R0162-8 Dziwna myśl

Zmień język 

::R0162 : strona 8::

DZIWNA MYŚL

Współcześni autorzy, którzy nie wierzą, że Pan jest już obecny, twierdzą, że kiedy Jezus przyjdzie, jakiś czas zajmie mu oczyszczanie Oblubienicy zanim ją poślubi. Jest to niezwykle dziwaczna myśl, obca i niezwiązana z ówczesnymi praktykami i tradycjami. Uważamy, że Biblia nigdy nie używa obrazu, w którym istniała by taka niedorzeczność. Spójrzmy co na ten temat mówi Pismo.

Jezus poślubił sobie pannę, przyodzianą w szaty ubrudzone niesprawiedliwością. Pozostawił jej szaty sprawiedliwości, które nabył, sam za nie płacąc. Powiedział, że musi te szaty wdziać (poprzez wiarę), jeśli chce, by należała do Niego. Nie nałożył ich sam. Szatami, które otrzymała, były mądrości przekazane przez apostołów, w których nakazali powstrzymywać się od wszelkich plugastw, podczas oczekiwania na Oblubieńca. Powinna także odrzucić poprzednie przyzwyczajenia i żyć odtąd zgodnie z duchem, a nie podlegać ciału; pozostać „nieskalaną od świata”. Pozostawił swe słowo, by oczyszczało i wywabiało plamy, jeśli szaty się pobrudzą. Aby, gdy będzie nieobecny, stała się gotową, „uświęcając i oczyszczając poprzez czystą wodę słowa. Aby mógł stawić przed sobą chwalebny Kościół, bez skazy, zmazy itp”. Apostoł napomina nas, byśmy się takimi stawiali. Abyśmy uświęcali się poprzez prawdę.

„Przetoż najmilsi! Tego oczekując, starajcie się, abyście bez zmazy i bez nagany od niego znalezieni byli w pokoju” – 2 Piotra 3:14. Zauważcie, że nie mówi, że On was oczyści, kiedy przyjdzie, ale macie być znalezieni bez nagany. Najmilsi, starajmy się i pilnujmy, by nasza szata była bez plamy, pamiętając, że „bez świętości (czystość – odłączenie) nikt nie ujrzy Pana”. A tych, których szaty wymagają oczyszczenia, muszą zrobić to sami teraz, albo w czasie próby (Obj. 7:14).

====================

— Listopad 1880 r. —