R0250-1 Pokarm dla myślących chrześcijan

Zmień język 

::R0250 : strona 1::

Pokarm dla myślących chrześcijan

———-

DLACZEGO ZŁO ZOSTAŁO DOZWOLONE ORAZ POKREWNE TEMATY

„A iżbym objaśnił wszystkim, jaka by była społeczność onej tajemnicy zakrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa”, „którą hojnie pokazał przeciwko nam we wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam tajemnicę woli swojej według upodobania swego, które był postanowił w samym sobie”, „aby w rozrządzeniu zupełności czasów w jedno zgromadził wszystkie rzeczy w Chrystusie” – Efez. 3:9, 1:8-10.

———-

WRZESIEŃ (NUMER SPECJALNY)

„STRAŻNICA SYJONU”

PITTSBURGH, 1881

WSTĘP

Zamysłem tej broszury jest po pierwsze dostarczenie łaknącym i pragnącym chrześcijanom, którzy są w pełni ożywieni i poświęceni, jeszcze pełniejszej znajomości „naszego Ojca” i Jego planów, tego, co uważamy za „pokarm na czas słuszny”, prowadząc ich do spełnienia wszystkich ślubów ofiarowania; po drugie – obudzenie tych, którzy zasnęli na Syjonie, uświadomienie tym, którzy przestali odczuwać głód Prawdy, a są zanadto zaprzątnięci ziemskimi sprawami, by to zauważyć, że łakną „dobrego Słowa Bożego”, chociaż mówią: Jesteśmy „bogaci i wzbogaciliśmy się, i niczego nam nie potrzeba”.

„Ach, lubię opowiadać
chwalebny Boski plan
i Pismo Święte badać,
jak nam nakazał Pan.
Królestwo Boże głoszę,
bo wiernie służyć chcę,
i ciągle Boga proszę,
by czas przybliżył się.”

Do nas należy – pod niebiańskim przewodnictwem – udzielanie takim ludziom pokarmu, ziaren poglądów, a do Boga – podlewanie i dawanie wzrostu – jednym trzydziestokrotnego, innym – sześćdziesięciokrotnego, a jeszcze innym stukrotnego, dla Jego chwały. Jemu pozostawiamy rezultaty.

STRAŻNICA SYJONU

====================

— Wrzesień 1881 —