R0452-1 Nowy Testament Tischendorfa

Zmień język 

::R0452 : strona 1::

Nowy Testament Tischendorfa

Dzieło to jest znanym wydaniem Nowego Testamentu z różnymi wersjami trzech najstarszych Greckich manuskryptów zamieszczonych u dołu każdej strony. Jego wartość w stwierdzaniu wiarygodności każdego spornego ustępu Pisma będzie rozpoznana na pierwszy rzut oka. Manuskrypt Synajski jest ponad wszelką wątpliwość najstarszym i najbardziej poprawnym manuskryptem. Jest najwyższym potwierdzeniem autentyczności każdego zawartego w nim ustępu. Porównanie go z innymi później napisanymi wersjami pokazuje, że chociaż nasz powszechnie przyjęty tekst jest cudownie wolny od deformacji, to zawiera wiele drobnych błędów, a także kilka ważnych interpolacji. To dzieło mieści w sobie także historie dotyczące tych starych manuskryptów, m.in. ich odnalezienia itp

Tak jak obiecaliśmy, poczyniliśmy przygotowania, by wyposażyć was w to wartościowe dzieło po niższej cenie. Po otrzymaniu 35 centów możemy zaraz wysłać za opłatą pocztową kompletną kopię tego dzieła w papierowych okładkach. Napisaliśmy do zagranicznych wydawców edycji w płóciennej oprawie i poinformujemy was o cenie takiego wydania mniej więcej za miesiąc.

====================

— Marzec 1883 r. —