R0658-1 Do nowych czytelników

Zmień język 

::R0658 : strona 1::

DO NOWYCH CZYTELNIKÓW

Czasopismo WATCH TOWER zostaje wydawane bezpretensjonalnie niczym minister wczesnego kościoła. Dlatego też nie prezentujemy żadnej listy osób z tytułami i światowej sławy współpracowników, aby nie rozproszyć uwagi na prezentowany tematy. Ale przychodzimy do Ciebie z Biblią jako Słowem Bożym, by starać się pozyskać uwagę na jego wypowiedzi i posłuszeństwo do jego wymogów, a tym samym pokierować serca i umysły niektórych z dzieci Bożych od wstrząsów zamieszania przykazań i nauk, rozpowszechnione wśród różnych podziałów (sekt) chrześcijan, do harmonii, piękna, prostoty i zaufania, które pochodzą z badania Słowa Bożego i jego akceptacji jako harmonijną całość i niezależnego tłumacza samego w sobie.

Jednak byłoby to naturalne, aby zastanawiać się, jak to wszystko może być prawdą, lecz jeszcze nie rozpoznaną dawno temu przez gorliwych chrześcijan. A także dlaczego tak wielu z kościołów ukazują gorzki sprzeciw wobec rzeczy tak pełnych harmonii ze Słowem Bożym, a więc pełni potwierdzających sprawiedliwość, mądrość i miłość Ojca niebieskiego.

W odpowiedzi na rzekome pytania, sugerujemy, że jeśli weźmiemy pod uwagę szeroką perspektywę relacji Boga, to zauważymy, że ma plan w odniesieniu do człowieka. Choć był zadowolony w ostatnich czasach do ujawnienia zarysu tego planu, nie było nic więcej, nie podano żadnych szczegółów. Gdyż szczegóły tego planu zaczęły być rozpoznawane od Pięćdziesiątnicy. Światło objawienia świeci szczególną jasnością u końcu wieków. Po zakończeniu Wieku Żydowskiego, który był jednocześnie początkiem Wieku Ewangelii, nowe i wyjątkowe światło zaświeciło odpowiednio do błogosławionych przywilejów, którymi można by się cieszyć w Wieku Ewangelii. Pamiętajmy też, że pochodzi ono z Pisma Świętego, spisanego dużo wcześniej, ale które nigdy nie zostało wcześniej docenione lub rozumiane. Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, Piotr i Paweł, wszyscy cytowali proroctwa i zastosowywali je do wydarzeń mających wtedy miejsce i właściwe mający miejsce w ich dzień rozpoczęcia Wieku Ewangelii. Proroctwa były od wieków, ale ich objawienie czy też zrozumienie, było zarezerwowane dla tych, z końca wieku (1 Kor. 10:11). Zatem teraz u kresu Wieku Ewangelii, a u świtu Wieku Tysiącletniego należy oczekiwać światła świecącego jasno w stosunku do Bożych planów dotyczących przychodzącego wieku. I tak też się dzieje. Szukajcie, a zobaczycie. Klejnot po klejnocie kosztownych prawd rozświetla się teraz z niezrównanym blaskiem dla sumiennych poszukiwaczy, ale to nie ze względu na ich doskonałą zdolność do znalezienia, ale dzięki temu, że nadszedł właściwi czas Boży by mogli to zrozumieć. Wkrótce błogosławiony łuk obietnic obejmie całe niebiosa, płacząca ziemia osuszy swe łzy i będzie wykrzykiwać z radości.

Nie jest to już dłużej zaskakujące, że te prawdy odnoszące się do Bożego Planu błogosławienia całej ludzkości powinny być dotychczas tylko słabo widoczne. Tak jak i powołanie Pogan by byli współspadkobiercami obietnicy Abrahama (Dz. Ap.11:18; Efez. 3:5, 7; Gal. 3:29) powinno być słabo widoczne, aż do czasu zajaśnienia Wieku Ewangelii. Możemy zrozumieć proroctwa biblijne tylko wtedy, gdy jest na to właściwy czas. „Światłość (Prawda była już dawno temu) wschodzi sprawiedliwemu” (Ps. 97:11) Kiedy jest właściwy czas, światło wzrasta i stopniowo się rozwija. Zatem nasz Ojciec wiele obficie zarezerwował dla domowników wiary i prawdziwych sług, przyniesione rzeczy zarówno nowe jak i stare, by domownicy wiary mogli spożywać pokarm w odpowiedniej porze. Powodem, dla którego wielu sprzeciwia się Prawdzie na czasie jest ich brak uznania w rozpoznanie postępu i rozwoju charakteru objawienia Bożego Planu. Wielu chrześcijan uznaje to za pewnik, że dobrzy mężowie z przeszłości, którzy chodzili w świetle wtedy danego, posiadali wszystką Prawdę godną poznania. Jak wierzymy Knox, Calvin, Luther, Wesley i inni chodzili śladami naszego Pana w poświęceniu i oddaniu Bogu, jednak więcej prawdy jest dane teraz niż za ich czasów. Według Bożego Planu, światło powinno świecić coraz to bardziej i bardziej aż do doskonałego dnia. Dlatego też wiele dzisiejszych chrześcijan popełnia wielki błąd pozostając w porównawczej ciemności, kiedy mogliby chodzić w chwalebnym świetle, a to dlatego, że szukają teologii tych mężów zamiast Słowa Bożego.

O tak, to wszystko mogłoby odwrócić się od spleśniałych wyznań kościelnych minionych czasów i zwrócić baczniejszą uwagę na wciąż żywe, zawsze świeże i rozwijające się, coraz to nowe Słowo Boże. Ponownie, inni biorą Biblię i przeszukują ją tylko w celu zobaczenia, jak mogą je dopasować zarówno do swego mentalnego jak i zapisanego creda. Jeśli macie taki zwyczaj, mamy nadzieję, że od razu zdecydujecie odłożyć wszystkie ludzkie nauki jako autorytatywne, a następnie będziecie oceniać wszystko, co słyszycie lub przeczytacie ze oświadczeniami Pisma. Jeśli wierzysz w coś, należy się upewnić, że masz biblijne dowody popierające to. Udowodnijcie wszystkie rzeczy, trzymajcie się tego, co jest dobre, a odrzućcie wszystko inne.

Działanie nominalnego kościoła dziś w stosunku do światła świecącego jasno przypomina kościół żydowski w odniesieniu do światła, w końcu ich wieku. Gdyż odrzucają każdy nowy promień światła, ponieważ byłoby to sprzeczne z ulubionymi teoriami lub deklaracjami ich wiary. Są tak pochłonięci własnymi planami i ustaleniami dotyczącymi nawracania świata, że nie chcą słyszeć, iż Bóg ma lepszy, wspanialszy i nieskończenie bardziej wszechstronny sposób radzenia sobie ze złem, błogosławieństwem i nauczaniem świata. Ich uszy są tak ogłuszone przez zgiełk i zamieszanie ich własnych wysiłków religijnych, że nie mogą dostrzec planu Jehowy.

Szatan jest niewątpliwie zainteresowany w promowaniu zamieszania w sektach, pobudza i zachęca do tego zapału, który nie jest według wiedzy, a tym samym osłabia słuch na głos Jahwe, mówiąc: „Przestańcie i poznajcie, żem Ja Bóg (mocarz), Wywyższony między narodami, Wywyższony na ziemi!” (Ps. 46:11). Moc by tak czynić jest z naszego Ojca, a nie z nas. Kiedy da pogaństwo jako dziedzictwo świętym i Chrystusowi, ich Panu, i kiedy da królestwa pod całym niebem ludowi świętemu, WTEDY nie przez ludzki wysiłek, nadejdzie Królestwo Boże na ziemi, jak to jest w niebie (Dan. 2:35, 44 i Dan. 7:18, 27).

====================

— Wrzesień 1884 r. —