R0670-8 Inspiracja

Zmień język 

::R0670 : strona 8::

INSPIRACJA

Piękny krajobraz może zainspirować artystę lub poetę, każdego w jego talencie. Okoliczności, publiczność, itp., można rzec, inspirują publicznego śpiewaka czy mówcę. Morderstwo jest czasami zainspirowane przez zazdrość itd., itp. Dziecko Boże powinno być tak zainspirowane naukami Jezusa, Apostołów i Proroków, by działać i uczyć w harmonii z nimi.

Ale niech nikt nie zapomni, że właściwe zastosowanie naszego angielskiego słowa natchniony, gdy używane jest w Piśmie, ma dużo głębsze znaczenie. To oznacza, że „Pisma dane z natchnienia Bożego” są dane nie z natchnienia okoliczności, ani natchnienia nauk innych, ale są szczególnym natchnieniem mądrości prosto od Boga. Tak więc jedynie Apostołowie i Prorocy zawsze mówili do Kościoła.

====================

— Wrzesień 1884 r. —