R0694-8 Rozmaitości – Czynienie dobrze

Zmień język 

::R0694 : strona 8::

„Jeśli chciałbyś czynić dobrze, czyń dobrze. Jeśli chciałbyś pomagać ludziom, pomagaj ludziom. Jedyny sposób aby nauczyć się czynić pewną rzecz polega na czynieniu jej. A to implikuje, że zanim nauczysz się czynić dobrze, będziesz czynił źle. Będziesz popełniał gafy, będziesz doznawał niepowodzeń. Jednak wytrwaj, a w końcu nauczysz się swoich lekcji i przy okazji również wielu innych.”

====================

— Listopad 1884 r. —