R0896-6 Nieumierające robaki i niegasnące ognie

Zmień język

::R0896 : strona 6::

NIEUMIERAJĄCE ROBAKI I NIEGASNĄCE OGNIE

„I gdy wyjdą, zobaczą trupy ludzi, którzy wystąpili przeciwko mnie. Ich robak bowiem nie zdechnie i ich ogień nie zgaśnie, i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała” – Iz. 66:24.

„Lepiej bowiem jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż mając dwoje oczu, zostać wrzuconym do ognia piekielnego [Gehenny]; gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie” – Mar. 9:47,48. Wersety 44 i 46 są pominięte w starych manuskryptach. Zobacz: Rev. Version .

Użyty tutaj przez proroka i naszego Pana obraz przedstawia całkowite zniszczenie w drugiej śmierci. Mówimy obraz, ponieważ nawet dla czytającego powierzchownie musi być oczywiste, że nie ma nieśmiertelnych robaków i że ogień, który płonąłby nieustannie, nie jest możliwy.

Podstawą faktu, na którym opiera się owa ilustracja, jest nawiązanie naszego Pana do Gehenny (przetłumaczonej na piekło w powszechnych angielskich przekładach). Gehenna była grecką nazwą doliny pod Jerozolimą, zwanej po hebrajsku „Doliną Hinnom”. Było to miejsce składowania miejskich odpadów, śmieci, zwłok i nieczystości, w którym płonęły ogniska z siarką, aby spalić padlinę, a tym samym zapobiec infekcji i zarazie. Czasami zwłoki umieszczano w zagłębieniach skalnych i nie wrzucano ich do ognia, a następnie robaki zapewne przyczyniały się do ich rozkładu. Nikomu nie wolno było tłumić czy gasić tych ognisk, a zatem paliły się aż do strawienia substancji.

Zwyczajem było wrzucanie zwłok niektórych przestępców do tej Doliny Hinnom lub Gehenny, zamiast urządzania im godnego pochówku. (Nic nigdy nie zostało wrzucone żywym do Gehenny; Żydom nie wolno było torturować żadnych stworzeń.) W ten sposób Gehenna była postrzegana oraz znienawidzona jako miejsce najgorszej, przerażającej kary. Przez to stała się też synonimem całkowitego i beznadziejnego zniszczenia; panowała opinia, że przyzwoicie pochowani będą wskrzeszeni, ale ci, którzy zostali zniszczeni w Gehennie, są wymazywani na zawsze.

Ponieważ taka idea tkwiła w głowach Jego słuchaczy, jak słuszne było, że nasz Pan użył Gehenny jako symbolu lub obrazu drugiej śmierci, całkowitego i ostatecznego zniszczenia wszystkich niepoprawnych – zniszczenia pewnego i odrażającego, razem z brudami i odpadami nowego porządku rzeczy.

Samo Jeruzalem było obrazem lub symbolem królestwa Bożego, Nowego Jeruzalem; i nawet Gehenna lub dolina zniszczenia była odpowiednią ilustracją drugiej śmierci, całkowitej eksterminacji wszystkich rzeczy ohydnych i plugawych pod koniec Tysiąclecia – Obj. 22:14,15.

Uwagi proroka przenoszą nas w przyszłość do czasu, gdy nowe niebiosa i nowa ziemia zostaną w pełni ustanowione (werset 22) pod kontrolą Księcia Chwały, gdy zapanuje pełnia wiedzy i umiejętności, wszyscy przestępcy zostaną wysłani na drugą śmierć, pozaobraz Gehenny, i gdy tylko sprawiedliwi będą żyć, aby służyć, być posłusznymi i cieszyć się Bożymi błogosławieństwami. Wtedy takowi ujrzą sprawiedliwość oraz mądrość całkowitego zniszczenia niepoprawnych, umyślnych wrogów prawa. Jak jest napisane: „Będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała”.

====================

— Październik 1886 r. —