R1020-8 Osobliwy zbieg okoliczności

Zmień język 

::R1020 : strona 8::

OSOBLIWY ZBIEG OKOLICZNOŚCI

Podczas rozmowy z wielebnym W. C. Van Meterem, który przybył z wizytą do tego kraju w ramach krótkiej przerwy w pracy misyjnej we Włoszech, dowiedzieliśmy się, że udało mu się wydrukować znaczną liczbę egzemplarzy Ewangelii według Św. Jana na użytek szkół niedzielnych w Rzymie. Tamtejsze dzieci uczestniczą w Międzynarodowym Kursie, którego aktualnym tematem jest właśnie ta Ewangelia. Osobliwym zbiegiem okoliczności, który pokazuje zmiany przeprowadzane przez Boga, publikacja została wydrukowana w pomieszczeniu służącym niegdyś jako inkwizycyjna izba tortur. Drukarz, który podjął się tej pracy musiał opuścić poprzednie miejsce swojej działalności i szukając nowego, wybrał pomieszczenia w zabytkowym budynku, które wydały mu się odpowiednie. Umieścił w nich prasy i kaszty drukarskie. Jego uwagę przykuł dziwny żelazny pierścień na suficie i postanowił dowiedzieć się o jego przeznaczeniu. Jak się okazało, budynek należał dawniej do Inkwizycji, a jego pomieszczenie drukarskie służyło za izbę tortur. I tak, w tych samych ścianach, które rozbrzmiewały kiedyś rozpaczliwymi krzykami kobiet i mężczyzn cierpiących w imię swego sumienia, uruchomił warsztat i wydrukował Ewangelię Jana.

–Dawn of Morning.

====================

— Marzec 1888 r. —