R1074-6 Bóg jest prawdziwy

Zmień język 

::R1074 : strona 6::

BÓG JEST PRAWDZIWY

„Kto przyjmuje świadectwo jego, ten zapieczętował, że Bóg jest prawdziwy” (Jana 3:33). „Pewien przyjaciel nadesłał czek dla Ochronki, wystawiony na nazwisko C. H. Spurgeon, na sumę $10.00. Jego nazwisko było dobre i bank był dobry, lecz nie mógł nic z tego otrzymać, dopóki nie podpisał swego nazwiska na drugiej stronie czeku. Był to tylko prosty czyn. On tylko podpisał swoje nazwisko, a bankier wypłacił należność; lecz podpis nie mógł być usunięty. Pomimo iż było wiele innych szlachetniejszych imion niżeli jego, ale żadne z tych nie mogło być użyte, tylko jego własne. Podobnie ma się z obietnicą Bożą. Każdy musi ją przyjąć osobiście, przez swoją własną indywidualną wiarę, bo inaczej nie otrzyma z niej korzyści”

 – Spurgeon.

====================

— Październik i Listopad 1888 r. —