R1673-215 Wiersz: Retrospekcja

Zmień język 

::R1673 : page 215::

RETROSPEKCJA

„Miejże w pamięci wszystkę drogę, którą cię prowadził Pan, Bóg twój”, „Przetoż nie odrzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę” – 5 Moj. 8:2; Żyd. 10:35.

On był lepszy dla mnie niż wszystko o czym marzyłem,
On był lepszy niż wszystko czego się bałem,
On zbudował most z moich popękanych uczynków,
I tęczę z moich łez.
Fale chroniące mą ścieżkę przez morze,
Niosły mego Pana na swoich grzywach,
Kiedy rozmyślam o dniach mej wędrówki przez puszczę,
Mogę spocząć w jego miłości, aby odpocząć.

Opróżnił moje ręce z drogich mi zapasów,
I miłość swego przymierza objawił;
Nie było rany w mym zbolałym sercu,
Której by balsam jego oddechu nie uleczył.
Och, czułą i prawdziwą była oczyszczająca boleść,
W miłości, która uczyła i doświadczała,
Aż dusza, której szukał, ufała w nim,
I w niczym na ziemi ponadto.

Kierował mą ścieżką, której nie widziałem,
Drogami, których nie znałem,
Kręte było prostym, wyboje uczynione równiną,
Gdy podążałem tylko za Panem.
Wciąż go wysławiam za przyjemne palmy
I źródła wody przy drodze,
Za jaśniejące słupy ognia nocą,
I ocieniający obłok w dzień.

A jeśli do boju mnie on wzywa,
Zakłada mi moją zbroję,
Pozdrawia mnie uśmiechem i słowem pociechy,
O bitwach, które wygrał jego miecz;
Ociera moje czoło, gdy upadam i mdleję,
Błogosławi mą rękę ku pracy;
On jest wiernym, gdy obmywa moje stopy,
Z śladów wszystkich ziemskich zabrudzeń.

Jest światło dla mnie w niezmierzonej dziczy,
Gdy szukam cudów starożytności,
Gdy Bóg całej ziemi przyszedł wcześniej,
By znaleźć dla mnie miejsce ku spoczynku.
Czy on zmienił się dla mnie? Nie! On się nie zmienia,
Przeprowadzi mnie jakąś nową drogą,
Przez ogień i powódź, i każdego podstępnego wroga,
Tak bezpiecznie jak wczoraj.

Nigdy nie patrzę na najposępniejszy przestój
Ale pewna obietnica miłości przyciąga;
Czytam z przeszłości, że moja przyszłość będzie
O wiele lepsza niż wszystkie moje obawy –
Jak złoty garniec pustynnego chleba,
Złożona z kwitnącą laską,
W pełni bezpiecznie w arce z prawem Bożym,
Jest opieka przymierza mojego Boga.

– Anna Shipton

====================

— 1 lipca 1894 r. —