R1902-278 Studium biblijne: Dawid i Goliat

Zmień język

::R1902 : strona 278::

Dawid i Goliat

— 8 GRUDNIA — 1 SAM. 17:38-51 —

Złoty tekst: „Gdyż walka jest Pańska” – 1 Sam. 17:47

Ta lekcja dla chrześcijanina jest wyrażona w złotym tekście – „Gdyż walka jest Pańska”. Niech każdy naśladowca Syna Bożego ma to zawsze w swoim umyśle, że codziennie przystępuje do walki z wielkimi mocami ciemności, i że jest mocny w sile, której dostarcza Bóg, z wiarą, odwagą i męstwem tak, jak odróżniał się Dawid i żaden nieprzyjaciel nie mógł ostać się przed nim. Jedną z wielkich potrzeb do zwycięstwa jest konieczna wiara: „A to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat, wiara nasza”. „Bez wiary nie można się podobać Bogu”, lub spodziewać się Jego pomocy w tej walce na naszą korzyść.

Gdy posiadamy silną wiarę, to nie potrzebujemy cielesnej zbroi i żadna broń ludzkiego wynalazku nie może być użyteczna dla nas, lecz doświadczona i wypróbowana wiara może dokonać cudu tak wielkiego, jak dokonał kamyk z procy Dawida. Proca i kamyk były wypróbowaną bronią Dawida. On bezustannie nabywał praktyki i doświadczenia z tą bronią i tym sposobem zdobywał wprawę i zaufanie w jej moc. Tak i chrześcijanin musi praktykować codziennie i polegać na Bogu, postępować wytrwale we wszystkich mniejszych sprawach życiowych, a nawet i wtedy, gdy olbrzym prób i doświadczeń przyjdzie nań, wiara jego będzie dostatecznie zdolna spotkać się z nimi i zwyciężyć je. A czym więcej jest sroższa próba, tym chwalebniejsze jest zwycięstwo wiary i większa siła charakteru czerpana z jej doświadczenia. Niewątpliwie, iż to były te poprzednie zmagania się z lwem i niedźwiedziem i zwyciężania ich, jakie dał mu wtedy Bóg, co też dało Dawidowi taką wielką odwagę do walki z mocą Goliata. Tak bowiem każda walka, jaką toczymy i każde zwycięstwo, jakie osiągamy przez wiarę w Boga, rozwija siłę na przyszłe starcia i czyni bardziej pewnym nasze ostateczne zwycięstwo w Chrystusie.

====================

— 1 grudnia 1895 r. —