R2897-333 Ślub Jeftego – lepsze tłumaczenie

Zmień język

::R2897 : strona 333::

Ślub Jeftego – lepsze tłumaczenie

W naszym wrześniowym wydaniu odpowiedzieliśmy na pytanie dotyczące córki Jeftego. Od tamtego czasu, brat C. J. Peterson zwrócił naszą uwagę na następującą pozycję z Dodatku do Emphatic Diaglott.

„Oryginał Sędziów 11:30, gdy właściwie przetłumaczony, brzmi tak: »I będzie tak, że ktokolwiek wyjdzie z drzwi mojego domu na moje spotkanie, gdy wrócę w pokoju od synów Ammonowych, ten będzie Jehowy i złożę Mu ofiarę całopalną«. Ślub ten zawiera dwie części: (1) Osoba, która spotka go przy powrocie do domu będzie należała do Jehowy i zostanie na zawsze oddana do jego służby, tak jak Anna oddała Samuela przed jego narodzeniem (1 Sam. 1:11). (2) Jefte sam miał złożyć ofiarę całopalną Jehowie.

Ofiary z ludzi były zabronione przez Zakon (5 Moj. 12:30), a kapłani by ich nie składali. Taki ślub byłby bezbożny i nie mógłby zostać wykonany. Bezpiecznie można stwierdzić, że córka Jeftego została oddana na wieczne panieństwo i z tą ideą zgadzają się oświadczenia, że »opłakiwała panieństwo«, kobiety przybywały cztery razy każdego roku by opłakiwać lub rozmawiać z nią (a nie ją) oraz to, że Jefte uczynił według swojego ślubu i »nie poznała męża«”.

Cieszymy się, że nasza uwaga została skierowana do tego ewidentnie lepszego tłumaczenia, które usuwa trudności i pokazuje, że ofiara całopalenia była jedną rzeczą, a oddanie córki drugą. Musimy również pamiętać o świadectwie całego Starego Testamentu, z którego wynika, że przed narodzinami naszego Pana wszystkie kobiety Izraela szczerze pragnęły wielkiego błogosławieństwa i przywileju, którym była możliwość stania się matką Mesjasza lub bycia pomiędzy jego przodkami. Musimy też pamiętać o radosnej wypowiedzi Marii Panny, gdy ostatecznie zostało jej ogłoszone, że to ona zdobyła tę długo wyczekiwaną nagrodę: „odtąd błogosławioną mnie zwać będą wszystkie narody” – wszyscy rozpoznają mnie jako tę, która uzyskała ten błogosławiony przywilej bycia matką Mesjasza.

====================

— 15 października 1901 r. —