R3776-151 Kamień potknięcia się

Zmień język

::R3776 : strona 151::

Kamień potknięcia się

„Niech wam nie będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na was przychodzi ku doświadczeniu waszemu, jakoby, co obcego na was przychodziło” – 1 Piotra 4:12.

„Wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą” – 2 Tym. 3:12.

„Nie jestci uczeń nad mistrza, ani sługa nad pana swego” – Mat. 10:24.

„Wspomnijcie na dni pierwsze, w których, będąc oświeceni, znosiliście wielki bój utrapienia, lubo to gdyście byli i urąganiem i utrapieniem na podziw wystawieni, lub też gdyście się stali uczestnikami tych, z którymi się tak obchodzono. Albowiem i z więzienia mego ze mną utrapieni byliście i rozchwycenie majętności waszych przyjęliście z radością, wiedząc, że macie w sobie lepszą majętność w niebiesiech i trwającą. Przetoż nie odrzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę” – Żyd. 10:32-35.

„Boże mój, Boże mój, czemuś Mię opuścił?” – Mar. 15:34.

„O mieczu, ocknij się na pasterza Mego i męża towarzysza Mego, mówi Pan zastępów; uderz pasterza, a owce rozproszone będą; ale zaś obrócę rękę Moję ku maluczkim. Bo się stanie po tej wszystkiej ziemi, mówi Pan, że dwie części w niej wytracone będą [(1) Maluczkie Stadko, samoofiarników i (2) Wielkie Grono opisane w Obj.7:14]. I wwiodę i one trzecią część do ognia, a wypławię je, jako pławią srebro” – Zach. 13:7-9.

„Obaczcie, a oglądajcie, jeżeli jest boleść, jako moja boleść, która mi jest zadana” – Treny Jer. 1:12.

„Jako baranek na zabicie wiedziony był i jako owca przed tymi, którzy ją strzygą oniemiał i nie otworzył ust Swoich [aby się bronić]” – Iz. 53:7.

„Takci się Panu upodobało zetrzeć Go i niemocą utrapić” – Iz. 53:10.

„Wiele ich zdumieją się nad Nim” – Iz. 52:14.

„Piłat rzekł do nich: I cóż wżdy złego uczynił? Ale oni tem bardziej wołali: Ukrzyżuj Go!” – Mar. 15:14.

„Odpowiedział Jezus: Nie miałbyś żadnej mocy nademną; być nie była dana z góry” – Jana 19:11.

„Izali nie mam pić kielicha tego, który Mi dał Ojciec?” – Jana 18:11.

„Najwzgardzeńszy był i najpodlejszy z ludzi, Mąż boleści, a świadomy niemocy” – Iz. 53:3.

„Jaki On jest (był), tacy i my jesteśmy na tym świecie” – 1 Jana 4:17.

„Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie żeć Mię pierwej niżeli was miał w nienawiści. Byście byli ze świata, świat co jest jego miłowałby; lecz, iż nie jesteście z świata, alem Ja was wybrał z świata, przetoż was świat nienawidzi” – Jana 15:18,19.

„Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was i mówić wszystko złe przeciwko wam, kłaniając dla Mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech” – Mat. 5:11,12.

„A przetoż jeżliże jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki; a jeżli bywa uczczony jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Lecz wy jesteście ciałem Chrystusowem i członkami każdy z osobna” – 1 Kor. 12:26,27.

„Za największą radość miejcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadacie” (Jak. 1:2). „Albowiem ten króciuchny i lekki ucisk nasz nader zacnej chwały wieczną wagę nam sprawuje (2 Kor. 4:17). „Wam, którzyście uciśnieni, odpocznienie z nami” – 2 Tes. 1:7.

„Bóg dał Chrystusa za Głowę nad wszystkiem Kościołowi” (Efez.1:22,23). „Jeźli cierpimy, z Nim też królować będziemy (2 Tym. 2:12). „Jeźliśmy tedy z Chrystusem umarli, wierzymy, iż też z Nim żyć będziemy” (Rzym. 6:8). „Uniżajcie się tedy pod

::R3776 : page 152::

mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego” (2 Piotra 5:6). „Który się teraz raduję w doległościach moich… i dopełniam ostatków ucisków Chrystusowych” – Kol. 1:24.

„Urągania urągających Tobie przypadły na mię” (Rzym. 15:3). „Wynijdźmyż tedy do Niego za obóz, nosząc urągania Jego” – Żyd. 13:13.

====================

— 15 maja 1906 r. —