R3919-5 Sprawozdania z naszych zagranicznych filii

Zmień język

::R3919 : strona 5::

Sprawozdania z naszych zagranicznych filii

SPRAWOZDANIE Z FILII BRYTYJSKIEJ, za 1906 r

———–

Londyn, Pn-Zach. Anglia, ul. Eversholt 25.

DROGI BRACIE RUSSELL:

Niniejszym przekazuję do ciebie sprawozdanie z pracy Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego – Strażnica w Wielkiej Brytanii za rok podatkowy. Nie jest to wszystkim, co moglibyśmy pragnąć i na co mieć nadzieję, ale to wszystko co byliśmy w stanie osiągnąć. W pewnych aspektach, jestem pewny, będziesz mile zaskoczony dobrymi rezultatami. Główną przyczyną mojego żalu jest powolność tutejszej pracy kolporterskiej. Zdaję sobie także sprawę, że w pewnych aspektach jest to najważniejsza gałąź usług – ku rozsiewania Prawdy – dla odnajdywania pszenicy, dla zbierania jej do gumna. Żałuję faktu, że nasza sprzedaż 1 tomu Wykładów Pisma Świętego w ciągu zeszłego roku nie była tak duża jak choćby w ciągu poprzedniego roku, zważywszy na to, że z całym rozsądkiem, z miłością, gorliwością i wiedzą, którą tutejsi przyjaciele Prawdy wydają się posiadać, powinniśmy puścić ich przynajmniej pięć razy tyle w obieg. Wierzę, że wina nie jest po mojej stronie: że ja czynię wszystko co jest w mojej mocy do popychania tej ważnej gałęzi usług.

Jakże chciałbym aby pewni drodzy przyjaciele tutejszej sprawy, o dobrych umiejętnościach przemawiania i nieobciążeni obowiązkami, mogli zobaczyć swoją drogę otwartą ku wejściu do tej wielkiej pracy. Zaprawdę, tak jak powiedział Mistrz w żniwie Wieku Żydowskiego, pola są białe ku żniwu, ale robotników jest niewielu. Oby wszystkie z tutejszych drogich jednostek mogły dostosować się do napomnienia Mistrza: „Proście więc Pana żniwa, aby wysłał więcej robotników do winnicy swojej” (por. Mat. 9:28 /przyp. tłum.). Powinienem mieć nadzieję, że wynikiem takiej gorliwości i modlitw całkiem wielu szybko powie: „Panie, tu jestem! Przyjmij moją małą służbę – wyślij mnie!” A gdyby to miało zawierać pewne osoby, którą mogą dać zaledwie część jednego lub dwóch dni w tygodniu ze względu na obowiązki biznesowe lub domowe, podobnie jak w moim rozumieniu jest to wśród wielu w Stanach Zjednoczonych, będziemy chętni przyporządkować im takie terytorium, z którego mogliby zyskownie korzystać bliżej domu. Wierzę, że przyszłoroczne sprawozdanie pokaże wielką poprawę w służbie naszemu Królowie w tym najcenniejszym dziale. Mamy olbrzymią ilość terytorium dotychczas nietkniętego. Czujemy się zawstydzeni prosząc o pomoc u Amerykańskich pracowników na tym polu, ale jednak w rzeczywistości bylibyśmy bardzo zadowoleni jeśli część z nich była tu aby nas wspomóc, zdopingować nas, dodać nam wigoru.

Od czasu naszego ostatniego sprawozdania rok temu została uczyniona znaczna praca w Walii i Irlandii, w których to teraz jest znaczące i wzrastające zainteresowanie.

Mieliśmy dwie Generalne Konwencje w przeciągu roku, obie były bardzo korzystne i wielce interesujące, a poza nimi było uczynione trochę pracy Pielgrzymskiej, włączając tą brata Bartona, którego tak uprzejmie przysłałeś do nas i którego kazania były wielce docenione.

Zauważysz, że sprawozdanie z pracy ochotniczej w tym roku pokazuje dobre wyniki: ci z braci, którzy uczestniczyli w niej, ciężko pracowali i ten rok wykazuje więcej skutku niż jakikolwiek wcześniej w dystrybucji bezpłatnej literatury. Przygotowujemy się do wielkiej kampanii w przyszłym roku, nie zapominając, że czas jest krótki, a przywilej służby wielki ponad możność porównywania. Mamy nadzieję na więcej ochotników również w tym roku. W miarę jak Prawda wchodzi coraz bardziej do naszych serc, a jej duch ożywia nas, będziemy chętnymi czynić naszymi siłami to, co nasze ręce znajdą do czynienia – a jest tego tak dużo do zrobienia! Jak możemy być bezczynnymi, nieostrożnymi lub zbyt obciążonymi obowiązkami tego życia podczas gdy mamy możliwość służenia takiemu Mistrzowi i opowiadania takich dobrych wieści?

Dotacje do Funduszu Traktatów, jak zauważysz, znacznie się zwiększyły w stosunku do poprzedniego roku – inny dowód pogłębiania się działania łaski w sercach. Kiedy Prawda dotyka portfela, tak, że takie dotacje są dawane bez proszenia, bez apelowania, bez żądania i bez zbierania, to oznacza to znaczącą miłość do Pana, do Prawdy i do braterstwa.

Prosząc o Boską łaskę i błogosławieństwo dla ciebie i dla wszystkiego drogiego braterstwa, oraz z wielką miłością, pozostaję,

Twój współpracownik, J. Hemery.

PODSUMOWANIE PRACY DOKONANEJ PRZEZ BRYTYJSKĄ FILIĘ

Stare i nowe wydanie Wykładów Pisma Świętego, różne okładki, sprzedano………………23,987
Wykłady Pisma Świętego w formie gazetowej…………………………………………………………..1,898 
Całkowita ilość obu wydań Wykładów Pisma Świętego puszczona w obieg……………….25,885
Całkowita ilość sprzedanych broszurek, śpiewników i Manien……………………………………7,897
Całkowita ilość rozdanych za darmo traktatów i Strażnic……………………………………..1,159,000
(Wyrażona w zwyczajowej formie ilości stron traktatów)………………………………  …..30,195,800
Listy i kartki pocztowe otrzymane przez nasze biuro………………………………………………….7,825
 Listy i kartki pocztowe wysłane z naszego biura………………………………………………………..8,150

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Wydatki L.s.d. („L.s.d. – popularna nazwa waluty w systemie dwunastkowym, konkretnie funta szterlinga, używanego ówcześnie w Wielkiej Brytanii. Skrót ten oznacza „funty, szylingi i pensy”, a wywodzi się z łacińskiego określenia „librae, solidi, denarii”. Zapis ilości waluty oznacza np. 104(funty) 0(szylingów) 10(pensów). Więcej (po angielsku): http://en.wikipedia.org/wiki/%C2%A3sd //przyp. tłum.)

„Pielgrzymskie” i Konwencyjne wydatki…………………………………………………….   ……….104 0 10
Koszt traktatów, opłaty pocztowe i wydatki biurowe……………………………………………….1318 2 5

  Łącznie…………………………………………………………………………………………………………..1422 3 3
Dotacje do Funduszu Traktatów……………………………………………………………… ………….908 14 0

Deficyt za rok 1906……………………………………………………………………………………………..513 9 3

——–

SPRAWOZDANIE Z FILII NIEMIECKIEJ

——–

Niemcy, Elberfield, ul. Mirker 45.

DROGI BRACIE RUSSELL:

Wysyłam ci wraz z tym sprawozdanie z pracy Towarzystwa czynionej przez jego Niemiecką Filię w ciągu zeszłego roku. To był dla nas wspaniały rok, rok wielkiej aktywności, tak jak pokazuje sprawozdanie. A jednak względem pewnych zakresów moglibyśmy czuć się zniechęceni, jeśli nie wiedzielibyśmy czego można się spodziewać w tym czasie „żniwa”. Zawsze jesteśmy zadowoleni mając twoją sympatię, twoją miłość i twoje modlitwy w tej części żniwnego pola. Jedność w Pańskiej sprawie podtrzymuje nas, nie tylko finansowo, ale we wszelki sposób. Z pewnością zachęcającym dla mniej licznych przyjaciół Prawdy na tym kontynencie jest wiedza o pomyślności i miłości Pańskiego ludu w innych częściach świata. Radujemy się, że Prawda jest coraz bardziej i bardziej dostępna dla wygłodniałych jednostek z rozmaitych narodów poprzez jej publikacje w wielu językach.

Wydajemy się być niezdolnymi do osiągnięcia wiele w tym bardzo ważnym dziale pracy żniwa – na polu kolporteskim. Jesteśmy zawstydzeni małymi liczbami w tych szczegółach, pomimo, że książki są sprzedawane po wyjątkowo niskich cenach i pomimo, że jest u nas duża klasa średnia ludzi, którzy są w stanie je nabyć. Wydaje się, że nie umieliśmy znaleźć właściwej metody do wywierania w nich wrażenia o potrzebie tych pomocy w studiowaniu Biblii. Rzeczywiście, jedną wielką trudnością jest to, że tutejsi dobrzy ludzie, pełni dobrych intencji, są pełni uprzedzenia, podczas gdy ci, którzy wyzwalają się spod uprzedzenia i przesądów wydają się w ogólności popadać w Socjalizm, z jego ziemskimi celami i perspektywami, ignorując Biblię, lub też w otwartą niewiarę i antagonizm w stosunku do wszystkiego co jest religijne. Pamiętam, że twoją opinią jest, że wielkie ilości Wykładów Pisma Świętego mogłyby być sprzedane tutaj tylko gdybyśmy użyli właściwej metody. Usiłowałem odnaleźć tą metodę i w dalszym ciągu będę do tego dążył.

Będziesz zadowolony dowiadując się, że całkiem duże dzieło łaski działa pomiędzy tymi, którzy otrzymali Prawdę. Wielu z nich było poddanych pod oszczerstwa i opozycję różnych rodzajów, ale teraz wydają się uczyć, że „uczeń nie jest ponad Pana swego” – uczyć się do przezwyciężać swe próby. Listy od tych drogich żołnierzy krzyża przynoszą wiele przesłań miłości i sympatii i prośby o wspominanie w modlitwach. Prawda zakorzenia się i utwierdza ich w charakterze, tak, że żaden z ataków Przeciwnika ich nie porusza. Inni są pełni strachu i wymagają naszej czułej opieki, słów sympatii, etc.

Naszą głównie wykonaną pracą była dystrybucja bezpłatnej literatury, z której część, jak ufamy, ostatecznie okaże się być dobrym nasieniem w dobrych sercach, przynosząc obfitość chwały dla Mistrza.

Podczas tego roku otrzymaliśmy 2474 listów a wysłaliśmy ich 1433. Wiele z nich było odpowiedziane przez wysłanie bezpłatnej literatury, a inne przez odpowiedzi pocztówkowe.

Mieliśmy jedną Konwencję w tym roku, która była bardzo interesująca i, jak wierzymy, bardzo korzystna dla wszystkich. Wykonaliśmy cztery długie podróże „Pielgrzymskie” (z częstymi wizytami do sąsiadujących miast). Ilość mil przebytych podczas tych podróży wynosiła 7625 – jedna z nich rozciągnęła się na sporą odległość w głąb Rosji. Dzięki tym różnym metodom, przez głos, pióro i drukowaną stronę, wierzymy, że odnieśliśmy sukces w dostarczaniu Prawdy do sporej ilości osób, oraz, że część z nich jest Pańskimi klejnotami.

Tutaj wspominam, że z przejęciem czytałem twoje uprzejme słowa napomnienia w Strażnicy z 1 listopada, „Zbieranie czy Rozpraszanie. Które?”. Mam nadzieję i modlę się, aby miłość Chrystusowa coraz bardziej i bardziej wiązała nas wszystkich i każdego z osobna, abyśmy byli „jednego umysłu”, „jednych ust”, „jednego sądu”, mając „tą sama miłość”. Jak pełne dobrych intencji i czułego serca są odnośne słowa Apostoła w Rzym. 12:16; 5:6; 1 Kor. 1:10; 2:16; 2 Kor. 13:11; Filip. 1:27; 2:2; 1 Piotra 3:8; 4:1.

Twój brat i sługa w naszym drogim Odkupicielu,

O. A. Kotetitz

PODSUMOWANIE PRACY DOKONANEJ PRZEZ NIEMIECKĄ FILIĘ

Sprzedane Wykłady Pisma Świętego, różne okładki……………………………………………………2,805
Wydane Wykłady Pisma Świętego, forma czasopisma………………………………………………..3,250
Łącznie…………………………………………………………………………………………………………………6,055
Różne broszurki sprzedane……………………………………………………………………………………..4,290
Bezpłatne próbki Strażnic, oraz traktaty (według ilości stron traktatów)………   …………5,600,000

PODSUMOWANIE FINANSOWE

Koszt traktatów, opłat pocztowych, próbek, wydatków Pielgrzymskich, czynszu, światła, ogrzewania, etc………………………………………………………………………………………………                  ..$3,990.82
Ochotnicze dotacje do Funduszu Traktatów………………………………………………………….1,802.81 
Deficyt za rok 1906……………………………………………………………………………………………2,188.01

———-

MISJA NA JAMAJCE I W KOSTARYCE

———–

[Ta misja, mająca już kilka lat, jest pod ogólną opieką kolorowego brata, który przysłał ten raport. Do tej pory praca jest niemal wyłącznie pomiędzy czarnymi. Jednakże ostatnio pewne małe zainteresowanie zostało wzbudzone wśród białych ostatnio i będziemy pomagać im tak jak pozwolą na to okoliczności.]

DROGI BRACIE RUSSELL:

Wysyłamy ci niniejszym nasze ogólne sprawozdanie za fiskalny rok 1906. Nasze języki mogą zaledwie bardzo słabo wyrazić wdzięczność jaką czujemy dla kierownictwa naszego niebiańskiego Ojca podczas tego, tak obfitującego w wspaniałe doświadczenia dla nas wszystkich, roku. Czujemy się jak Dawid, gdy powiedział: „Zaprawdę Bóg jest dobry dla Izraela, a szczególnie dla tych, którzy są czystego serca”.

Jesteśmy zadowoleni mówiąc, że duchowy stan wszystkiego braterstwa ciągle się poprawia a liczba zainteresowanych jednostek stopniowo wzrasta. Byliśmy mile zaskoczeni wieloma pytaniami od obcych, którzy mieli kontakt z kolporterami, albo z traktatami noszącymi naszą pieczątkę z adresem. Niektórych z nich wciąż zaopatrujemy w Wykłady Pisma Świętego oraz Strażnice, a oni dają dowody szczerego zainteresowania.

Usługa Pielgrzymska była faktycznie i przeważnie używana do ustanowienia zgromadzenia w Montego Bay, drugim pod względem ważności mieście na Wyspie, zlokalizowanym na zachodzie. Przeciwnik był wytężenie przeciwny temu i zadał nam wiele kłopotu, ale ten, który jest po naszej stronie, udowodnił, że jest potężniejszy niż wszyscy, którzy są przeciwko nam; i teraz tam regularnie uczestniczy około tuzina braci i głęboko zainteresowanych jednostek, a br. Condell czyni dobrą służbę.

Niedogodna sytuacja braterstwa w częściach kraju, oraz trudność w docieraniu do nich, uniemożliwiła nam od składania im wizyt Pielgrzymskich tak często jak tego chcieliśmy. Uczyniliśmy dwie podróże podczas tego roku, które objęły wszystkie zgromadzenia z wyjątkiem Cedar Valley, pokrywające obszar 362 mil i zawierające szesnaście półpublicznych zebrań oraz dwa publiczne. Ponadto mieliśmy trzy publiczne zebrania w Kingston, które uczyniły wiele ku obudzeniu śpiących jednostek.

Kolporterzy wykonali lepszą pracę w tym roku, choć nie byli oni w stanie wychodzić tak stale jak w zeszłym roku. Całkowita ilość zaangażowanych wynosiła 17, z których czterech oddało cały swój czas.

Ilość sprzedanych tomów Wykładów Pisma Świętego………………………………………………..2,210
Ilość sprzedanych broszurek……………………………………………………………………………………1,593
Ilość rozdanych traktatów (stron traktatów)…………………………………..  ……………………1,267,886

Bracia Kolporterzy powinni być szczególnie poinformowani: praca tutaj jest ekstremalnie trudna, a nawet bolesna, i jesteśmy pewni, że tylko miłość do Prawdy mogła poprowadzić kogokolwiek do oddania swego życia dla niej.

Nie ma żadnych udogodnień do podróżowania ani do transportowania książek. Cała praca jest czyniona w górach i braterstwo musi chodzić od 20 do 60 mil, nosząc na swoich ramionach od 15 do 30 książek. Trudno podróżuje się ponad górami i w dół w doliny, czasami będąc dościgniętymi przez deszcz, często śpiąc na dworze w nocy, ze względu na niemożliwość znalezienia kwatery, oraz, będąc wielokrotnie rozczarowanymi w dostarczaniu, musieć wracać długie dystansy z książkami, które się nosiło. A jednak niektórzy z nich nazywają radosnym przywilejem bycie tak zaangażowanymi. Ich docenianie jest pokazane przez fakt, że inni dołączają do pracujących. Fizyczna kondycja naszych kolporterów w ogólności jest bardzo słaba: w pewnym czasie podczas tego roku każdy z nich był chory i praca musiała być wstrzymana.

WYDAJNOŚĆ W KOSTARYCE

Wykłady Pisma Świętego………………………….451
Broszurki………………………………………………….91
Bezpłatne traktaty (stron)…………………….123,186

Brat Hudson jest jedyną jednostką, która tam kolportuje.

Twój brat w Chrystusie, J. A. Browne.

====================

— 1 stycznia 1907 r. —