R4015-190 Pytanie o „kozła wypuszczenia”

Zmień język

::R4015 : strona 190::

Pytanie o „kozła wypuszczenia”

Pytanie: Dlaczego jest powiedziane, że po ofiarach Dnia Pojednania i po zastosowaniu krwi z tychże ofiar – pierwszą za Najwyższego Kapłana i jego dom albo za rodzinę Lewitów i drugą „za grzechy wszystkiego ludu” – wtedy my czytamy o wyznawaniu przestępstw ludu, które były włożone na głowę kozła Azazela? Co za grzechy mogły pozostać po pojednaniu za wszystkich przez krew?

Odpowiadamy, że pozafiguralne ofiary Dnia Pojednania za grzechy wszystkiego ludu zmazują całą Adamową winę i potępienie dla wszystkich; to obejmuje wszystkie odziedziczone grzechy i wady. Żaden z tych grzechów nie pozostaje, aby był wyznawany nad głową kozła Azazela.

Lecz są i inne grzechy w pewnej mierze dobrowolne, popełnione przeciwko mierze światłości i znajomości. Te grzechy nie należą do Adama i nie mogły być przykryte przez ofiary za grzechy. Te właśnie grzechy i przestępstwa były reprezentowane przez włożenie na klasę kozła Azazela – „Wielką Kompanię”. W pozafigurze wkrótce będzie postanowione, że na „Wielką Kompanię” będzie dopuszczone cierpienie za niektóre częściowo dobrowolne grzechy świata – szczególnie „Babilonu”.

Spoglądając wstecz do „żniwa” Wieku Żydowskiego, widzimy tam obraz tego, co tu przychodzi. Tam lud żydowski, będąc odrzucony od Boskiej łaski, wszedł w straszny Czas Ucisku. I nasz Pan, odnosząc się do tego Ucisku, powiedział: „Aby przyszła na was [kara] wszystka krew sprawiedliwa, wylana na ziemi, ode krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zacharyjasza […] Zaprawdę powiadam wam: Przyjdzie to wszystko na ten naród” (Mat. 23:35,36).

Podobnie wszystka krew świętych Bożych, od początku tego Wiek Ewangelii, będzie wymagana od teraźniejszej generacji, i sprowadzi wkrótce wielki „Czas Ucisku”, jakiego nie było odkąd narody poczęły być. Męczennicy z przeszłości, „dusze pod ołtarzem”, są reprezentowane jakby wołały symbolicznie o pomstę sprawiedliwości, mówiąc: „Dokądże, Panie święty i prawdziwy! Nie sądzisz i nie mścisz się krwi naszej nad tymi, którzy mieszkają na ziemi?” Oni mieli czekać aż drudzy, ich bracia, będą pobici podobnie, kiedy wina za wszystkich będzie pomszczona (Obj. 6:9-11).

Dlaczego wymaga się pełnej zapłaty za wszystko zło ubiegłych wieków przy ich zamknięciu, jest pytanie.

Albowiem główne światło każdego wieku przychodzi do swego zamknięcia i ci, którzy grzeszą przeciwko takiemu światłu, są godni więcej sroższego sądu, niż podobni czyniący zło, którzy ich poprzedzali i nie mieli tyle światła.

Na tej to właśnie zasadzie, nasz Pan za swego dnia oskarżył Żydów, którzy sprzeciwiali się prawdziwemu światłu, że byli więcej winni niż wszyscy ich poprzednicy, którzy prześladowali sprawiedliwych. I na tej zasadzie On oświadcza do nas: „Wynijdźcie z niego [Babilonu], ludu mój! abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, a iżbyście nie wzięli z plag jego”. Ci, którzy pozostaną w Babilonie teraz, w świetle teraźniejszej prawdy, są zwolennikami Babilonu i bezpośrednio popierają wszystkie jego przeszłe złe czyny. A popieranie zła przeszłego, w świetle teraźniejszym, ściąga odpowiedzialność w dwójnasób i zasługuje na plagi za całość. Taki jest argument Pisma Świętego.

Chcemy więc zauważyć, że w typie kozła Azazela Pan obrazuje posłanie na „puszczę”, na odosobnienie i prześladowanie „Wielkiej Kompanii” w tych, którzy po poświęceniu nie byli chętni, by wyjść dobrowolnie za obóz i znosić „urąganie Chrystusowe”. Oni nie uczestniczyli w ofierze pojednania, ale dozwolone im będzie, owszem będą zmuszeni ponieść ciężar grzechów świata i tym sposobem stać się umarłymi dla świata – aby duch mógł być zachowany w dniu Pańskim.

====================

— 15 czerwca 1907 r. —