R4258-307 Widoki ze strażnicy

Zmień język

::R4258 : strona 307::

Widoki ze strażnicy

Żydowskie perspektywy

Uważa się, że niedawna cicha turecka rewolucja, w której przewodziła partia „Młody Turek”, sprzyja nadziejom Żydów na otrzymanie pewnego rodzaju wsparcia w Palestynie z podległym samorządem. Można spodziewać się, że nowy rząd zajmie liberalne stanowisko względem Żydów i chrześcijan.

Rabbi Jehudah Leon Mages powiada:

„Od czasów, gdy Tytus zburzył Jerozolimę tysiąc lat temu, Izrael jest tułaczem między obcymi narodami, cudzoziemcem między obcymi – na początku zaciekle prześladowanym, potem ledwie tolerowanym, a ostatnio nawet trochę uznawanym i szanowanym, ale mimo wszystko zawsze wyrzutkiem pozbawionym domu, w kierunku którego mógłby zwrócić swe kroki wędrowca. Mimo to, co bardzo niezwykłe, zachował on w tym wszystkim swoją indywidualność. Czy jest profesorem na niemieckim uniwersytecie, czy bankierem we Francji, czy politykiem w Anglii, Żyd zawsze pozostaje Żydem, a pod glazurą otaczającego go społecznego życia wznosi łzawe westchnienia za swą rodzinną ziemią.”

„Gdy zwracamy nasze kroki w kierunku Syjonu” – powiada dalej doktor z oczyma rozpalonymi entuzjazmem – „winniśmy znaleźć wśród obywateli odnowionej żydowskiej wspólnoty najsłynniejszych ludzi współczesności, ludzi zaangażowanych w tworzenie światowej historii naszych czasów. Nasz rząd będzie służył jako model dla całego świata. A w dziedzinie sztuki i rzemiosła Jerozolima stanie się wzorem. Moja wiara w Izrael jest niemała. To, czego obecnie dokonuje on rozproszony po świecie, rozwinie dziesięciokrotnie, gdy tylko zostanie zjednoczony i uwolniony od strachu, nienawiści i uprzedzeń.”

Nabywanie palestyńskich dzierżaw

„Nie są to tylko marzenia. W Palestynie rozpoczęły się już intensywne działania. Nabyliśmy wielkie obszary ziemskie od tureckiego Sułtana i ciągle zwiększamy nasze dzierżawy. Wkrótce osiągniemy taką pozycję, że będziemy mogli domagać się wyłączenia ich spod władzy Sułtana. Projekt ten wspiera Anglia, a jesteśmy pewni, że uzyskamy także poparcie Stanów Zjednoczonych. Wielkie połacie ziemi objęte już zostały uprawami, a obecnie zakładamy ogromny sad oliwny, który zostanie nazwany Zagajnikiem Pamięci Teodora Herzla na pamiątkę tego powszechnie poważanego założyciela Syjonizmu.”

„Pierwotnie Izraelici byli rolnikami. Dopiero po wygnaniu z ojczystej ziemi zabroniono im posiadania własności ziemskich we wszystkich krajach, w których poszukiwali schronienia. W ten sposób stali się kupcami, a wrodzona inteligencja sprawiła, że nabyli takiej wprawy, iż zawód ten stał się niemal ich narodową cechą. Teraz jednak w swej własnej ziemi, żyjąc w pokoju ze wszystkimi narodami, dysponując najnowszymi osiągnięciami nauki sprawią, że cudowna dolina Jordanu „zakwitnie jak róża”. A pogodne promienie wschodniego słońca pozwolą ich duszom miękko poszybować ku medytacjom nad ich ukochaną religią, by do końca przeżywali swe dni jako „błogosławieństwo i pociecha narodów”.

::R4258 : strona 308::

====================

— 15 października 1908 r. —