R4485-296 Wiersz: Odpoczynek w Boskiej woli

Zmień język

::R4485 : strona 296::

ODPOCZYNEK W BOSKIEJ WOLI

Jak słodko czuć, że Boska wola jest najlepszą,
I w tej kosztownej myśli odpoczywać;
Wiedzieć, że cokolwiek mogłoby się wydarzyć,
To jest najlepszym, gdyż On jest przy naszym boku!

Och, jak to pomaga nam znosić ból,
Och, jak to czyni nas silnymi znów!
Chłód i posępność najciemniejszej z nocy
To wypełnia ciepłem i niebiańskim światłem!

Dla tych, którzy przyjmują Jego wolę za najlepszą
On udziela Swego doskonałego pokoju i odpoczynku,
I zawsze daje im, dzień po dniu,
Swą łaskę wystarczającą na drodze.

A więc czemu serca miałyby słabieć lub mdleć?
Czemu mielibyśmy kiedykolwiek się skarżyć?
Napierajmy z wzniesioną w górę twarzą,
I idźmy za nim, gdy nie umiemy drogi wyśledzić!

–G. W. Seibert.

====================

— 1 października 1909 r. —