R4797-109 Olbrzymowie na ziemi

Zmień język 

::R4797 : strona 109::

Olbrzymowie na ziemi

„A jako było za dni Noego tak będzie i za dni Syna człowieczego” – Łuk. 17:26

Rozważając oświadczenie naszego Pana – że jak było za dni Noego, tak będzie podczas Jego przyjścia (parousia, obecność), przy końcu tego wieku – należy zauważyć, że obecność Naszego Pana  nie będzie rozpoznana przez świat; za tym konkretnym oświadczeniem następuje zdanie, że „Albowiem jako za dni onych przed potopem jedli, i pili, i ożeniali się i za mąż wydawali (…) I nie spostrzegli się (…) tak będzie i przyjście (parousia, obecność) Syna człowieczego” – Mat. 24:37-39

Jednak to zdanie nie oznacza, że jedzenie i picie itd. jest czymś złym, ale, że będzie raczej niewiele rzeczy, które  w zewnętrzny sposób mogłyby zaniepokoić ludzi, podczas kryzysu przy końcu Wieku. Podczas potopu, przy końcu pierwszej dyspensacji, najwidoczniej nie było nic co wskazywałoby, że coś nadzwyczajnego się wydarzy. Widocznie Pan chciał abyśmy wyciągnęli wniosek z tego faktu, że  jak wówczas katastrofa była nieunikniona, tak i obecnie będzie nie do uniknięcia.

Koniec pierwszej dyspensacji i koniec obecnej dyspensacji są niezwykle do siebie podobne. W poprzedzającym okresie do końca pierwszej dyspensacji  nadludzkie wpływy zostały wprowadzone na świecie. Władza pochodząca z anielskiego źródła stworzyła bardzo nieprzyjazne warunki, aż do tego stopnia, że doprowadziła do bezprawnego powstania rasy, którą byli „olbrzymowie” i „mocarze – mężowie sławni” (1 Moj. 6:1-4). Podobne warunki znajdujemy również dzisiaj. Jakakolwiek miara ducha Prawdy została wprowadzona do źle usposobionego umysłu ludzkiego, złe warunki rozwinęły się na olbrzymią skalę. Gdzie indziej na całym świecie możemy znaleźć większą intelektualną siłę niż w tych osobach, które miały styczność z Duchem Pana, Duchem Prawdy? Jednak gdy ten duch umiejętności wejdzie do złego serca, wyniknie z tego zło.

Ten duch stworzył sławnych mężów,  mężów z bystrością umysłową, mężów którzy są zdolni czynić wspaniałe rzeczy. Niezwykłe osiągnięcia naszych czasów, wspaniałe wynalazki różnego rodzaju nie byłyby możliwe gdyby nie fakt, że Duch Boży obejmuje całą ziemię. Ale ogólna tendencja tej kombinacji – ducha umiejętności w złym sercu – została wykorzystana do stworzenia olbrzymów, którzy „występują” na ziemi i są znani jako Trusty np. Trust Cukrowy, Trust Węglowy itd. Jak olbrzymi sprawowali władzę za czasów Noego, tak i obecnie coraz bardziej przejmują kontrolę. Tak jak to było wtedy, tak i dzisiaj olbrzymi są skłonni zawładnąć całym światem. Tak jak potop zniszczył tamtych gigantów, tak i tym razem wielki kataklizm problemów zatopi  wszystkie trusty i inne agencje handlowe, które gnębią ludzkość. Czytamy, że zostaną zupełnie zniszczone; że nie będzie żadnej nadziei przywrócenia do życia.

====================

— 1 kwietnia 1911 —