R5345-334 „I.B.S.A.” Biblie i inne pomoce do badania Biblii

Zmień język 

::R5345 : strona 334::

I.B.S.A. BIBLIE I INNE POMOCE DO BADANIA BIBLII

Na początku tej listy wspominamy o kilku tomach

SERII „WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO”
[ZOBACZ WIĘCEJ]

Polecamy również, jako przydatne, następujące publikacje (nie wszystkie naszego autorstwa), które oferujemy po szczególnie niskich cenach ze względu na ich użyteczność podczas studiowania Słowa Bożego. Wymieniamy je w kolejności, w jakiej wydają nam się pożądanymi pomocami.

NASZA WYJĄTKOWA BIBLIA „I.B.S.A.”

Odtąd, aby odróżnić nasze specjalne wydanie od innych Biblii, będziemy ją nazywać Biblią „I.B.S.A.” Ta Biblia staje się coraz bardziej niezbędna dla wszystkich czytelników, którzy nauczą się jak z niej korzystać. To tłumaczenie oczywiście, nie różni się od tłumaczenia innych Biblii, wydanych w wersji powszechnej. Szczególnie polecamy ją ze względu na jej niewielki rozmiar, lekkość i dużą czcionkę, a przede wszystkim ze względu na zawarte w niej pomoce dla badaczy i wykładowców Biblii. Wydrukowano ją na papierze India (bardzo cienki, nieprzezroczysty papier drukarski, używany do druku Biblii – przyp. tłum.) i cechuje ją doskonała jakość druku. Szczególną cechą, odróżniającą tę Biblię od wszystkich innych, jest:

PODRĘCZNIK DLA WYKŁADOWCÓW BIBLII.

Część I.

Komentarze biblijne od Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia z odniesieniami do Wykładów Pisma Świętego i innych naszych publikacji, ze wskazaniem strony, na której dany tekst został dokładniej omówiony i wyjaśniony. Trudno wyobrazić sobie coś bardziej pomocnego do badania Biblii. Bardzo łatwo jest sięgnąć do odnośnika i upewnić się, czy dana kwestia została już omówiona, gdzie i w jaki sposób. Książka liczy czterysta osiemdziesiąt jeden stron.

Część II.

PRZEWODNIK DLA WYKŁADOWCÓW.

Jest to tematyczne zestawienie przedmiotów biblijnych, szczególnie przydatne dla tych, którzy mają okazję nauczać innych o Boskim Planie Wieków. Poszczególne tematy zostały uporządkowane pod różnymi nagłówkami, a różne teksty odnoszące się do tych tematów zostały ze sobą zestawione. Dzięki tej pomocy osoba początkująca ma do dyspozycji dobrze przygotowany „Miecz Ducha”. Jest on w skondensowanej formie, bardzo wygodny i składa się z osiemnastu stron solidnej wiedzy.

Część III.

BEREAŃSKI INDEKS TEMATYCZNY.

Bereański indeks tematyczny, ułożony alfabetycznie, przedstawia wiele różnych tematów, wskazując odniesienia do Wykładów Pisma Świętego i innych naszych publikacji, traktujących o tym samym. Ta pozycja zawiera dwadzieścia osiem stron.

Część IV.

WYJAŚNIONE TRUDNE WERSETY.
ZAZNACZONE FAŁSZYWE FRAGMENTY.

Na piętnastu stronach zwrócono uwagę na szczególnie trudne teksty i podano odnośniki, wskazujące, gdzie są one omówione w naszych publikacjach. Następnie zamieszczona została pełna lista różnych interpolacji i fałszywych fragmentów Pisma Świętego, których nie ma w oryginalnych manuskryptach, jak zostało to dowiedzione na podstawie najstarszych greckich manuskryptów.

Te cztery dodatki, obejmujące pięćset czterdzieści dwie strony, nie występują w żadnej innej Biblii na świecie i naszym zdaniem mają niemal bezcenną wartość. Jeden z naszych zainteresowanych czytelników wspomniał, że gdyby nie mógł zdobyć innego egzemplarza, nie sprzedałby jej za sto dolarów – wielu z nich z pewnością nie zgodziłoby się oddać jej za tysiące.

Wszystkie Biblie, wydane przez „I.B.S.A.” zawierają powyższe dodatki, a niektóre z nich o numerach kończących się na dziewięć, zawierają dodatkowo Pomoce do badań biblijnych Bagstera, w tym alfabetyczny indeks nazw własnych oraz Konkordancję Biblijną i mapy – łącznie sto osiemdziesiąt sześć stron.

Nie tylko oferujemy te Biblie po kosztach, ale ze względu na duże zamówienia jednorazowe, jesteśmy w stanie zapewnić cenę, która jest naprawdę atrakcyjna. Bardzo niskie ceny nie powinny sugerować, że są one drukowane w niedbały sposób. Są najwyższej jakości pod każdym względem. Ceny wielu z nich są niższe o połowę, w porównaniu do podobnych książek wszędzie indziej.

Popyt na Biblie „I.B.S.A.” jest tak duży, że odtąd nie zamierzamy oferować żadnych innych Biblii, z wyjątkiem kieszonkowych i dużych Biblii dla osób starszych. Nadal jednak z przyjemnością będziemy służyć każdemu, kto pragnie innych Biblii. Możemy je nabyć po cenach hurtowych, zwykle o dwadzieścia pięć procent niższych, plus koszty wysyłki.

BIBLIE „I.B.S.A.” – OPIS I CENY

Nr 1918, cena $1,65, przesyłka opłacona z góry. Ta piękna książka jest mała i lekka. Wielkość 4¾ x 6¾ cala. Wydrukowana czcionką minion, czerwień ze złotymi krawędziami, oprawa divinity circuit (elastyczna skórzana okładka z zaokrąglonymi rogami oraz wystającymi zagięciami, aby chronić krawędzie kartek – przyp. tłum.), French Seal. Wygląda jak prawdziwa focza skóra, lecz w rzeczywistości jest to dobrej jakości owcza skóra.

Nr 1919, cena $1,75, przesyłka opłacona z góry; ta sama książka, ta sama Biblia; ta sama pod każdym względem, z wyjątkiem dodatkowych Pomocy do badania Biblii Bagstera, Konkordancji itp., co sprawia, że jest nieco większa.

Nr 1928, cena $2,65, przesyłka opłacona z góry. To jest dokładnie ta sama książka, co numer 1918, z wyjątkiem tego, że ma prawdziwą oprawę ze skóry marokin (to miękka, specjalnie wyprawiona i tłoczona skóra koźla lub barania, odmiana safianu używana m.in. w introligatorstwie – przyp. tłum.).

NIECO WIĘKSZA, CZCIONKA  IONIC, Z TRANSKRYPCJĄ FONETYCZNĄ

Nr 1939, cena $1,95, przesyłka opłacona z góry. Jest to ta sama książka, co wydanie numer 1919, w tej samej oprawie i z tą samą treścią, ale ma większą czcionkę i jest nieco większa. Rozmiar 5½ x 7½ cala.

Nr 1959, cena $3,65, przesyłka opłacona z góry. Jest to ta sama książka, co numer 1939, z tą różnicą, że ma wspaniałą oprawę ze skóry marokin, cielęcą wyklejkę i jedwabne szycie. Biblie o podobnej jakości i wykończeniu są wymienione w wielu katalogach po $8.

Sprzedaż tych książek nie jest ograniczona tylko do czytelników Strażnicy. Jako cenna pomoc w badaniu Biblii, są niezwykle wartościowe i ogólnodostępne.

Płatność przy zamówieniu. Możemy zapewnić takie ceny, tylko płacąc gotówką na miejscu i musimy sprzedawać na tych samych warunkach. Cena przesyłki poleconej dodatkowo 10¢.

Każdy, kto zamawia indeks tematyczny do którejkolwiek z tych Biblii, powinien to zaznaczyć i doliczyć dwadzieścia pięć centów do tej ceny. Jeśli ktoś życzy sobie innych Biblii, z przyjemnością dostarczymy

katalog wydawcy z pełnym opisem i cenami.
Zazwyczaj jesteśmy w stanie zapewnić rabat w wysokości 25 procent od cen katalogowych wydawców.

POMOCE DO BADANIA BIBLII (OSOBNE WYDANIE)

Są one takie same jak w najnowszej Biblii „I.B.S.A.”, opisanej powyżej. Oprawa skórzana, $1; przesyłka opłacona z góry.

CODZIENNA NIEBIAŃSKA MANNA
DLA DOMOWNIKÓW WIARY

Popyt na tę publikację rośnie z roku na rok.

Nasze obecne wydanie Manny zawiera te same teksty i komentarze, co wszystkie poprzednie edycje. Co druga strona jest niezapisana, z liniaturą, aby można było wykorzystać ją na wpisanie imion i dat urodzin. Jej wartość wzrasta w miarę dodawania wpisów naszych przyjaciół. Wydrukowana jest na papierze o wysokiej gramaturze. Mamy ją teraz w trzech różnych rodzajach oprawy, w bardzo rozsądnych cenach, biorąc pod uwagę jakość wykonania.

Następujące ceny hurtowe są udzielane wszystkim abonentom Strażnicy:

Purpurowe płótno, srebrne tłoczenie…………………………………..$0,35
Ciemnoniebieski płótno, srebrne tłoczenia, po niemiecku……….…35
Sztuczna skóra, złote krawędzie………………………………………….…50
           ,,             niebieskie krawędzie, po szwedzku………………….35
           ,,             złote krawędzie,           ,,          ………………………..65
Prawdziwa skóra marokin, złote krawędzie……………………….1,10

Mamy nadzieję, że ta niewielka książka znajdzie się na każdym stole podczas śniadania i że duchowe pokrzepienie będzie mogło być spożywane wraz z naturalnym pokarmem.

EMPHATIC DIAGLOTT

To bardzo cenne dzieło, opublikowane zgodnie z prawami autorskimi przez Fowler & Wells Co. w Nowym Jorku było przez nich sprzedawane po $4 w oprawie płóciennej i $5 w oprawie półskórzanej. Przez kilka lat przyjaciel, gorliwy badacz Biblii, pragnąc pomóc czytelnikom publikacji naszego Towarzystwa, dostarczał je za naszym pośrednictwem po znacznie obniżonej cenie; teraz nabył prawa autorskie i płyty od Fowler & Wells Co. i przekazał je naszemu Towarzystwu jako dar, aby ubodzy z trzody Pańskiej mogli mieć tę pomoc w badaniu Słowa.

PO OBNIŻONYCH CENACH – będzie sprzedawany wyłącznie ze Strażnicą, w oprawie płóciennej $1,50 (6s 3d – 6 szylingów i 3 pensy wg. systemu monetarnego sprzed 1971 r. – przyp. tłum.) – zawiera opłatę pocztową i, jako bonus, roczną nową lub odnowioną prenumeratę Strażnicy. Na cienkim papierze, oprawiony w prawdziwą skórę marokin, oprawa divinity circuit, w kolorze czerwonym ze złotymi krawędziami, zszyty jedwabiem, skórzana wyściółka, $2,50 (10s 6d) – zawiera opłatę pocztową i roczną prenumeratę Strażnicy.

NOWY TESTAMENT TISCHENDORFA

Jest to zwykła wersja powszechna w oprawie płóciennej. Wszędzie tam, gdzie różnią się one od wersji powszechnej, w przypisach zamieszczono tłumaczenie trzech najstarszych greckich Manuskryptów, Synaickiego, Watykańskiego i Aleksandryjskiego. Jest to bardzo cenne, niewielkie dzieło wydane w Europie, które specjalnie importujemy. Cena, 50¢ z opłatą pocztową.

TŁUMACZENIE STAREGO TESTAMENTU WEDŁUG LEESERA

Jest to tłumaczenie popularne wśród Żydów, czytających po angielsku, dokonane przez jednego z ich własnych rabinów. Nie jest ono doskonałe, ale stanowi cenną pomoc w dokładnym badaniu Starego Testamentu. Nasza specjalna cena, w skórzanej oprawie, wraz z opłatą pocztową, wynosi $1,10.

ANALITYCZNA KONKORDANCJA DO BIBLII

W języku angielskim, hebrajskim i greckim, autorstwa profesora Younga (prezbiterianina). Cenne dzieło dla wszystkich zainteresowanych badaczy. Wydawcy nie zezwalają nam na obniżenie ceny, ale możemy zaoferować dodatkowo, bez opłaty pocztowej, dowolne cztery tomy Wykładów Pisma Świętego w płóciennej oprawie, z każdą Konkordancją, lub sześć tomów, jeśli kupujący zapłaci za przesyłkę opłatę ekspresową. Opłata pocztowa, oprawa płócienna, $6.

KOMPLETNA KONKORDANCJA DO PISMA ŚWIĘTEGO

W języku angielskim, hebrajskim i greckim, autorem jest prof. Strong (metodysta). Jest to również bardzo pożyteczny podręcznik, przydatny w dokładnym badaniu. Ma on pewne zalety w porównaniu do dzieła Younga, po zapoznaniu się z nim wybieramy pracę Stronga. Specjalnie obniżone ceny – w oprawie płóciennej, $3; w oprawie półskórzanej, $5. Przesyłka opłacona z góry, dodatkowo 96¢.

KONKORDANCJA CRUDENA DO PISMA ŚWIĘTEGO

Cenna praca, ale niezbyt potrzebna dla tych, którzy mają którąkolwiek z powyższych pozycji. Tylko w języku angielskim. Oprawa płócienna, $1, z przesyłką.

SŁOWNIK BIBLIJNY SMITHA

Jest to jedno z najbardziej pożądanych wydań dzieła profesora Smitha. To duży tom liczący 1020 stron. Oprawa płócienna, $1,30, w tym opłata pocztowa.

„BIBLIA PRZEMAWIA PROSTYM JĘZYKIEM”

To jest najlepsza książka tego rodzaju, jaką kiedykolwiek widzieliśmy. Przedstawia historie biblijne prostym, ale nie dziecinnym językiem i wydaje się wyjątkowo wolna od złej teologii, tak powszechnej w tego rodzaju książkach. Wszyscy chrześcijańscy rodzice powinni prowadzić niedzielne lekcje Biblii ze swoimi dziećmi, a ta książka zawiera interesujące tematy, do których można dodać tyle treści z „Teraźniejszej Prawdy”, na ile wiek dzieci na to pozwala. Rodzice są odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci zarówno w zakresie teologii, jak i moralności.

624 strony, 250 ilustracji; płócienne boki, skórzany grzbiet i rogi, złocone krawędzie. Książka w prenumeracie kosztuje $3. Nasza specjalna cena to 75¢ plus 25¢ opłaty pocztowej.

ROZMAITOŚCI

Pieśni Brzasku, z nutami (oprawa płócienna)………………………………………….$0,35
Pieśni Brzasku, bez nut (oprawa miękka)……………………………………………….… ,06
Wiersze Brzasku (oprawa skórzana) 50¢; płócienna…………………………….. ,25
Karty do zapamiętywania tekstów (100 w op. – dwa rodzaje, nr 1 i 2), za op… ,25
Pocztówki z tekstami biblijnymi (różne), za tuzin……………………………………… ,15
WYKRESY (niebieski wydruk, miękka tkanina):
Plan Wieków, rozmiar 5 stóp, $1; 8 stóp………………………………………………..1,50
Chronologia Biblii, rozmiar 8 stóp…………………………………………………………1,50
Przybytek na Pustyni, rozmiar 8 stóp……………………………………………………..1,50
SEGREGATORY DO STRAŻNICY:
Spring Back* (obejmuje 1 rocznik)……………………………………………………… ,50
String Back** (obejmuje 2 roczniki)…………………………………………………….. ,50
PRZYPINKA Z KRZYŻEM W KORONIE (Złota, z czerwoną emalią):
½ i ⅝ cala (damska lub męska), jedna szt. ……………………………..………..$1 i 1,15
⅝ cala celuloid, za tuzin 25¢; jedna szt. …………………………………………………….. ,03
Koperty misyjne, za 100 szt. 25¢; za 1000 szt. ……………………………………….2,00
Zakładka ze Ślubem Panu:
(papierowa), 25¢ za 100 sztuk; (jedwabna) za 1 sztukę…………………..……… ,05
Broszury (o Piekle, Spirytyzmie, Ewolucji, Cienie Przybytku, Powrót Naszego Pana,
Żydowskie nadzieje), a także Broszury z Pytaniami Bereańskimi do każdego tomu
Wykładów Pisma Świętego; każda 5¢; za tuzin….….………..…………… ,50
Raport o Misjach Zagranicznych, 1 egz. ………………………………………….. ,05
Miesięcznik Badaczy Biblii, 1 rocznik…………….………………………… ,12
Traktaty we wszystkich językach……………………………………………BEZPŁATNE


*Oprawa „Spring Back” (czasem określana jako „spring binder” lub „clamp binder”) to rodzaj oprawy, która używa sprężyn lub zacisków, aby utrzymać strony czasopism razem. Ten mechanizm sprężynowy pozwala łatwo dodawać lub usuwać strony, co czyni go praktycznym dla czasopism, które są często aktualizowane.
**Oprawa „String Back” (znana również jako „string binder”) używa zazwyczaj sznurka, aby trzymać strony czasopism razem. Mechanizm ten polega na przewlekaniu sznurka przez otwory w brzegach czasopisma i związaniu go węzłem, utrzymując w ten sposób strony razem.


====================

— 1 listopada 1913 r. —