R5456-142 Foto-Drama Stworzenia

Zmień język 

::R5456 : strona 142::

Foto-Drama Stworzenia

Czytelnicy THE WATCH TOWER (Strażnica – przyp. tłum.), gdziekolwiek się tylko znajdują, są zachwyceni FOTODRAMĄ STWORZENIA. W odpowiedzi na naszą niedawną prośbę zalewani jesteśmy zgłoszeniami z różnych Klas (zborów – przyp. tłum.), które podają nazwiska osób wyznaczonych do działalności w KOMITETACH DRAMY. Z wieloma z tych komitetów nawiązaliśmy bezpośredni kontakt, jednak obecnie uznaliśmy za słuszne ogólnie udzielić odpowiedzi i wyjaśnienia.

Rozpoczęliśmy ten projekt z zamysłem, by Stowarzyszenie prezentowało DRAMĘ w różnych miastach i liczyliśmy na ochotniczą pomoc. Jednak jak na razie udało nam się skompletować dwanaście zestawów DRAMY, a i tak koszty są kolosalne – nasze bieżące rachunki związane jedynie z drukiem materiałów, urządzeniami itp. opiewają na 2 tysiące dolarów miesięcznie, nie licząc opłat pocztowych i kosztów transportu. Następnie pojawił się pomysł, by każdy z dwunastu zestawów obsługiwał jednocześnie cztery miasta. Oznaczało to czterokrotnie wyższe koszty. Spostrzegliśmy, że jeśli Pan nie uczyni jakiegoś cudu, to zabraknie nam funduszy i nie będziemy zdolni w najmniejszym nawet stopniu wykonać tej pracy, której możliwości dostrzegamy przed sobą. W tym samym jednak czasie i to jednocześnie z wielu miejsc dotarły do nas propozycje, że klasy (zbory – przyp. tłum.) I.B.S.A. (Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Biblii – przyp. tłum.) są gotowe lokalnie finansować pokazy DRAMY, jeśli tylko zapewnieni zostaną operatorzy, dostarczona darmowa literatura, pamiątkowe Przypinki Pokój, itp.

Uznaliśmy to za kierownictwo Pańskiej opatrzności – najwyraźniej Pan życzył sobie, by Jego lud w każdym miejscu otrzymał możliwość uczestniczenia we wspaniałym świadectwie DRAMY, prezentowanej we własnym mieście. Obecnie realizujemy ten plan, zachęcając te klasy studentów Biblii, które pragnęłyby pokazać DRAMĘ, żeby mobilizowały innych do tego pomysłu, a następnie za pośrednictwem swoich Komitetów nawiązały bezpośredni kontakt z naszym biurem, informując nas o swoich zamierzeniach i o tym, do jakiego stopnia są zdolne pokryć koszty pokazu DRAMY w swych rodzinnych miastach.

Takie informacje winny być przesyłane na adres Stowarzyszenia z adnotacją „DEPARTAMENT DRAMY”. Amerykanie i Kanadyjczycy niech zwracają się do biura w Brooklynie, w stanie Nowy Jork; Klasy brytyjskie na adres naszego biura w Londynie; Klasy szwedzkie do biura w Orebro; Klasy duńskie do biura w Kopenhadze; Klasy niemieckie do biura w Barmen; Klasy francuskie i szwajcarskie do biura w Genewie. Działajcie natychmiast. A następnie, wykonawszy to, co do was należało, czekajcie cierpliwie, będąc pewni, że uczynimy wszystko, co tylko w naszej mocy, by podjąć z wami współpracę.

W zawiadomieniu tym powinna zostać zawarta informacja, ile Sióstr w średnim wieku o kulturalnym obyciu i przyjemnej powierzchowności byłoby chętnych ochotniczo pracować jako osoby wprowadzające na salę i czy jedna albo dwie z nich nie byłyby gotowe nauczyć się obsługi fonografu pod nadzorem instruktora przysłanego przez Stowarzyszenie. Powiadomcie nas też, czy macie Brata w Klasie, który byłby zdolny usłużyć w czasie prezentacji DRAMY jako Manager Sali i który bez uszczerbku dla swoich spraw byłby gotów poświęcić na to odpowiednią ilość czasu.

Zwykle pokazujemy jedną CZĘŚĆ DRAMY w odstępach tygodniowych, na seansie popołudniowym i wieczornym – cztery tygodnie na CZTERY CZĘŚCI. Jeśli jednak Audytorium jest duże lub miasto niewielkie, czasami pokazujemy CZTERY CZĘŚCI w ciągu dwóch tygodni, rozpoczynając od pierwszej CZĘŚCI w niedzielne popołudnie, a kolejną CZĘŚĆ pokazując w środę po południu.

Teatry są lepszym miejscem do pokazywana DRAMY niż Kościoły, ponieważ Katolicy nie mają ochoty przychodzić do Protestanckich Kościołów, ani też Protestanci do Katolickich Kościołów, Żydzi również nie – a wszystkie klasy są zainteresowany, aby DRAMA dotarła do wszystkich. Zaczął się martwy sezon dla teatrów. Wiele z nich działa bez żadnych zysków, a może nawet, gdyby nadal grały, ponosiłyby straty. W takich okolicznościach każda zapłata,

::R5456 : strona 143::

która przewyższa koszty światła i obsługi, stanowi zysk. Poza tym wiele teatrów zainteresowanych jest tym, by zwrócić uwagę opinii publicznej na swoją nazwę i lokalizację, dlatego pokazywanie DRAMY jest dla nich korzystne.

W tej sytuacji właściciele sal teatralnych często wynajmują nam je za zdumiewająco niskie ceny – pięć, dziesięć, piętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia pięć dolarów za dzień, w zależności od rozmiaru i jakości teatru oraz wielkości miasta. W żadnym przypadku nie należy korzystać z podrzędnych miejsc czy źle usytuowanych Audytoriów, nawet jeśli byłyby oferowane za darmo. Bierzcie to pod uwagę, pisząc do nas. Jeśli możecie, udzielajcie nam informacji o najlepszych salach teatralnych, ilości miejsc oraz cenach, za które można je wynająć.

W każdym wypadku starajcie się nas dokładnie poinformować o wysokości dofinansowania, którego wasze Klasy oczekiwałoby w celu przeprowadzenia lokalnego pokazu DRAMY. Musimy to wiedzieć w każdym kolejnym przypadku, jako że chcielibyśmy ułożyć prezentacje tak, by DRAMA była pokazywana jak najszerzej, a Pańskie pieniądze, na to przeznaczone, wykorzystane jak najrozsądniej. Zwróćcie na to uwagę, jeśli jesteście zainteresowani, ponieważ jeśli cokolwiek miałoby zostać dokonane przed nadchodzącym Latem, musi być albo już realizowane, albo przynajmniej zaplanowane.

W okresie jesiennym wszędzie będą się odbywać liczne Targi i Wystawy. Ich organizatorzy, podobnie jak Menedżerzy Chautauqua są zainteresowani pokazami DRAMY i zrobią wszystko, by tylko zwiększyć atrakcyjność swoich przedsięwzięć. Często oni wydają duże kwoty na atrakcje. Mamy ulotkę informującą, że nasze Stowarzyszenie gotowe jest nieodpłatnie zaprezentować FOTODRAMĘ STWORZENIA dla tych, którzy zapewnią odpowiednie Audytorium oraz inne udogodnienia. Nie mamy zastrzeżeń do tego,

::R5457 : strona 143::

że organizatorzy pobierają zwyczajowe opłaty za wstęp na Targi. Wymagamy jednie, by DRAMA była pokazywana za darmo wszystkim tym, którzy już znajdują się na terenach targowych czy wystawowych. Ktokolwiek z was byłby obeznany z organizacją takich targów, może przesłać nam wiadomość z datą, nazwą i adresem Skarbnika lub Managera Businessu. Nasz adres to 124 Columbia Heights, Brooklyn.

W niektórych miejscach dyrektorzy teatrów z niecierpliwością oczekują na DRAMĘ i chętnie pokażą ją za darmo, jeśli tylko pozwoli się im pobrać opłatę za rezerwację jednej trzeciej miejsc na sali. Nie mamy do tego żadnych zastrzeżeń. Z pewnością są takie osoby, które wolą zapłacić jakąś sumę po to, by mieć zarezerwowane miejsce.

====================

— 1 maja 1914 r. —