R5559-314 Zmartwychwstanie najwspanialszym z cudów

Zmień język 

::R5559 : strona 314::

Zmartwychwstanie najwspanialszym z cudów

W Nowym Stworzeniu Bóg zaczął tworzyć coś zupełnie odmiennego od wszystkich rzeczy, które dotąd stworzył. Nowe Stworzenie nie jest stworzeniem ziemskim a to, co jest ziemskim stworzeniem nie będzie miało udziału, według naszego zrozumienia, w Nowym Stworzeniu ani teraz ani nigdy. Nic nie przeniesie niczego z poziomu ludzkiego do Boskiego, z ludzkiego do duchowego.

Człowiek jest mniej lub bardziej zdeprawowany. Słyszy on coś o Bogu, Boskiej naturze, o tym czym jest grzech i dlaczego jest niepożądany, o pojednaniu, które zapewnił Bóg przez Chrystusa i o powołaniu do współdziedzictwa z Chrystusem w Jego niebiańskim królestwie. Staje się on świadomy tego wszystkiego przez słuchanie, przez ludzką zdolność, bo nie posiada żadnej innej zdolności. Zatem musi posiadać uszy ku słuchaniu, w przeciwnym razie nie mógłby usłyszeć w obecnym czasie tej nauki. Jedni mają lepsze uszy od drugich. Ten, który ma lepsze uszy ku słuchaniu jest bardziej uważny i zadowolony, kiedy dowiaduje się, że Bóg zapewnił pomoc dla pokutujących grzeszników. Im więcej deprawacji tym mniej zdolności do słuchania. Człowiek zdeprawowany żyje na poziomie swej natury, dlatego też ma mniejszą skłonność zbliżania się do Boga oraz mniej uszu ku słuchaniu, aby słyszeć to, co Bóg ma do powiedzenia. Ale klasa ludzi, którzy nie mogą słyszeć dokładniej, ma uszy przytępiałe przez fałszywe nauki Przeciwnika.

JAK STAĆ SIĘ NOWYM STWORZENIEM

To, co widzimy więc, to łaskawe zaproszenie Boga do społeczności z Jezusem. Jest to wesoła nowina dla tych, którzy mają uszy ku słuchaniu. Mówimy: „Jestem zadowolony z tego, że Bóg zaprosił mnie do powrotu do Jego rodziny i że przygotował przykrycie moich niedoskonałości. Cieszę się, że się dowiedziałem, że teraz jest powołanie tych, którzy posiadają umysł Chrystusowy i pragną postępować Jego śladem i chętnie z tego skorzystam. Zgodnie z tym powołaniem oferuję się jako ofiara żywa.”

Kiedy to zrobiliśmy, zostaliśmy nawróceni. W jaki sposób? Jesteśmy odwróceni od grzesznej drogi i od naszej własnej woli a nawróceni na drogę sprawiedliwości. To jest nasze nawrócenie.

Następnym krokiem dla nas jest uczynienie poświęcenia, aby stać się dla Boga żywą ofiarą. To poświęcenie Bogu naszego wszystkiego zawiera to, co należy do nas – wszystko, czym jesteśmy, czym będziemy, w każdej postaci – swoje ja, osobowość, wszystkie nasze nadzieje, cele, własność. Wszystko jest zawarte w tym poświęceniu się Bogu. Czy to uczyniło nas nowym stworzeniem? Nie. Lecz to sprawia, że mamy prawo ubiegać się o ten stan. Jaki jest następny krok? Następnym krokiem jest zastosowanie zasług Jezusa i nałożenie szaty weselnej przykrywającej nasze niedoskonałości. Jaką z tego otrzymujemy korzyść? Przez to stajemy się przyjemnymi Bogu. Apostoł Paweł mówi nam, abyśmy przedstawili nasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu oraz naszą rozumną służbę – Rzym. 12:1.

Następną rzeczą w kolejności jest to, aby Bóg wskazał swoją akceptację tego, co oferujemy i co zostało przyjęte. Bóg okazuje to przez spłodzenie nas z Ducha Świętego. Nie jesteśmy wystarczająco mądrzy by pojąć co to oznacza. Bóg przewidział Jezusa Chrystusa jako Głowę Ciała, a nas przewidział jako klasę predestynowaną do bycia członkami tego Ciała. Ktokolwiek teraz przychodzi zgodnie z wymaganymi warunkami, zostaje przyjęty jako członka tej klasy i musi okazać swoje oddanie i lojalność, musi wykazać, że oddanie swojej woli jest szczere. Czynimy to przez bycie doświadczanymi przez kontakt z Prawdą. Jeżeli jesteśmy w błędzie, nasza lojalność będzie taka jak sposób w jaki rozważamy sprawę i decydujemy. Jeżeli wolno podejmujemy decyzję to oznacza, że jesteśmy trochę ograniczeni. Jeżeli zaś szybko decydujemy pomiędzy prawdą a błędem, to oznacza, że jesteśmy lojalni wobec Bożej woli, Jego prawdy i w ten sposób jesteśmy bardziej przyjemni Bogu, jak lojalne dzieci. Jeżeli decydujemy wolno to On nas nie odrzuci, ale może dać nam jakieś kary, ponieważ jesteśmy w Szkole Chrystusowej.

JAK ROŚNIE NOWE STWORZENIE

W jednym obrazie jesteśmy przedstawieni jako zarodek, jeszcze nienarodzony, w innym zaś obrazie jako dzieci, jeszcze niedojrzałe, lecz wzrastające w łasce, wiedzy

::R5560 : strona 314::

i w charakterze. Każdy obraz jest bardzo piękny. Nie możemy ich jednak mieszać. Nie możemy wyobrażać dziecka jeszcze nienarodzonego jako wzrastającego w wiedzy, itp. ani rozwijającego się w kierunku dojrzałości zarodka. W obrazie zarodka dostrzegamy, że każde dziecko musi rosnąć i aby się mogło rozwijać jest zależne od pokarmu. Gdyby wydarzył się wypadek zarodek mógłby umrzeć. Jeżeli nastąpiłoby poronienie zarodek mógłby nigdy nie powrócić do życia. Widzimy, że od czasu, gdy staliśmy się nowymi stworzeniami w Chrystusie zaczęliśmy rozwijać nowy umysł. Mózg jest ten sam jak przedtem, nowa wola rozwinęła się, ciało jest to samo; podobnie jak matka jest tą samą osobą, jaką była zanim poczęło się w niej dziecko.

Zastanówmy się nad tym przedmiotem z innego punktu widzenia. To Nowe Stworzenie jest władzą rządzącą, jedyną rzeczą, którą Bóg uznaje, i którą my uznajemy jako utrzymującą kontrolę nad śmiertelnym ciałem. Dlaczego nowe stworzenie ma kontrolę? Ponieważ wola jest przełożona z ludzkiego zainteresowania do Boskiej woli. Boża wola jest teraz wolą nowego stworzenia. Mamy pełne prawa i kontrolę w tym ciele, którego ziemskie prawa zostały oddane. Bóg przyjął ofiarę i nowe stworzenie musi być wierne w kontrolowaniu ciała według woli Bożej. Odtąd mamy rozumieć, że śmiertelne ciało ma być zmuszone do posłuszeństwa. Ktoś by mógł powiedzieć, że traktujemy ciało nieuprzejmie lecz z Boskiego punktu widzenia, traktujemy je tak mądrze jak tylko możemy, aby czynić wolę Bożą. Gdyby była to wola Bożą by podjąć pewną wspaniałą pracę, przeprowadzilibyśmy ciało przez kolejne ćwiczenia przygotowujące je na to przedsięwzięcie.

W praktyce, Nowe Stworzenie mówi śmiertelnemu ciału: „Ty jesteś moim ciałem tylko do czasu. Jestem nowym stworzeniem i pragnę użyć cię w służbie Bożej, by móc zobaczyć jak posłusznym mogę być w sprawie

::R5560 : strona 315::

Bożej”. Stare stworzenie może odpowiedzieć: „Ale ja mam swoje prawa”. Na to nowe stworzenie odpowiada: „Ty nie masz żadnych praw. Ja osądzę, co możesz, albo nie możesz czynić.” Jeżeli nowe stworzenie uległoby staremu stworzeniu, ono rozwijałoby się dobrze w swoich własnych celach i przedsięwzięciach a nowe stworzenie byłoby wątłe i słabe w odwadze, sile i we wszystkim innym. Nowe stworzenie musi przejąć zupełną kontrolę nad wszystkimi sprawami starego stworzenia, poświęcić wszystko to, co ma być poświęcone woli Bożej.

OSOBOWOŚĆ CZYNI DUSZĘ

Im bardziej to czynimy, tym silniejsi duchowo się stajemy, a im silniejsi duchowo jesteśmy tym bardziej jesteśmy gotowi na naszą przemianę. Czym jest nasza przemiana? Jest to duchowe narodzenie w zmartwychwstaniu. Ani jeden atom tego śmiertelnego ciała nie przejdzie do nowego stanu. Co zatem przejdzie do nowego stanu? Czy to jest Nowe Stworzenie? Co to jest Nowe Stworzenie? Jest to nasze ego, które mieszka w śmiertelnym ciele, które się nie odżywia naturalnym chlebem, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Jeśli Bóg ma w teraźniejszym czasie pracę do wykonania dla Nowego Stworzenia, to mamy rozsądnie opiekować się tym ciałem. Nieodpowiednie traktowanie ciała nie byłoby w harmonii z wolą Bożą. Ciało stało się własnością Nowego Stworzenia. Nowe Stworzenie powinno mieć dominującą kontrolę nad nim. Ciało duchowe nie mogłoby być duszą bez ego, osobowości, bytu, tak jak nie będzie nią ziemskie ciało. Zatem to ego, osobowość stanowi duszę. Sto pięćdziesiąt funtów ciała po prostu nie stanowi duszy.

Dusza przechodzi z ojca na dziecko. Adam i Ewa dali duszę swoim dzieciom i w ten sposób ta iskra życia, której pierwotnie Bóg im udzielił, jest nieustannie przekazywana. Przy zmartwychwstaniu ta dusza lub iskra życia, jest przeniesiona i staje się nową duszą. Tę iskrę życia, którą Bóg uznaje i zachowuje w jej całym rozwoju ma być przeniesiona do nowego ciała, które będzie z nią w zupełnej harmonii. Między nowym ciałem a nowym umysłem nie będzie żadnego nieporozumienia, żadnej dysharmonii. Jeżeli nowy umysł staje się coraz silniejszy to tym więcej ma trudności i nieporozumień ze starym ciałem i tym bardziej będzie pragnął nowego ciała.

PROCES PRZENIESIENIA NIEZNANY

Czy możecie wytłumaczyć nam jak nowe życie będzie przeniesione do nowego ciała? Nie możemy. W przypadku naszego Pana mamy wyjaśnienie, że Logos, duchowa istota, opuścił stan duchowy, przeniósł się do ziemskich warunków i stał się osobowością, ego, człowiekiem w ziemskich warunkach. Mamy również relacje, że ten sam, który przyszedł na świat, ten sam, który umarł i wrócił do nieba, powraca na ziemię. To jest to samo ego. Ono zmieniło swój charakter, swoją władzę odpowiednio do ciała. Pierwotnie posiadało ono ciało duchowe, następnie ludzkie ciało, obecnie zaś posiada Boskie ciało, lepsze od wszystkich. Lecz ego, osobowość nie ustały w żadnym z tych ciał.

Nasze ego, nasza osobowość ma opuścić to ziemskie ciało, a dane mu będzie nowe ciało. Moc, która może tego dokonać to moc Boża. Jeśli ktoś mógłby wytłumaczyć co to jest, z czego została uczyniona dusza pierwszego człowieka, to może moglibyśmy wyjaśnić, jak to jest z Nowym Stworzeniem. Albo, jeżeli ktoś mógłby wytłumaczyć, co powoduje, że zarodek pszenicy rośnie, to może moglibyśmy wytłumaczyć, czym jest zarodek Nowego Stworzenia i jak on się rozwija. Musimy ufać Boskiej mocy w sprawie dotyczącej zmartwychwstania, nie tylko Nowego Stworzenia, ale i całego świata w ogólności.

Ktokolwiek wątpi w Boską Moc ten nie może wierzyć w zmartwychwstanie. Nie umiemy sobie wyobrazić, na przykład, jak Mojżesz, Abraham lub ktokolwiek z dalekiej przeszłości może być wzbudzony do życia tak, aby mogli poznać samych siebie, czytać w Biblii historię swojego życia i pamiętać, że te zapisane wydarzenia są prawdziwe. Bóg jedynie wie jak to może się stać. My w to wierzymy, ponieważ Bóg tak mówi. Gdybyśmy wiedzieli jak to zrobić, to może byśmy sami dokonali zmartwychwstania.

POMOCNA ILUSTRACJA

Jak łatwym do zrozumienia jest fakt wzbudzenia z martwych człowieka na ludzkim poziomie i przyprowadzenia go do nowego ludzkiego ciała tak łatwym jest zrozumienie jak nowe stworzenie, nowa dusza może być wprowadzona w nowe ciało. To Nowe Stworzenie otrzyma nowe ciało. Kiedy otrzymamy nasze duchowe ciała, będziemy wiedzieli wszystko o tym procesie, ponieważ jest napisane, że gdy otrzymamy duchowe ciała, to poznamy, tak jak i jesteśmy poznani – 1 Kor. 13:12.

Jednak w międzyczasie możemy znaleźć ilustracje pomocne w lepszym zrozumieniu. Weźmy na przykład nagrywanie na gramofonie. Głos, jaki wydobywa się z ust, robi małe wgniecenia na płycie woskowej. Następnie, głos mówcy jest odtworzony z tej płyty. Jeśli więc wiemy już jak odtworzyć głos ludzki, to ta mała ilustracja pokazuje nam jak Bóg, z Jego nieograniczoną mocą może zachować wszystko, cokolwiek jest zarejestrowane przez zwoje naszego mózgu i jak to może być zachowane na przyszłość, absolutnie wszystko, przez co będziemy mogli poznać siebie w przyszłości. My nie rozpoznajemy siebie po wadze naszego ciała, czy przez różnicę w naszej brodzie ale po tym, co jest w naszym umyśle. Gdybyśmy jednak utracili nasz rozum, wtedy byśmy się nie poznali.

Bóg uczynił nas Nowym Stworzeniem. On jest wszechmocny i wie, jak to uczynić. W miarę jak Go poznajemy, długość, głębokość ,wysokość i szerokość Jego Mądrości, tym bardziej wiemy jak ocenić wszystko, co nam powiedział i tym więcej pokładamy w Nim pełne zaufanie. To, że Bóg obiecał zmartwychwstanie jest mądrą głupotą. Świat nie może tego zrozumieć i wydaje mu się to głupstwem. Oni nie potrafią wierzyć w zmartwychwstanie, więc nie potrafią mieć tej radości, którą my posiadamy przez zachowanie naszej wiary.

====================

— 15 października 1914 r. —