R5674-126 Interesujące tematy

Zmień język 

::R5674 : strona 126::

INTERESUJĄCE TEMATY

MASZYNA DO PISANIA A POSTĘP

Wśród największych wynalazków naszych czasów jest maszyna do pisania. Pojawiła się na rynku zaledwie czterdzieści lat temu, w 1874 roku, jako towar handlowy i użyteczne udogodnienie, po siedmiu latach prac nad jej ulepszeniem. Wierzymy, że Biblia wskazuje na ten sam, 1874 rok, jako początek Żniwa obecnego Wieku. Cóż to było za wspaniałe czterdzieści lat! Jak wielkie błogosławieństwa przyniosły one ludzkości! Jakich dowodów dostarczają na nadejście Nowej Dyspensacji, o której Biblia naucza, że właśnie wtedy się rozpoczęła! Zwróćmy uwagę na niektóre z wielkich wynalazków – telefon, światło elektryczne, tramwaje, udoskonaloną prasę drukarską, tani papier z miazgi drzewnej, linotypowe i monotypowe maszyny, silnik spalinowy, samochód, samolot, gramofon, ruchome obrazy oraz setki innych usprawnień itd., nie mówiąc już o telegrafie bezprzewodowym.

Chociaż wymienione błogosławieństwa są wielkie, żadne z nich z pewnością nie może się równać ze wspaniałymi błogosławieństwami, jakich Bóg udzielił swojemu poświęconemu ludowi, który w tym samym czasie poszukuje w Słowie Bożym światła Nowej Dyspensacji. Uzyskane błogosławieństwo, radość i oświecenie wykracza poza wszelkie porównania i oceny!

—————

WOJNA PRZYSPIESZA TYSIĄCLECIE

Gdyby rok temu ktoś przepowiedział wprowadzenie na mocy prawa całkowitej abstynencji w Rosji, Niemczech i Wielkiej Brytanii, zostałby uznany za szaleńca. Doprawdy

„Bóg sprawia, że w cudowny sposób dzieją się
Jego wspaniałe cuda”.

Z myślą o wojnie ludzie przygotowują się do zlikwidowania napojów odurzających. Rosja już to zrobiła. Z doniesień wynika, że miliony jej mieszkańców już odczuły wspaniałe tego skutki – jako korzyści umysłowe i materialne. W Niemczech już się prowadzi dyskusję na ten temat. Premier Wielkiej Brytanii oraz król opowiadają się za całkowitą abstynencją jako koniecznością w sytuacji wojny, ponieważ spożywanie alkoholu przeszkadza robotnikom w wykonywaniu pracy, niezbędnej

::R5675 : strona 127::

do prowadzenia wojny. Jakie to cudowne! Czy światło Tysiącletniego Poranka nie świta już nad światem?

Spójrzmy raz jeszcze! Wielka Brytania i Niemcy obawiają się socjalizmu i wszelkimi sposobami starają się go zwalczać, uznając, że ma niszczący wpływ na obecne instytucje. Jak już zauważyliśmy, wielu socjalistów będzie utożsamianych z Królestwem Tysiąclecia. Jak dziwne jest odkrycie, że ta wielka, szalejąca obecnie wojna zmierza w kierunku socjalizmu – że podczas gdy socjaliści wstąpili do wojska, rządy państw w stanie wojny stosują socjalistyczne metody!

Przykład z Wielkiej Brytanii: tuż po wypowiedzeniu wojny, rząd brytyjski przejął kontrolę nad wszystkimi liniami kolejowymi w Królestwie, aby ułatwić przemieszczanie wojska i sprzętu wojskowego. Obecnie brytyjski Parlament udzielił rządowi upoważnienia do przejęcia całego przemysłu Wielkiej Brytanii i objęcia go centralnym zarządzaniem po to, aby zwiększyć wydajność produkcji sprzętu wojskowego. Ustawę, przyjętą 9 marca, szanowny Andrew Bonar Law uznał za środek „prawdopodobnie najbardziej drastyczny, jaki kiedykolwiek został przedstawiony Parlamentowi”. Ustawa przeszła jednomyślnie.

Działania rządu w Niemczech były nie mniej drastyczne – rząd uzyskał pełną władzę. Punktem kulminacyjnym było przejęcie wszystkich zapasów żywności i wydzielanie ludziom produktów spożywczych według ich potrzeb, określając proporcje składników, ilości, jakie mają być spożywane i ceny, jakie należy zapłacić. Czy jakikolwiek socjalista mógłby sobie wyobrazić, że zasady, o które walczy, tak dokładnie zostaną wprowadzone w życie – i to przez tych, którzy w przeszłości sprzeciwiali się socjalizmowi?

Co się stanie, gdy skończy się ta wojna? Czy wolność osobista i prywatna własność ponownie przejmą kontrolę w Wielkiej Brytanii i Niemczech? A jeśli zostanie podjęta próba ich przywrócenia, czy nie spowoduje to konfliktu? Czy to nie wywoła wielkiego społecznego trzęsienia ziemi, które według Biblii nastąpi po wojnie? Czy to społeczne trzęsienie ziemi bezpośrednio nie doprowadzi do ognia anarchii, jak to opisuje Biblia? Wierzymy, że musimy cierpliwie czekać i nie ponaglać Pana do działania. Pamiętajmy jednak o Jego oświadczeniu, że przyśpieszy bieg wydarzeń obecnego czasu i doprowadzi do tego, że potoczą się one bardzo szybko.

Niebawem zostanie ustanowione Królestwo pełne chwały, nawet jeśli stanie się to w wyniku przelewu krwi, trzęsienia ziemi i ognia. Jak się wówczas poczują ci, którzy wyśmiewają pogląd, że Królestwo Mesjasza jest obecnie ustanawiane i że ta wojna jest początkiem ognia anarchii, który zostanie ugaszony przez wprowadzenie Nowego Porządku – nowych niebios i nowej ziemi – nowego porządku religijnego i nowego porządku społecznego – wykonywania na ziemi woli Boga.

====================

— 15 kwietnia 1915 r.–