R5684-142 Prośby o wizyty pielgrzymów

Zmień język 

::R5684 : strona 142::

PROŚBY O WIZYTY PIELGRZYMÓW

PONIEWAŻ NA LIŚCIE Strażnicy znajdują się tysiące nowych czytelników, ponownie przedstawiamy następujące wyjaśnienia:

TOWARZYSTWO BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA” dzięki przekazanym funduszom wysyła nauczycieli, wykładowców, zwanych „PIELGRZYMAMI” i pokrywa ich wszelkiego rodzaju wydatki. W ten sposób stają się oni w szczególnym znaczeniu jego przedstawicielami, spotykając się z Badaczami Pisma Świętego na całym świecie. Niektórzy z nich są specjalnie przygotowywani do służby publicznej, a także do półpublicznych badań z przyjaciółmi; inni są mniej wykwalifikowani do służby publicznej, ale doskonale sobie radzą z prowadzeniem zebrań w Zborach. TOWARZYSTWO dokłada wszelkiej staranności przy ich wyborze, aby sposób przedstawiania przez nich Prawdy, objaśnienia Pisma Świętego itp. mogły być pomocne i korzystne pod każdym względem, a zwłaszcza dla budowania ludu Pańskiego w najświętszej wierze.

Oczekuje się, że Zbory przyjmujące takiego pielgrzyma zadbają o jego potrzeby w jednym ze swoich domów lub w inny sposób podczas jego krótkiego pobytu trwającego od jednego do dwóch dni. Nie oczekujemy luksusowych lub nadzwyczajnych przygotowań dla tych braci, ale jedynie ich odpowiedniego zakwaterowania. Rozumiemy przez to czyste, wygodne łóżko i zdrowe jedzenie. Każdy, kto nie jest w stanie spełnić tych rozsądnych wymagań, nie powinien proponować przyjęcia Pielgrzyma. Zgromadzenie zapraszające Pielgrzyma powinno uważać się za to odpowiedzialne i powinno dopilnować, aby te rozsądne warunki zostały zapewnione. Oczekuje się, że pielgrzymi będą przemawiać na zebraniach każdego wieczoru, a także, gdy tylko jest to możliwe, na zebraniach popołudniowych, lub odwiedzać braci, którzy mogą być chorzy duchowo lub fizycznie. Przedpołudnie jest często przeznaczone na podróż. Pielgrzym nie powinien kłaść się spać zbyt późno. „Umiarkowanie” powinno obowiązywać tak w tym, jak i we wszystkich innych sprawach, zgodnie z Pismem Świętym.

Zachęcamy Zbory, które pragną odwiedzin pielgrzymów do niezwłocznego przesyłania swoich próśb, kierując je do TOWARZYSTWA, z dopiskiem DZIAŁ PIELGRZYMÓW.

Sugerujemy, aby przy składaniu próśb o te wizyty używano kartek pocztowych, a szczególnie oczekujemy odpowiedzi na wszystkie poniższe pytania. Pytania nie muszą być przepisywane, a jedynie zaznaczone w następujący sposób: (a), (b) itd.:

(a) Ilu Badaczy Pisma Świętego w twojej okolicy korzysta z Wykładów Pisma Świętego?
(b) Czy odbywają się cotygodniowe zebrania?
(c) Ile osób zazwyczaj uczestniczy w tych zebraniach?
(d) Gdzie obecnie odbywają się niedzielne zebrania? (Podaj pełny adres ulicy i nazwę tego miejsca)
(e) W jakich godzinach odbywają się niedzielne zebrania?
(f) Czy odbyło się głosowanie w sprawie zaproszenia Pielgrzyma?
(g) Ile osób głosowało za wysłaniem zaproszenia?
(h) Czy chcielibyście, aby w niedziele odbywały się specjalne wykłady publiczne?
(i) Jak często chcecie organizować takie specjalne spotkania?
(j) Prosimy o podanie liczby miejsc siedzących, które można przygotować na sali.
(k) Jak sądzicie, jaką frekwencję można zapewnić w przypadku dobrze rozpropagowanych zebrań publicznych w odpowiedniej sali?
(l) Czy można znaleźć stosowne miejsce na takie zebrania, które nie są specjalnie ogłaszane?
(m) Czy członkowie twojego zgromadzenia wybrali przewodniczących zgodnie z sugestiami zawartymi w Wykładach Pisma Świętego, tom VI, rozdziały 5 i 6? Jeśli tak, podaj imię i nazwisko oraz pełny adres każdego z nich.
(n) Podaj imiona i nazwiska oraz pełne adresy dwóch (2) osób, do których należy wysyłać zawiadomienia o wizytach pielgrzymów. (Prosimy o powiadomienie Działu Pielgrzymów o wszelkich zmianach lub rezygnacji).
(o) Jeśli miejscowość nie leży przy linii kolejowej, podaj nazwę właściwej stacji kolejowej, na której należy wysiąść.
(p) Ile mil od stacji znajduje się miejsce spotkania i w którym kierunku od stacji?
(q) Czy Pielgrzym zostanie odebrany ze stacji?
(r) Jeśli nie, jak Pielgrzym ma tam dotrzeć?
(s) Prosimy o pełne imię i nazwisko oraz adres odpowiadającego na te pytania.
(t) Prosimy o wszelkie dodatkowe uwagi.

====================

— 1 maja 1915 r. —