R5685-130 Informacje redakcyjne

Zmień język

::R5685 : strona 130::

OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE PRZEZ
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
CHARLES T. RUSSELL, PRESIDENT
„BROOKLYN TABERNACLE”, 13-17 HICKS ST.,
BROOKLYN, N.Y., U.S.A.

Przedstawicielstwa zagraniczne: Oddział brytyjski: LONDON TABERNACLE, Lancaster Gate, Londyn. Oddział zachodnioniemiecki: Unterdorner Str., 76, Barmen. Oddział australijski: Flinders Building, Flinders St., Melbourne. W każdej sprawie prosimy o kontakt z TOWARZYSTWEM.

—————

CENA ROCZNEJ PRENUMERATY – $1,00 (4s). PŁATNE Z GÓRY.
PIENIĄDZE NALEŻY PRZESYŁAĆ PRZEKAZEM BŁYSKAWICZNYM, CZEKIEM BANKOWYM, PRZEKAZEM POCZTOWYM LUB POLECONYM.
Z ZAGRANICY TYLKO POPRZEZ ZAGRANICZNE PRZEKAZY PIENIĘŻNE.

—————

Warunki dla ubogich Pańskich są następujące: Wszyscy Badacze Biblii, którzy z powodu podeszłego wieku lub innej dolegliwości czy przeciwności losu nie będą w stanie zapłacić za to Czasopismo, otrzymają je bezpłatnie, jeśli co roku w maju przyślą kartkę pocztową z opisem swojej sytuację i poproszą o kontynuację prenumeraty. Nie tylko pragniemy, ale wręcz nalegamy, aby wszyscy tacy stale znajdowali się na naszej liście i mieli dostęp do WYKŁADÓW itp.

—————

RÓWNIEŻ WYDANIA W JĘZYKU FRANCUSKIM, NIEMIECKIM, SZWEDZKIM I DUŃSKIM.
EGZEMPLARZE OKAZOWE BEZPŁATNE.

—————

NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W BROOKLYNIE, NOWY JORK.
NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W OTTAWIE, KANADA.

—————

::R5685 : strona 130::

WADY I ZALETY DEBAT

Chociaż wydaje się, że rzeczywiście opatrzność Boża otworzyła drogę do „Debaty Eaton-Russell”, i później do „Debaty White-Russell”, a poprzez te Debaty doprowadziła do publikacji Kazań w setkach gazet na całym świecie, to jednak Redaktor nie jest i nigdy zbytnio nie wierzył w korzyści wynikające z prowadzenia debat. Wspomniane Debaty były cenne głównie dlatego, że zostały opublikowane w gazetach. Na pierwszy rzut oka może się początkowo wydawać, że taka debata jest doskonałą metodą przedstawiania Prawdy opinii publicznej. Nie należy jednak zapominać, że jest to również doskonała metoda przedstawiania opinii publicznej błędu. Chociaż prawdą jest, że Prawda jest potężna i zwycięży, to jednak „bóg tego świata” przez osiemnaście stuleci zaślepiał oczy ludzi tak dokładnie, że bardzo niewielu jeszcze dostrzega piękno i moc wielkiego Boskiego Planu Zbawienia przedstawionego przez Jezusa i Apostołów. Wręcz przeciwnie, ogromna rzesza ludzkości została dokładnie przepojona filozofią pogańską – starannie wymyślonymi teoriami i przesądami i są one dobrze zakorzenione i utrwalane od samego dzieciństwa.

Publiczność, która przysłuchuje się debacie, ma te same wątpliwości, jakie ma ława przysięgłych, gdy słyszy prawników strony przeciwnej, omawiających mocne strony danej sprawy. Każdy mówca ma swego rodzaju talent i umiejętność i każdy wywiera do pewnego stopnia osobiste wrażenie. Podobnie jest w przypadku ogółu czytelników, gdy toczą się przed nimi takie debaty. Ci, którzy znają Prawdę, z przyjemnością przyjmą dotyczącą jej prezentację, podczas gdy ci, którzy byli od dziecka edukowani i uprzedzeni, aby skłaniać się w stronę błędu, będą się cieszyć z jego przedstawiania.

Do tego dochodzi jeszcze fakt, że takie debaty przyjmują na ogół formę wojny na słowa, a każdy z dyskutantów stara się obalić argumenty drugiego i udowodnić swoje własne. W takiej wojnie na słowa Prawda jest na przegranej pozycji. Dlaczego? – zapytacie. Odpowiadamy: ponieważ ci, którzy utożsamiają się z Prawdą, są związani Złotą Regułą, nie tylko w jej literze, ale także w jej duchu; a ich sposoby przedstawiania Prawdy muszą być zgodne z absolutnie uczciwymi zasadami, które uwzględniają jej kontekst i jej ducha. Z drugiej strony, nasi przeciwnicy wydają się nie mieć żadnych ograniczeń ani umiaru. Każdy rodzaj argumentu, niezależnie od kontekstu, niezależnie od Złotej Reguły, niezależnie od wszystkiego, jest uważany za dopuszczalny. Tak naprawdę, oni nawet nie próbują wziąć pod uwagę tak błahej (?) sprawy jak Złota Reguła lub wymagać przestrzegania litery i ducha natchnionego Słowa. Tak więc nasi przeciwnicy zawsze mają przewagę – nie dlatego, że są intelektualnie bystrzejsi, ale dlatego, że mogą i naprawdę używają środków, aby omamić umysły słuchaczy i czytelników. Tego obrońcy Prawdy nie ośmielają się czynić – nie mają ochoty tego czynić, ponieważ niewątpliwie posiadają Ducha Chrystusowego.

Jeśli chodzi o Redaktora, to nie ma on najmniejszej ochoty na dalsze debaty. Nie jest zwolennikiem debat, wierząc, że rzadko przynoszą one coś dobrego, a często wzbudzają złość, złośliwość, gorycz itp. zarówno u mówców, jak i słuchaczy. Raczej, przedstawia ustnie i w formie drukowanej poselstwo Słowa Pańskiego tym, którzy pragną go słuchać, a przeciwnikom pozostawia takie formy przedstawienia błędu, jakie uznają za stosowne i dla których znajdą okazje do ich wykorzystania – Żyd. 4:12.

Nie należy przez to rozumieć, że Redaktor nigdy więcej nie zaangażuje się w debatę publiczną, a jedynie, że aby skłonić go do debaty, jego oponent musiałby być osobą tak wybitną, aby zwróciła na siebie powszechną uwagę. Tylko spełnienie takiego warunku stanowiłoby właściwą przeciwwagę dla rozległej prezentacji błędu. W innym razie wolimy po prostu przedstawiać Prawdę, gdy Pan otwiera drogę, a przedstawianie błędu i jego rozpowszechnianie pozostawić całkowicie w rękach innych.

—————

ZDECYDOWANA OBRONA SĘDZIEGO RUTHERFORDA

Zasmucony różnymi nieprawdziwymi, oszczerczymi atakami na Redaktora, Brat Rutherford przygotował broszurę w mojej obronie. Właśnie otrzymałem jej egzemplarz. Jeszcze jej nie przeczytałem, choć oczywiście wiedziałem o jej przygotowaniu i ogólnie o jej treści. Wolałem nie mieć nic wspólnego z jej publikacją. Broszura wyjaśnia poglądy brata Rutherforda jako prawnika, brata i człowieka, który najlepiej rozumie całą sytuację. Zawiera kilka interesujących ilustracji i kosztuje dziesięć centów za egzemplarz lub osiem dolarów za sto egzemplarzy, płatne z góry. Nie bez powodu spodziewamy się, że prawie wszyscy nasi czytelnicy będą bardzo zadowoleni, posiadając tę broszurę, ponieważ dostarczy im ona dowodów na każdy argument podnoszony do tej pory przez moich oszczerców.

Zamówienia na broszury należy kierować do Sędziego Rutherforda, na adres: Nowy Jork, skrytka pocztowa 51. Mamy jednak pewien zapas w biurze Strażnicy i jeśli ktoś zamawia inne publikacje, ta broszura może również być wysłana. Jest zatytułowana „A GREAT BATTLE IN THE ECCLESIASTICAL HEAVENS” („Wielka bitwa na kościelnych niebiosach” – przyp. tłum.).

—————

::R5685 : strona 130::

KONWENCJA W KALIFORNII

– 30 MAJA – 7 CZERWCA –

Doktor Jones, uznając za niepraktyczne zabranie Grupy Konwencyjnej na długą, ponad dwumiesięczną trasę przedstawioną w Zachodnim Planie Podróży Brata Russella, zdecydował się zorganizować Specjalny Wyjazd na Konwencję w Oakland – San Francisco, obejmującą podróż powrotną.

Podczas tego Wyjazdu obowiązuje zwykła Stawka Wycieczkowa na Wystawę. Stawki Wycieczkowe są oczywiście dostępne dla każdego z dowolnego miejsca. Ponadto zwracamy uwagę, że każdy, kto chce wziąć udział w Konwencji, ale mieszka w miejscu, w którym Bilety Wycieczkowe nie są w sprzedaży, może zrobić jedną z dwóch rzeczy. Może albo udać się do jakiegoś dużego pobliskiego miasta, gdzie obowiązują Stawki Wycieczkowe, i tam rozpocząć swoją podróż; albo może kupić bilety w swoim rodzinnym mieście na podstawie certyfikowanego planu podróży, płacąc pełną opłatę w jedną stronę i jedną trzecią opłaty za powrót. Wszelkie informacje dotyczące rezerwacji na Konwencję należy kierować do pana E. D. Sextona, Box 473, Oakland, Kalifornia.

====================

– 1 maja 1915 r. –

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.