R5695-160 Bereańskie badania biblijne Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Biblii na czerwiec

Zmień język

::R5695 : strona 160::

BEReAŃSKIE BADANIA BIBLIJNE MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW BIBLII NA CZERWIEC

Pytania do drugiego podręcznika serii „WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO”
WYKŁAD VIII

Tydzień od 6 czerwca . . . . . . pytania od 1 do 4
Tydzień od 13 czerwca . . . . pytania od 5 do 10
Tydzień od 20 czerwca . . . pytania od 11 do 15
Tydzień od 27 czerwca . . . pytania od 16 do 23

Podręczniki pytań do tomu II WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO w cenie 5 centów każdy; lub 50 centów za tuzin, przesyłka opłacona.

====================

— 15 maja 1915 r. —