R5703-162 Informacje redakcyjne

Zmień język

::R5703 : strona 162::

PUBLIKOWANE PRZEZ
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
CHARLES T. RUSSELL, PRESIDENT
„BROOKLYN TABERNACLE”, 13-17 HICKS ST.,
BROOKLYN, N.Y., U.S.A.

Przedstawicielstwa zagraniczne: Oddział brytyjski: LONDON TABERNACLE, Lancaster Gate, Londyn. Oddział zachodnioniemiecki: Unterdorner Str., 76, Barmen. Oddział australijski: Flinders Building, Flinders St., Melbourne. W każdej sprawie prosimy o kontakt z TOWARZYSTWEM.

—————

CENA ROCZNEJ PRENUMERATY – $1,00 (4s.) PŁATNE Z GÓRY.
PIENIĄDZE NALEŻY PRZESYŁAĆ PRZEKAZEM BŁYSKAWICZNYM, CZEKIEM BANKOWYM, PRZEKAZEM POCZTOWYM LUB POLECONYM.
Z ZAGRANICY TYLKO POPRZEZ ZAGRANICZNE PRZEKAZY PIENIĘŻNE.

—————

Warunki dla ubogich Pańskich są następujące: Wszyscy Badacze Biblii, którzy z powodu podeszłego wieku, jakiejś choroby lub z powodu innych przeciwności losu, nie są zdolni zapłacić za to Czasopismo, niech, co roku w maju wyślą Pocztówkę, opiszą swoją sytuację i poproszą o kontynuację prenumeraty, a będą otrzymywać ją bezpłatnie. Nie tylko chcemy, ale również pragniemy, aby wszyscy tacy byli stale na naszej liście i mogli korzystać z WYKŁADÓW itp.

—————

RÓWNIEŻ WYDANIA W JĘZYKU FRANCUSKIM, NIEMIECKIM, SZWEDZKIM I DUŃSKIM.
EGZEMPLARZE OKAZOWE BEZPŁATNE.

—————

NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W BROOKLYNIE, NOWY JORK.
NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W OTTAWIE, KANADA.

—————

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO

—————

WYKŁADY TE SĄ POLECANE DO STUDIOWANIA JAKO PRAWDZIWY „KLUCZ DO BIBLII”. PODANE CENY SĄ CENAMI NETTO I ZALEDWIE POKRYWAJĄ KOSZT DRUKU

—————

Tom I Boski Plan Wieków przedstawia zarys Boskiego planu objawionego w Biblii, który odnosi się do odkupienia człowieka i restytucji. Dzieło to zawiera 384 strony; koszt w oprawie płóciennej: 35¢ (1s. i 6d.), edycja na papierze biblijnym: 75¢ (3s. i 1½ d.).

Tom ten został specjalnie opublikowany w bardzo niskiej cenie – 5¢ za książkę. Egzemplarze w dowolnej ilości; załączony znaczek (z wysyłką za granicę – 9¢). To pozwala niezamożnym wszędzie głosić dobrą nowinę.

Tom II Nadszedł Czas, rozważa sposób i czas Powtórnego Przyjścia naszego Pana, biorąc pod uwagę biblijne świadectwa na ten temat. Tom ten zawiera 384 strony; cena w oprawie płóciennej: 35¢ (1s. i 6d.), wydanie na papierze biblijnym: 75¢ (3s. i 1½d.).

Tom III Przyjdź Królestwo Twoje rozważa proroctwa, które są znakiem wydarzeń związanych z „Czasem Końca”, uwielbienia Kościoła i ustanowienia tysiącletniego Królestwa. Zawiera również rozdział poświęcony Wielkiej Piramidzie, która potwierdza daty i inne nauki biblijne. Dzieło to zawiera 384 strony; cena w oprawie płóciennej: 35¢ (1s. i 6d.), nakład na papierze biblijnym: 75¢ (3s. i 1½d.).

Tom IV Bitwa Armagedonu ukazuje postępujący rozpad obecnego porządku rzeczy oraz że wszelkie metody odwrócenia przewidzianego końca okazują się bezwartościowymi. Oznacza to wypełnienie proroctw a szczególnie proroctwa naszego Pana opisanego w Ew. Mat. 24:1-51 i w proroctwie Zach.14:1-9. Tom ten zawiera 688 stron; koszt w oprawie płóciennej: 35¢ (1s. i 6d.), wydanie na papierze biblijnym: 85¢ (3s. i 6½d.).

Tom V Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem wyjaśnia bardzo ważną doktrynę jako piastę, ośrodek, wokół której obracają się wszystkie zarysy Boskiej łaski. Ten temat zasługuje na jak najbardziej staranne rozważenie z modlitwą przez wszystkich prawdziwych chrześcijan. Dzieło to zawiera 640 stron; cena w oprawie płóciennej: 35¢ (1s. i 6d.), nakład na papierze biblijnym: 85¢ (3s. i 6½d.).

Tom VI Nowe Stworzenie porusza zagadnienia związane z Tygodniem Stworzenia (1 Moj. 1:1-31 i 1 Moj. 2:1-25) i z Kościołem, Boskim Nowym Stworzeniem. Poddaje analizie osoby, organizacje, zwyczaje, ceremonie, obowiązki i nadzieje należące do powołanych i uznanych za członków Ciała pod ich Głową. Tom ten zawiera 750 stron; koszt w oprawie płóciennej: 35¢ (1s. i 6d.), edycja na papierze biblijnym: 85¢ (3s. i 6½d.).

Powyższe ceny zawierają koszt przesyłki.

—————

BEREAŃSKIE BADANIE BIBLII W ZBORACH

Dowiadujemy się z różnych źródeł, że rośnie liczba Zborów, w których studiuje się Biblię metodą bereańską. Oczywiście bardzo nas to cieszy, lecz jednocześnie może powodować pewne trudności. Gdy Zbór liczy dwadzieścia lub więcej osób, studiowanie staje się bezowocne, ponieważ wraz ze wzrostem liczebności, jego uczestnicy otrzymują mniej błogosławieństw i pomocy. Bez względu na to, jak zdolny jest brat przewodniczący w badaniu, nie jest możliwe, aby w liczniejszym Zborze w rozsądnie wyznaczonym czasie, każdy miał szansę w jednakowym stopniu uczestniczyć w badaniu. Proponujemy zatem, aby Zbór wyznaczył jedno lub kilka spotkań w niedzielę, podczas których część nabożeństwa będzie miała formę krótkiego wykładu lub kilku wykładów, wygłoszonych przez różnych braci, uzdolnionych pod tym względem. Oprócz tego w tygodniu pod przewodnictwem różnych braci, zdolnych do przewodniczenia w takich badaniach, można zorganizować zebrania w domach w różnych częściach miasta. Te nowe grupy, liczące od dziesięciu do piętnastu osób, będą miały możliwość nieco się rozwinąć, a później przekształcić w kolejne Zbory. W ten sposób świadectwo Prawdy dotrze do większej liczby osób i umożliwi usługę w różnych dzielnicach, a każdy będzie miał możliwość uczestniczenia w takim spotkaniu.

Uważamy, że ta sama zasada okaże się korzystna także w odniesieniu do środowych nabożeństw modlitw, wielbienia i świadectw. Nigdy nie zapominajmy o tym, jak ważne jest umożliwienie każdemu poświęconemu bratu i siostrze uczestniczenia w badaniach zborowych i nabożeństwach świadectw. Pan wskazuje, że „Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu”, właściwie objawiasz wierność. Ci, którzy tak ją wyznają, zazwyczaj odnoszą najwięcej błogosławieństw.

—————

RODZINNA BIBLIA WRIGHTa w OPRAWIE DE LUXE

Zapewniliśmy sobie dostawę pięknych ilustrowanych Biblii Rodzinnych w bardzo niskiej cenie i proponujemy naszym czytelnikom skorzystać z tej okazji. Biblia ma wymiary 8×10,5 cala, grubość 2,25 cala, waży 6,25 funta, jest oprawiona w czarną foczą skórę z nadrukiem, z pozłacanymi krawędziami, wydrukowana dziewięciopunktową czcionką, ma prawie 1400 stron, ponad 800 ilustracji, miejsce na rodzinne zapiski i konkordancję. Wartość Biblii wynosi $6, nasza cena to $2, opłaty uregulowane z góry.

====================

— 1 czerwca 1915 r. —

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.