R5715-195 Widok ze Strażnicy

Zmień język 

::R5715 : strona 195::

WIDOK ZE STRAŻNICY

OGIEŃ TEGO DNIA

MODLITWY o to, aby Bóg powstrzymał tą wielką europejską wojnę, nie zostały wysłuchane. Wręcz przeciwnie, jak zostało to wskazane na tych łamach prawie rok temu, cały świat jest w nią zaangażowany i odczuwa zaniepokojenie. Sprawdza się biblijna przepowiednia, że armie wszystkich narodów zostaną zgromadzone w dolinie Jozafat (Joel 3:9-14). Dolina Jozafat to nazwa cmentarza, który położony jest poza murami Jerozolimy, a to proroctwo zapowiadało, że armie wszystkich narodów zostaną zgromadzone na jednym ogromnym cmentarzu. Na froncie bitwy o długości ponad szesnastu mil i przy użyciu wszelkiego rodzaju diabelskiej broni ginie kwiat europejskich mężczyzn. Wszystkie narody, które biorą udział w tym wydarzeniu, są rozczarowane, ponieważ każdy z nich miał nadzieję na większe sukcesy niż te, które zostały osiągnięte. Biblia wskazuje na wielkie rozczarowanie wszystkich narodów, bo nie doznają wielkich zwycięstw, a wręcz przeciwnie, upokorzenie i ubóstwo. Już teraz obligacje wszystkich walczących mocarstw znacznie straciły na wartości. Wszystkie długi narodowe są tak ogromne, że wielu myślących ludzi spodziewa się, że wynikiem wojny będzie anulowanie wszystkich długów narodowych, a co za tym idzie, społeczna rewolucja. Wielkie zwycięstwa i ostateczne sukcesy pocieszają ludzi w obliczu wielkich strat. Podobnie wielkie klęski narodowe doznane ze strony zwycięskiego wroga mają tendencję do cementowania ducha narodowego. Ale w przypadku tej straszliwej wojny, okupionej ciężkimi stratami, pokój będzie oznaczał niezadowolenie, rewolucję i zgodnie z Biblią, ostateczną anarchię. Jakże pocieszająca jest myśl, którą dają nam słowa Jezusa, że ze względu na wybranych te dni zostaną skrócone, bo w przeciwnym razie cała ludzka rodzina zostałaby zniszczona, gdy panowanie samolubstwa i wrogości będzie postępować!

Dzięki niech będą Bogu, że wiemy, kim są Wybrani, to uwielbiony Jezus i Jego święci naśladowcy! Dzięki niech będą Bogu, że możemy mieć pewność, iż to oni będą stanowić Królestwo drogiego Syna Bożego i że będą wspierani przez całą Potęgę Niebios w ustanawianiu Panowania Sprawiedliwości! Dzięki niech będą Bogu, że możemy w pełni zaufać Boskim obietnicom, że wynikiem panowania Mesjasza będzie „pokój na ziemi, dobra wola ludziom” w światowym Edenie! Dzięki niech będą Bogu, że możemy ufać Jego obietnicy, iż Królestwo Mesjasza odniesie sukces w całkowitym podniesieniu ludzkości z grzechu i śmierci – z powrotem do obrazu i podobieństwa Bożego dla każdego, kto tego zechce! Dzięki niech będą Bogu, że po tym, jak wszyscy będą mieli pełną okazję do takiego uzdrowienia, wszyscy świadomie niegodziwi zostaną całkowicie zniszczeni we Wtórej Śmierci!

Na razie mówi się nam, że wojna nie jest zbyt głęboko odczuwana ani nie wywiera większego wrażenia na ludziach, którzy nie biorą udziału w tych walkach. We wszystkich walczących krajach interesy mają się całkiem dobrze. Pieniądze krążą w obiegu dzięki produkcji amunicji wojskowej, sprzętu wojskowego i zaopatrzenia. Jak dotąd główny ciężar spada na żołnierzy walczących na froncie oraz na pogrążone w żałobie wdowy i sieroty. Głównymi oznakami wojny, z wyjątkiem walk, jest liczba mężczyzn w mundurach wojskowych i liczba kobiet noszących żałobę. Jednak, w miarę jak wartość kredytów będzie spadać, a złota będzie coraz mniej, ceny wszelkiego rodzaju towarów będą rosnąć, a płace w Europie będą musiały pójść w górę, wraz z towarzyszącymi im problemami na rynku pracy, co doprowadzi do przepowiedzianego wielkiego trzęsienia ziemi – rewolucji (Obj. 16:18). To z kolei doprowadzi do przepowiedzianego ognia, który pochłonie wszelkie pozostałości obecnej cywilizacji ‒ nie dosłownego ognia, ale anarchii.

Jeśli chodzi o wiarę chrześcijan, to ten ogień już się rozpoczął. Posłuchajcie apostoła Pawła: „Dzieło każdego będzie jawne. Dzień ten bowiem to pokaże, gdyż przez ogień zostanie objawione i ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego”. To pokaże, kto budował swój charakter i wiarę ze złota, srebra i drogocennych kamieni Boskich obietnic, a kto budował swoje nadzieje z drewna, siana i słomy ludzkiej tradycji. Apostoł oświadcza, że ci ostatni zostaną całkowicie spaleni lub zniszczeni przez symboliczny ogień tego Dnia, podczas gdy tylko pierwsza klasa wiary będzie w stanie przetrwać ten ognisty czas. Czy już tego nie widzimy? Czyż nie widzimy, że wielcy profesorowie szkół wyższych i prawie wszyscy wielcy pastorzy różnych kościołów całkowicie utracili wiarę w Biblię? Czy nie widzimy, że coraz większe oświecenie w naszych czasach sprawia, że wyznania wiary wszystkich denominacji stają się śmieszne, absurdalne, zarówno dla ich własnych wyznawców, jak i dla całej ludzkości? Czy nie widzimy, że tym, którzy porzucili Biblię, nie pozostało praktycznie nic – jedynie ich własne domysły? Czy nie widzimy, że domysły ewolucjonistów już okazują się dla nich nie do przyjęcia i że tracą oni wszelką wiarę w osobowego Boga, a jedynie dopuszczają istnienie nieśmiertelności, na którą nie mają żadnych dowodów i o cechach której jedynie spekulują? Tak jak wskazał Apostoł, ci, którzy mają wiarę, strukturę charakteru reprezentowaną przez złoto, srebro i drogocenne kamienie Boskiego Objawienia, i tylko oni, mają zakotwiczoną duszę pewnie i niezachwianie, która przenika do tego, co znajduje się za zasłoną i zaczepia się, aby otrzymać wsparcie w zasłudze ofiarniczej śmierci wielkiego Odkupiciela, który

::R5715 : strona 196::

„z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował” i z łaski Bożej będzie wspaniałym Królem, którego Królestwo uwolni Adama i jego ród z grzechu, śmierci, ignorancji, przesądów, do wolności dzieci Bożych.

LUD BOŻY NIE ZNAJDUJE SIĘ W CIEMNOŚCI

Obecne warunki są bardzo korzystne dla szerzenia Prawdy. Ludzie na całym świecie rozmyślają więcej niż kiedyś o sprawach religijnych i dziwią się, jak to możliwe, że wielkie narody, z których każdy twierdzi, że jest Królestwem Chrystusa, toczą ze sobą śmiertelne spory. Ich zakłopotanie i pytania stanowią doskonałą okazję do wyjaśnienia biblijnych nadziei i nauk. Jak nigdy dotąd są gotowi na poselstwo, że te królestwa są zwiedzione, uważając się za królestwa Chrystusa, podczas gdy Biblia nazywa je „królestwami tego świata” i królestwami pogan. Oni są gotowi na przyjęcie Poselstwa, że Królestwo Mesjasza ma dostarczyć lekarstwo na wszystkie choroby świata, podnosząc ludzkość z ignorancji, przesądów, grzechu i śmierci. Oni są gotowi na wiadomość, że chociaż Chrystus osiemnaście stuleci temu został uznany za godnego, aby zostać Królem, to jeszcze nie objął tego urzędu w pełnym znaczeniu tego słowa, ale czeka na skompletowanie Kościoła, który jest w procesie powoływania, obrabiania i polerowania od ponad osiemnastu stuleci. Oni są gotowi na Poselstwo, że Chrystus używa teraz swojej wielkiej mocy i rozpoczyna swoje panowanie, a obecne niepokoje w Europie są tym, co jest opisane w Objawieniu jako rozgniewanie narodów i nadejście gniewu Bożego itd. – Obj. 11:18.

Biorąc pod uwagę te sprzyjające czynniki, dostrzegamy nasz przywilej kontynuowania wydawania wyraźnego dźwięku na srebrnych trąbach Jubileuszu. Najwyraźniej wielu sług Bożych jest pieczętowanych na czołach tą wiedzą, tą Teraźniejszą Prawdą, jak przepowiedziało Pismo Święte: „Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej” (1 Tes. 5:4, UBG), chociaż przyjdzie on na cały świat jako złodziej i sidło. Jak powiedział Zbawiciel, to zamieszanie powoduje, że serca ludzkie omdlewają ze strachu i troski o nadchodzące wydarzenia na świecie, które wciąż należą do przyszłości, ale dzięki pieczęci na naszych czołach – jasnej wiedzy intelektualnej – słudzy Boży mogą, jak sugerował Jezus, podnosić głowy i cieszyć się, zdając sobie sprawę z obecnego rozwoju wydarzeń, wiedząc, że ich wybawienie jest bliskie – że zmartwychwstanie Kościoła i jego chwalebne ustanowienie jako Oblubienicy Mesjasza w Królestwie jest blisko, nawet u drzwi.

WIATRY WOJNY ZOSTAŁY UWOLNIONE

Jakże wyraźnie zobaczyliśmy teraz to, co widzieliśmy mniej wyraźnie w przeszłości. Wiatry wojny były powstrzymywane przez około czterdzieści lat, aby umożliwić pieczętowanie sług Bożych na ich czołach, aby mogło się szerzyć prawdziwe badanie Biblii na całym świecie, we wszystkich językach. Każdy, kto myśli, że ta wojna nagle spadła na te narody, na pewno jest krótkowzroczny.

::R5716 : strona 196::

Przez czterdzieści lat gazety na całym świecie, każdej jesieni i każdej wiosny przepowiadały, że ta wojna musi nadejść, to jednak była ona tak długo powstrzymywana przez Boską ingerencję, że wielu zaczęło się zastanawiać, czy nie można by tej wojny jednak uniknąć. Ale tak nie jest, wojna jest jedynym sposobem, w jaki Królestwo Mesjasza może zostać ustanowione. Bezskutecznym byłoby wysyłanie wiadomości do cara Rosji, cesarza Franciszka Józefa lub króla brytyjskiego, że nadszedł czas, aby Mesjasz ustanowił Swoje Królestwo i że wszystkie królestwa ziemi powinny zostać Mu teraz przekazane. Wyśmialiby taką propozycję i sprzeciwiliby się jej za wszelką cenę. Zamiast tego Bóg po prostu uwalnia wiatry wojny – nie będzie ich dłużej powstrzymywał – pozwoli ludzkiemu egoizmowi obrać swój nierozsądny sposób działania. Pozwoli wszystkim narodom na zwiedzenie samych siebie, by myślały, że dzięki tej wojnie umocnią swoją pozycję, powiększą swoje posiadłości i utorują sobie drogę do przyszłego dobrobytu. Z pewnością to właśnie w związku z tym wszystkie narody przygotowywały się do tej wojny przez czterdzieści lat, budując wielkie okręty wojenne, organizując wielkie armie itp. Czy nie jest to mistrzowskie posunięcie Boskiej Mądrości, które pozwala narodom twierdzącym, że są królestwami Chrystusa, niszczyć nawzajem swoją potęgę, osłabiać się nawzajem i pokazywać przez swoje konflikty, że nie mają nawet podstawowej wiedzy o Duchu Chrystusa, o którym Apostoł mówi, „Jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy”. To jest zasada, która ma zastosowanie zarówno do narodów, jak i poszczególnych osób. Jednocześnie nie należy zapominać, że w każdym kraju są święci Boży i że bez wątpienia w każdej armii ‒ w tych armiach z powodu poboru ‒ są święci, którzy spełniają żądania rządów, ale są w pełni przekonani, że jednocześnie są winni najwyższą lojalność królestwu dobroci i są przy tym całkowicie zdecydowani, że nikogo nie zabiją. Słyszymy z frontu, że starają się żyć zgodnie z naukami Słowa Bożego, wskazanymi w szóstym tomie Wykładów Pisma Świętego i że są błogosławieni, gdy tak czynią. O co więcej, moglibyśmy prosić?

„OCZEKUJCIE MNIE, MÓWI PAN”

Przychodzą do nas zapytania dotyczące tego, czy wskazane jest zaciąganie się do korpusu szpitalnego, aby uniknąć późniejszego wcielenia do regularnej służby. Radzimy czekać na kierownictwo Pańskiej opatrzności i podejmować takie kroki tylko wtedy, gdy jesteśmy w pełni przekonani o ich mądrości. Teraz jest dobry czas, aby przypomnieć sobie słowa Pana, „Oczekujcie mnie, mówi Pan”. Byłoby jednak błędem, gdyby ktokolwiek z ludu Bożego myślał, że jest powołany, aby się wtrącać w jakiś sposób do postępowania świata w sprawach werbunku do wojska. Niech ludzie tego świata posługują się własnym osądem, podczas gdy poświęcony lud Boży posługuje się swoim. Słowa „niech będzie zwierzchnościom wyższym poddana” oznaczają nie tylko gotowość do służby pod przymusem, ale oznaczają również, że nie będziemy pod żadnym pozorem sprzeciwiać się ziemskim rządom. To Pan ich publicznie zgani i zniszczy. Ten posąg zostanie uderzony i starty w proch i tego nie sprawi Kościół w ciele, używając ludzkiej broni, to uczyni Kościół w chwale Królestwa, wspierany przez Boską Moc – Dan. 2:45.

Nigdy wcześniej nie było tak pilnej potrzeby, by cały lud Boży pamiętał o pouczeniu Apostoła: „Niech wasze umiarkowanie będzie znane wszystkim ludziom”. Nawet podczas omawiania Czasu Ucisku należy kłaść nacisk nie tyle na ucisk, ile na chwalebne Królestwo, które zostanie ustanowione w tym czasie za pośrednictwem ucisku. Pamiętajmy, aby teraz modlić się za sobą, a zwłaszcza za tymi, którzy znajdują się w ciężkich doświadczeniach. Wydaje się, że Pan dał Ślub jako szczególny sposób pocieszania i wspierania się nawzajem. Około 15 000 osób napisało do nas, że złożyło Ślub i dlatego należą do tego wielkiego, ogólnoświatowego Kręgu Modlitwy, który codziennie pamięta o sobie nawzajem i o wszystkich pracownikach w Królestwie Pana przed Tronem Łaski.

::R5716 : strona 197::

ZABICI, RANNI I JEŃCY

SPRAWOZDANIE TOWARZYSTWA CZERWONEGO KRZYŻA Z 1 MARCA 1915 r.

Znane gazety publikują następujące informacje:

Całkowita liczba zabitych w konflikcie europejskim do 1 marca tego roku wyniosła 2 136 000; ciężko rannych 1 150 000; lekko rannych 3 781 000; jeńców 1 764 000, co daje łącznie 8 831 000.

Te przerażające dane zostały opracowane przez Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża i zostały dziś udostępnione przez niemiecki konsulat w Denver.

Zestawione liczby pokazują straty w następujący sposób:

                              Niemcy       Austria       Francja        Anglia        Rosja          Łącznie

Zabici                  482 000      341 000      464 000       116 000      733 000      2 136 000

Lekko ranni         760 000      618 000      718 000       185 000   1 500 000      3 781 000

Ciężko ranni          97 000        83 000      439 000        49 000      482 000      1 150 000

Jeńcy                   233 000      183 000      495 000        83 000      770 000      1 764 000

Łącznie             1 572 000   1 225 000    2 116 000     433 000   3 485 000      8 831 000

Alianci, bez Belgów, Serbów i Czarnogórców, 6 034 000.

Niemcy i Austriacy, 2 797 000.

====================

— 1 lipca 1915 r. —

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.