R5724-210 Informacje redakcyjne

Zmień język

::R5724 : strona 210::

PUBLIKOWANE PRZEZ
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
CHARLES T. RUSSELL, PRESIDENT
„BROOKLYN TABERNACLE”, 13-17 HICKS ST.,
BROOKLYN, N.Y., U.S.A.

Biura zagraniczne: Oddział brytyjski: LONDON TABERNACLE, Lancaster Gate, Londyn. Oddział zachodnioniemiecki: Unterdorner Str., 76, Barmen. Oddział australijski: Flinders Building, Flinders St., Melbourne. W każdym przypadku prosimy o kontakt z TOWARZYSTWEM.

—————

KOSZT ROCZNEJ PRENUMERATY – $1,00 (4s). PŁATNE Z GÓRY.
PROSIMY PRZESYŁAĆ PIENIĄDZE PRZEKAZEM EKSPRESOWYM, CZEKIEM BANKOWYM, PRZEKAZEM POCZTOWYM LUB POLECONYM.
ZAMÓWIENIA ZAGRANICZNE WYŁĄCZNIE PRZEKAZEM W OBCEJ WALUCIE.

—————

Warunki dla ubogich Pańskich są następujące: Wszyscy Badacze Biblii, którzy z powodu podeszłego wieku, jakiejś choroby lub z powodu innych przeciwności losu, nie są zdolni zapłacić za to Czasopismo, niech, co roku w maju wyślą Pocztówkę, opiszą swoją sytuację i poproszą o kontynuację prenumeraty, a będą otrzymywać ją bezpłatnie. Nie tylko chcemy, ale również pragniemy, aby wszyscy tacy byli stale na naszej liście i mogli korzystać z WYKŁADÓW itp.

—————

EDYCJE DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ W JĘZYKU FRANCUSKIM, NIEMIECKIM, SZWEDZKIM I DUŃSKIM.
OKAZOWE EGZEMPLARZE BEZPŁATNE.

—————

WYSYŁKI POCZTOWE DRUGĄ KLASĄ Z URZĘDU POCZTOWEGO W BROOKLYNIE, N.Y.
WYSYŁKI POCZTOWE DRUGĄ KLASĄ Z URZĘDU POCZTOWEGO W OTTAWIE, KANADA.

—————

KONWENCJA W SPRINGFIELD, MASSACHUSETTS

Koleje w Nowej Anglii i na obszarze stanów Środkowego Atlantyku wprowadziły jednolitą stawkę 2 centów za milę w obie strony, podróżując tam i z powrotem tą samą trasą. Bilety będą dostępne od 23 do 25 lipca (w Nowej Anglii od 24 do 26 lipca), a ostateczny termin powrotu to 3 sierpnia. Skontaktujcie się ze swoim sprzedawcą biletów kilka dni wcześniej, aby mógł on uzyskać niezbędne formularze biletowe na potrzeby Konwencji I.B.S.A.

W programie Konwencji do wygłoszenia publicznego przemówienia zostali uwzględnieni następujący bracia Pielgrzymi: R. H. Barber, E. W. Brenneisen, J. A. Gillespie, J. F. Rutherford, H. C. Rockwell, C. T. Russell, Menta Sturgeon, W. J. Thorn, R. G. Jolly, R. J. Martin.

Podczas sympozjów można będzie wysłuchać także innych braci.

Każdego wieczoru na Konwencji będzie pokazywana jedna z części Fotodramy Stworzenia.

Informacje dotyczące wyżywienia i zakwaterowania można uzyskać u Sekretarza Zgromadzenia I.B.S.A., H. E. Speara, 48 Scott Street, Springfield, Mass.

Aktualne informacje wskazują na znaczną frekwencję na tej Konwencji.

—————

EMPHATIC DIAGLOTT

To bardzo wartościowe dzieło było niedostępne od kilku miesięcy. Pomyśleliśmy o zaprzestaniu jego wydawania, ponieważ matryce drukarskie wielu stron uległy znacznemu zużyciu i nie nadawały się do ponownego drukowania. Uznaliśmy jednak, że ta książka jest wręcz niezbędna dla badaczy Pisma Świętego i że wielu z tych, którzy dołączają do grona badaczy Pisma Świętego, znalazłoby się w bardzo niekorzystnej sytuacji, gdyby nie mogli się zaopatrzyć w tę książkę jako pomocy w studiowaniu Biblii. W związku z tym poprawiliśmy matryce i wykonaliśmy wiele nowych, przygotowując się do druku nowego wydania, które, mamy nadzieję, będzie gotowe do wysyłki około 15 września.

Dotychczas mieliśmy dwa wydania, jedno na czerpanym papierze, w płóciennych okładkach, w cenie $1,50, a drugie na papierze India, w skórzanej oprawie, ze złoconymi brzegami, w cenie $2,50. Doszliśmy do wniosku, że odtąd będziemy wydawać tylko jeden rodzaj. Będzie to wydanie na cienkim papierze biblijnym w skórzanej oprawie. Będzie kosztowało $2,00. Do każdego egzemplarza będziemy jednak dołączać roczną prenumeratę Strażnicy – dla nowego czytelnika – aby zwrócić uwagę wszystkich badaczy Pisma Świętego na Strażnicę i Diaglott oraz aby poznali je w praktyczny sposób. Jeśli ktoś, kto jest już prenumeratorem Strażnicy, pragnie otrzymać Diaglott na własny użytek, może wysłać dodatkową prenumeratę przyjacielowi, ale jeśli nie wspomni o tym przy zamówieniu książki, nie będzie można później o tym do nas napisać. Strażnica nie jest droga, kosztuje $1,00 rocznie, a Diaglott jest wyjątkowo tani i kosztuje $2,00. Firma Fowler and Wells, od której kupiliśmy matryce Diaglott, sprzedaje go za znacznie wyższą cenę, czyli $4,00 w oprawie płóciennej i $5,00 w oprawie skórzanej. Nasze ceny zawierają koszt wysyłki.

—————

„WIELKA BITWA NA KOŚCIELNYCH NIEBIOSACH”

Ta broszura brata Rutherforda w obronie brata Russella nie została opublikowana dla zysku. Koszt papieru, druku, pakowania i wysyłki wynosi zaledwie dziesięć centów. Jeśli weźmiemy pod uwagę egzemplarze wysyłane bezpłatnie do gazet, to wynik jest stratą, a nie zyskiem. Dla wygody zamówienia mogą być odtąd wysyłane do Towarzystwa. Przy zamawianiu należy zaznaczyć „BITWA”.

—————

I.B.S.A. BEREAŃSKIE BADANIA BIBLII W SIERPNIU
Pytania z Podręcznika do drugiego tomu
„WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO”

WYKŁAD IX.

Tydzień od 1 sierpnia… Pyt. 22 do 28     Tydzień od 15 sierpnia… Pyt. 29 do 35
Tydzień od 8 sierpnia… Pyt. 36 do 42     Tydzień od 22 sierpnia… Pyt. 43 do 49
Tydzień od 29 sierpnia… Pyt. 50 do 56

Pytania do II tomu Wykładów Pisma Świętego, 5¢ za sztukę.

====================

— 15 lipca 1915 r. —