R5742-233 Wiersz: Potrzeby pielgrzymów

Zmień język 

::R5742 : strona 233::

Potrzeby pielgrzymów

„Chciałbym tej upiększającej Boskości,
Jaką tylko Ty, mój Boże, możesz zesłać;
Chciałbym lśnić w tej pięknej szacie,
Która odróżnia Twój dom wiary na ziemi.

Chciałbym, och, chciałbym otrzymać
Identyczne podobieństwo, mój Zbawicielu, do Ciebie!
To tak wielce utęsknione podobieństwo ponownie odzyskać,
Twoją piękność włożoną na mnie.

Chciałbym być oznaczony jako Twoja własność;
Pieczęcią na moim czole do noszenia;
By otrzymać to „nowe imię” na mistycznym białym kamyku,
Które tylko Ty możesz oznajmić.

Tak chciałbym w Tobie przebywać,
Aby przynosić pewne owoce ku Twojej chwale;
Gałąź, którą Ty przycinasz, choć słaba i wysuszona,
Może omdleć, ale nigdy nie obumrze.

Chciałbym by Twa własna ręka odczepiła
Wszelkie więzy do ziemskich rzeczy,
Zbyt delikatnie pieszczonych, zbyt mocno oplątanych,
Gdzie moje serce zbyt wiernie przylega.

Chciałbym, przez mój pogodny wygląd,
Moje działania i słowa, oznajmić
Że mój skarb jest złożony w Kraju niewidzialnym,
Że moje serce i uczucia są w nim.”

====================

— 1 sierpnia 1915 r. —