R5743-238 Interesujące listy

Zmień język 

::R5743 : strona 238::

INTERESUJĄCE LISTY

W ODNIESIENIU DO „DUCHA PODZIAŁU”

DRODZY BRATERSTWO:

W ubiegłym miesiącu napisaliśmy do Ciebie z prośbą o oddzielne wizyty Pielgrzymów i otrzymaliśmy Twoją odpowiedź z 25 czerwca, wskazującą na możliwość naszego zwycięstwa nad „duchem podziału” i z oświadczeniem, że zamierzasz zaproponować Zborowi w __________, aby część czasu odwiedzającego brata Pielgrzyma została nam poświęcona.

Pragniemy podziękować za Twój list i podziękować naszemu Ojcu Niebieskiemu, którego opatrzność jest nad nami. Nie chcemy żywić ducha podziału i nieustannie szukamy go w naszych sercach, ponieważ musimy go przezwyciężyć; wciąż modlimy się i zgłębiamy Słowo Boże, aby Duch Święty był w naszych sercach i abyśmy mieli ducha zdrowego rozsądku. Z radością przyjmiemy naganę, napomnienie i kierownictwo, jakie Pan może zesłać.

Dzięki łasce Bożej mamy jedno główne pragnienie: być w zgodzie z Jego wolą, uczynić pewnym nasze powołanie i wybranie, miłować braci i służyć im – a wszystko to według Jego metody. Z dnia na dzień nasze najgorętsze pragnienie tych rzeczy wzrasta i jesteśmy zupełnie zdecydowani być Jego dziećmi, wierząc w Jego obietnice, wierząc, że te rzeczy są Jego wolą dla nas. W pokorze i z wdzięcznością zaświadczamy, że jesteśmy traktowani jak synowie. Zatem, jeśli taka jest wola Ojca, pragniemy, aby bracia Pielgrzymi nas odwiedzili, a nasza prośba została złożona, jak znamy nasze serca, bez myśli o narzekaniu lub krytykowaniu innych.

Stały Zbór (w USA w tym czasie były zbory stałe i tymczasowe – przyp. tłum.) w __________ został zorganizowany, zanim do niego przystąpiliśmy, a starsi mają, by tak rzec, ustalone zasady. Niekiedy wydawało nam się, że Pismo Święte i jego wierne wytłumaczenie przez naszego Pastora nie są przestrzegane, co przerodziło się w spór między nami, i my w milczeniu pogodziliśmy się z tym i wycofaliśmy – zupełnie nie żywiąc urazy, lecz ze słowami i myślami miłości. Nieustannie modlimy się za każdego z nich, pragniemy ich towarzystwa i tęsknimy za nimi, a także badamy własne serca, aby zobaczyć, czy znajdziemy w nich gorycz lub zło, które należy usunąć.

Zgodnie z naszą wolą poświęciliśmy się Bogu, naszemu Ojcu, a nie czemukolwiek lub komukolwiek innemu. Chcemy wybrać Jego drogę i modlimy się o mądrość, aby ją dostrzec i o łaskę, aby nią iść i dlatego pragniemy społeczności z braćmi Pielgrzymami. Lecz w tym miejscu nie odbywają się żadne spotkania zborowe z Pielgrzymami – spotkania są albo publiczne, albo półpubliczne – i odczuwamy potrzebę serdecznych spotkań z tymi braćmi, bez obecności osób postronnych.

Nasze wycofanie się ze Zboru nie było pochopne, a jedynie natychmiastowe, gdy wybór, za kim mamy podążać, stał się konieczny. Nie mamy zamiaru wyrażania pretensji – nie mamy żadnych – ani rozczarowania, ani poczucia krzywdy, ani żalu; ponieważ porządek jest od Pana, a my radujemy się Jego opatrznością.

Dlatego w tej kwestii z góry jesteśmy wdzięczni za to, co ma się wydarzyć. Wszystkie dzieci Boże są bezpieczne! I mamy bardzo dobry powód do wielbienia i wysławiania Jego imienia,

::R5743 : strona 239::

mając poczucie, że będziemy otoczeni opieką. Starałem się pisać z serca – szczerze. Jeśli masz jakieś dalsze wskazówki lub rady, lub jeśli nic więcej nie uznasz za konieczne, dobrze to przemyślimy.

Patrząc na Ziemię, widzimy, że dni stawiania Świątyni prawie się skończyły, świat jest w strachu, droga z każdym dniem staje się coraz węższa, więc jak możemy mieć czas lub skłonność do kłótni z braćmi! Modlę się, aby wasze serca trwały w cierpliwej wytrwałości. Codziennie wspominamy o Tobie z miłością i zrozumieniem. Niech Cię Bóg błogosławi!

Z wyrazami szacunku, Twój w Chrystusie__________

—————

::R5744 : strona 239::

KILKA INFORMACJI O EUREKA DRAMIE Y

DROGI BRACIE RUSSELL:

Mając tak wiele dobrych doświadczeń i bogactwo błogosławieństw, związanych z Eureka Dramą Y i pracą kolporterską, szczególnie tej wiosny, pragniemy poinformować Cię o niektórych z nich.

Nasza niedawna wizyta w Chicago, gdzie mieliśmy przywilej usłyszeć, jak Ty i inni zwracacie się zachęcającymi słowami do Żniwiarzy, wzmocnionymi osobistymi rozmowami z wieloma z nich, jeszcze bardziej zachęciły nas do napisania do Ciebie.

Dwóch braci i dwie siostry pracują teraz w hrabstwach Peoria i Knox (stan Illinois). Bracia podróżują wozem – prawdziwym wozem Dramy. Przewożą nim cały swój bagaż, oprócz sprzętu Dramy, namiotu do spania i przyborów kuchennych. Między miastami odwiedzają rolników, co pomaga im finansowo, bo gdy nie można sprzedać książek, są one często wymieniane na jajka, masło, warzywa, chleb, paszę dla konia itp. W ten sposób często nadarzają się okazje do przedstawienia Prawdy ludziom, do których dotąd nie dotarła.

My, dwie siostry, mamy trochę więcej wydatków, podróżując pociągami, ale szybko rekompensuje je sprzedaż książek w miastach. W ciągu trzech dni, podczas których jest wystawiana Drama, prowadzimy sprzedaż, a często wymieniamy książki na zakwaterowanie i wyżywienie.

W ten sposób dla nas praca kolporterska jest o wiele bardziej interesująca i błogosławiona. Odkrywamy również, podobnie jak inni, że problemy na świecie budzą ludzi i z zainteresowaniem słuchają naszego przesłania.

Pokazujemy Eurekę Y w trzech częściach, co daje średnio sześć pokazów tygodniowo. Nasza publiczność liczy od pięćdziesięciu do trzystu osób; wiele z nich pochodzi z terenów wiejskich. Czasami za darmo korzystamy z bardzo dobrych sal, innym razem opłata jest niewielka. Światło karbidowe jest używane tam, gdzie nie ma elektryczności i z powodzeniem sprawdza się przy bardzo niskich kosztach – około piętnastu centów za pokaz. Obecnie planujemy zorganizować kilka pokazów na świeżym powietrzu w parkach.

Nasza Eureka Y w zasadzie się samofinansuje. Rozmawiałyśmy z kilkoma osobami, które miały Eurekę Y, ale z powodu braku funduszy bezczynnie zalegała i pomyślałyśmy, że te kilka słów może zainteresować innych i być dla nich pomocne.

Każdego dnia zdajemy sobie sprawę z wielkiego przywileju pracy Żniwa, szczególnie w tym czasie i że nasza ofiara jest bardzo mała w porównaniu z błogosławieństwami, którymi nasz Ojciec nagradza nasze pokorne wysiłki. Składamy Mu dziękczynienie i oddajemy chwałę za każdy przejaw Jego wielkiej miłości i za rozszerzające się światło, przedstawione w Strażnicy. Dziękujemy Mu również za tego wiernego i roztropnego Sługę i modlimy się o bogactwo błogosławieństw dla niego. Z wielką chrześcijańską miłością,

Twoja w radosnej służbie, EMMA ANDERSON.

—————

NAJBARDZIEJ POŻYWNA CZĘŚĆ

DROGI BRACIE RUSSELL:

Postaram się opowiedzieć, jak bardzo zostałam pobłogosławiona przez Twoją wspaniałą służbę za pośrednictwem Strażnicy z 15 kwietnia ubiegłego roku. Każdy zawarty w niej artykuł okazał się najbardziej pożywnym pokarmem duchowym, ale pierwszy z nich, „Suma wszystkich łask” był dla mnie wyjątkowo pomocny, ponieważ już wtedy starałam się gorliwiej rozwijać miłość, bardzo pragnąc, abym mogła być tak napełniona słodkim duchem miłości – samą miłością – że z pewnością wyda ona swój owoc w moim życiu. Twoja analiza składników miłości w tym artykule, szczególnie dwóch pierwszych: „Miłość jest długo cierpliwa” i „dobrotliwa jest” oraz siódmego i ósmego: „nie szuka swoich rzeczy” i „nie jest porywcza” była najbardziej pożywną częścią dla mojego głodnego serca. Gdy raz ją przeczytałam, a potem przeczytałam ponownie, dusza we mnie tęskniła; moje pragnienia stały się silniejsze, a nadzieja i wiara jaśniejsze.

Potem gdy przeczytałam o Twojej propozycji, abyśmy modlili się każdego ranka o Pańskie błogosławieństwo dla nas w rozwijaniu miłości w ciągu dnia, a wieczorem składali Mu sprawozdanie, postanowiłam robić to z większą gorliwością i żarliwością niż dotychczas. I tak następnego dnia, choć pełnego właściwych prób dla mojego wrodzonego usposobienia, zostałam pobłogosławiona zwycięstwami, przewyższającymi wszystko, czym kiedykolwiek się cieszyłam. Stało się to moim zwyczajem i robię znaczące postępy.

Chcę Ci powiedzieć, drogi Pastorze, że chociaż byłam błogosławiona złożeniem „Ślubu” i przyjęciem „Postanowienia Porannego” jako własnego, a także dzięki wielu pomocnym wskazówkom, które otrzymaliśmy od Twojego poświęconego serca i głowy, ta jednak przyniosła mi więcej radości, więcej zwycięstw, większe triumfy nad moimi słabościami niż cokolwiek innego.

Jakim błogosławieństwem było wypatrywanie w ciągu dnia okazji do rozwijania miłości nawet w moich myślach; a potem w nocy, jak słodko jest radować się przed Tronem Niebiańskiej Łaski z powodu odniesionych zwycięstw i pokornie uznawać Jego łaskawe zapewnienie przebaczenia i oczyszczenia za wszelkie popełnione błędy!

Chciałabym móc opowiedzieć, jak bogate są moje doświadczenia każdego dnia, odkąd zajęłam bardziej zdecydowane stanowisko, po przeczytaniu tej Strażnicy. Bardzo się cieszę, że zasugerowałeś, abyśmy pisali Ci o naszych postępach, ponieważ tak bardzo chciałam wyrazić moją chrześcijańską miłość do Ciebie i moje rosnące uznanie dla Twojej pracy, pełnej miłości dla ludu Bożego. Jestem pewna, że święci są przez Ciebie nieustannie pokrzepiani i wspierani.

Modląc się nieustannie o błogosławieństwo Pana dla Ciebie, gdy starasz się przynosić pokarm we właściwym czasie dla Domowników Wiary, pozostaję

Twoja Siostra z Jego łaski, MRS. A. L. RYALS – Georgia.

—————

PRZEBUDZONY PRZEZ FOTODRAMĘ STWORZENIA

DROGI BRACIE RUSSELL:

Piszemy, aby powiadomić Cię o tym, że zbór Badaczy Pisma Świętego z tego miasta zorganizował się jako Eklezja – 24 członków – której przewodniczy brat W. Sargent z Halifaxu; i wybrał Cię na Pastora i Starszego. Zbór wybrał pięciu diakonów.

Twoja Fotodrama Stworzenia przebudziła nas, gdy została pokazana w tym mieście w sierpniu ubiegłego roku. Zaraz potem spotkaliśmy się, aby badać Boski Plan Wieków i wkrótce „Lud, który chodził w ciemności, ujrzał światłość wielką”.

Nasz zbór poszukiwaczy Prawdy stale się powiększał, aż obecnie liczy ponad 50 osób, regularnie uczęszczających do Zboru, oprócz wielu, którzy robią to nieregularnie. 24 osoby z tego Zboru w pełni poświęciły swoje życie Panu, a my, cośmy sześć miesięcy temu „nie byli ludem”, jesteśmy teraz ludem Bożym. Kilkoro z nas od paru lat prowadziło życie poświęcone; reszta wywodziła się z ludzi światowych, niektórzy mają skłonności do socjalizmu, inni do niewiary itp. Jesteśmy naprawdę wdzięczni naszemu Niebiańskiemu Ojcu i Jego Synowi, naszemu Odkupicielowi, a także Tobie za tę cenną Prawdę Żniwa, która dotarła do naszych uszu dopiero w tym przyjemnym Dniu Ofiary. Ale dzięki Bogu, w końcu „Znaleźliśmy onego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i prorocy”, a także Apostołowie; a teraz Słowo Boże od Księgi Rodzaju do Objawienia stało się jasne i znajdujemy w nim kopalnię cennych skarbów.

Chcemy, abyś wiedział, że zbór w tym niewielkim zakątku świata ma największe zaufanie do Ciebie jako wiernego sługi Pana, używanego do głoszenia Jego Poselstwa, pomimo że z każdej ambony w tym i w sąsiednim mieście, w Sydney, Ty i Twoje nauki są potępiane jako gorsze niż fałszywe. Jesteśmy przepełnieni pragnieniem szerzenia tej Prawdy; i choć czasami rzucamy perły przed wieprze, które odwracają się i rozszarpują nas, to jednak wielu ludzi uznaje ją za dobrą nowinę i szuka więcej. Modląc się o bogactwo błogosławieństw Pana dla Ciebie, jesteśmy

Twoi w Chrystusie,

EKLEZJA W GLACE BAY – Nowa Szkocja.

—————

FOTODRAMA STWORZENIA BURZY WIARĘ W SPIRYTYZM

MÓJ DROGI PASTORZE RUSSELL:

Czuję, że muszę napisać i powiedzieć, że piękna Fotodrama Stworzenia, pokazana w Opera House w Kings Way, całkowicie zmieniła moje życie.

Wierzyłam w spirytyzm, a kiedy dowiedziałam się o upadku nefilimów przed potopem za dni Noego i o tym przeczytałam, moja wiara natychmiast się wywróciła.

Kupiłam dwa Scenariusze, dwa zestawy Wykładów Pisma Świętego i piękną Biblię. Otrzymuję również Strażnicę. Dziękuję Bogu za Jego dobroć i niech Cię błogosławi za wszystkie Twoje dobre uczynki. Modlę się, aby wielu innych zostało przyprowadzonych do domu za Twoim pośrednictwem.

Znalazłam już drogą przyjaciółkę w Prawdzie i mam nadzieję, że będę mogła wykonać dobrą pracę, tak jak ona, w wiosce, do której wkrótce jadę.

Dziękując Ci bardzo i modląc się do Boga, aby Cię błogosławił i zachował, pozostaję

Z poważaniem, K. SMITH – Anglia.

====================

— 1 sierpnia 1915 r. —