R5753-255 Interesujące listy

Zmień język </p

::R5753 : strona 255::

INTERESUJĄCE LISTY

STRAŻNICE NAWIĄZUJĄCE DO CIENI PRZYBYTKU

[OD 1907 DO 1915]

MÓJ DROGI PASTORZE I BRACIE:

Wybacz, że zajmę trochę Twojego cennego czasu. Piszę, bo myślę, że być może będzie to pomocą i błogosławieństwem dla niektórych z trzody Pańskiej.

Podczas rozważania Cieni Przybytku często pojawiają się pewne pytania, na które można by udzielić bardziej wyczerpującej odpowiedzi. Jednakże niewielu przyjaciół ma czas, aby szukać odniesień do poprzednich tekstów w Strażnicach. Jakiś czas temu sporządziłem listę wszystkich odniesień, jakie mogłem znaleźć w Strażnicach od 1907 do 1914, odnoszących się do PRZYBYTKU, i kiedy omawialiśmy PRZYBYTEK w zborze, stwierdziłem, że te dodatkowe odnośniki są niezwykle pomocne i przydatne. Pomyślałem, że mogę przekazać to błogosławieństwo innym. W związku z tym załączam ich listę, a Ty możesz z nimi zrobić, co uznasz za stosowne. Nasze Pomoce Biblijne zawierają odniesienia do 1907 roku, a te obejmują okres od tego roku do 1914, a także kilka Sprawozdań Konwencyjnych.

Niechaj Bóg Ci błogosławi, drogi Bracie, we wszystkich wypływających z miłości działaniach teraz i w przyszłości. Nieustannie pamiętam o Tobie w moich modlitwach. Bardzo miłuję Cię i Twoją pracę.

Twój w Jedynej Nadziei, DAVID DAVIDIAN – Kalifornia.

ODNIESIENIA DO STRAŻNICY

Znaczenie szat chwały i piękności …………………………………………Rok 1910 Strona 136
Węgle z ołtarza – jaki jest ich typ ……………………………………………… “1910” 137
Dzień Pojednania typem zmartwychwstania……………………………………”1910″ 138
Sytuacja Izraela w Dniu Pojednania……………………………………………..”1910″ 247
Wyjście poza obóz…………………………………………………………………”1910″ 150
” ” ” …………………………………………………………………………………..”1909″ 133
Grzechy ponoszone przez kozła wypuszczanego………………………………”1910″ 235
Kozioł Pański i kozioł wypuszczany………………………………………………”1911″ 426
” ” ” ”………………………………………………………………………………….”1911″ 234
Jak długo trwa kapłaństwo Melchizedeka?………………………………………..…..”1910″ 270
Początek kapłaństwa Melchizedeka……………………………………………..”1910″ 270
Czy Kościół jest teraz Królewskim Kapłaństwem?……………………………………”1910″ 318
Kapłani, czy Lewici? – kto jest kim?………………………………………………….…..”1910″ 283
Warunki na dziedzińcu – postępujące usprawiedliwienie i usprawiedliwienie
kompletne……………………………………………………………………………”1910″ 246
Zasługa Chrystusa przypisana przy poświęceniu……………………………….”1910″ 206
” ” ” ” ”…………………………………………………………………………………”1910″ 246
Usprawiedliwienie dokonane przy poświęceniu…………………………………”1912″ 152
” ” ” ”…………………………………………………………………………………..”1912″ 184
Warunki na dziedzińcu………………………………………………………………”1911″ 22
Wielka Kompania jako Lewici………………………………………………………”1911″ 22,23
Melchizedek i Aaron jako typy………………………………………………………”1911″ 44
Czy do świątnicy wchodzimy pojedynczo?………………………………………..…….”1911″ 235
” ” ” ” ” …..…………………………………………………………………………….”1911″ 239
Odpadnięcie do Wielkiej Kompanii – nieodwracalne……………………………”1911″ 235
Porównanie dwóch ołtarzy (Żyd.13:10)……………………………………….….”1911″ 238
Kadzidło w miejscu najświętszym…………………………………………………”1911″ 239

::R5754 : strona 255::

Kadzidło i zaspokojenie sprawiedliwości…………………………………………”1911″ 239
Kto jest pokazany w typie przez Lewitów?………………………………………”1911″ 348
Dlaczego są reprezentowani na dziedzińcu? Ich służba po
Dniu Pojednania…………………………………………………………………….”1911″ 349
Tymczasowi Lewici…………………………………………………………………”1911″ 349
Zmiany typu na koniec Wieku……………………………………………………..”1911″ 349
Typiczne i antytypiczne dary i ofiary………………………………………………”1911″ 415
Różnice płci przestaną występować – kiedy? (Łuk. 20:34-36)………….……..”1909″ 174
Mojżesz pośrednikiem przed Aaronem Kapłanem……………………………..”1909″ 325
Lewici nie mieli dziedzictwa……………………………………………………….”1912″ 152
„Urim i Tumim”………………………………………………………………………”1912″ 186
Wielka Kompania i pierwsze zmartwychwstanie………………………………..”1912″ 297
Czy ofiary za grzech w Dniu Pojednania były składane za rok poprzedni,
czy za rok następny?………………………………………………………………”1907″ 230
Jak wyżej……………………………………………………………………………”1913″ 19
Okazanie się Najwyższego Kapłana……………………………………………..”1910″ 136
Biała szata Najwyższego Kapłana………………………………………………..”1910″ 136

ZASTOSOWANIE OKUPU

Poniższe wzmianki są pomocne do zbadania związku z rozdziałem IV, Cieni Przybytku – „Wielki Dzień Pojednania”:

Świat nie został jeszcze kupiony…………………………………………………”1912″ 107
Elementy okupu do zapamiętania………………………………………………..”1909″ 349
Uwolnienie od przekleństwa………………………………………………………”1911″ 187
Zastosowanie okupu na rzecz całej ludzkości…………………………………..”1911″ 151
Czy nasz Pan jest teraz właścicielem rodzaju ludzkiego?……………………..”1910″ 199
„Posprzedawał wszystko, co miał i kupił”………………………………………..”1909″ 379
Chrystus przeklął Izraela…………………………………………………………..”1912″ 197
Co Kościół składa w ofierze ………………………………………………………”1911″ 390

—————

KIEDY ZACZĘŁO SIĘ ICH SZCZĘŚLIWE ŻYCIE

DROGO UMIŁOWANY BRACIE RUSSELL:

Niech miłość Boża będzie z Tobą! Od dawna pragnąłem wyrazić Ci moje uznanie na swój skromny sposób. Trzy lata temu miałem przyjemność posłuchać pracownika ze Standard Oil Yard, Pt. Richmond, Cal. Kiedy go usłyszałem, byłem zdumiony i wracając tego wieczoru do domu, powiedziałem mojej żonie, że słyszałem człowieka, który mówił tak, jak nikt inny w moim życiu, bo chociaż od dawna szukałem Prawdy, to jednak nie udało mi się znaleźć tego, co mógłbym pokochać. Wtedy moja żona poprosiła mnie, abym przyprowadził tego człowieka (Brata Starr) do domu, więc pewnego wieczoru przyprowadziłem go do domu i zaprosiłem kilku moich przyjaciół, aby go posłuchali. Dzięki niech będą Bogu za ten wieczór, bo wtedy zaczęło się nasze szczęśliwe życie! Nasz dom nie był przedtem zbyt szczęśliwy, ale od tego czasu na pewno się zmienił. Jesteśmy teraz poświęceni Panu, a jedna z naszych przyjaciółek, pewna siostra, też się poświęciła. W obu domach panuje teraz niewypowiedziane szczęście.

Pan karmi nas ze Swojego spichrza i za każdym razem, gdy czytamy Strażnicę i przeglądamy listy od przyjaciół, po prostu muszę pomodlić się za każdego z nich! Ciężko było mi nauczyć się pewnych lekcji. Modliłem się o cierpliwość, a raz po raz o niej zapominałem. Pracuję ciężko, a moi współpracownicy są bardzo niecierpliwi. Tymczasem, w jednej z niedawnych Strażnic powiedziałeś nam, abyśmy modlili się o rozwijanie w sobie miłości, a wieczorem składali sprawozdanie naszemu Ojcu Niebiańskiemu. Od kiedy o tym przeczytałem, doznałem wielkich błogosławieństw związanych z cierpliwością. Zarówno moja żona, jak i ja kochamy braci, ponieważ wśród nich spędzamy cały czas, dziękując naszemu Ojcu Niebieskiemu za jego miłującą dobroć dla nas. Moja żona zajmuje się pracą kolporterską na tyle, jak dalece pozwalają jej siły i oboje mamy z tego wielkie błogosławieństwa. Sześć tomów przyniosło nam niewypowiedziane szczęście. Codziennie modlimy się do Pana, aby dodał Ci sił. Miłujemy Cię i prosimy, abyś pamiętał o nas w swoich modlitwach do Pana, abyśmy mogli znaleźć się wśród tego Maluczkiego Stadka.

BRAT I SIOSTRA CHRISTIAN LARSEN – Cal.

====================

— 15 Sierpnia 1915 r. —