R5764-274 Informacje redakcyjne

Zmień język

::R5764 : strona 274::

PUBLIKOWANE PRZEZ
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
CHARLES T. RUSSELL, PRESIDENT
„BROOKLYN TABERNACLE”, 13-17 HICKS ST.,
BROOKLYN, N. Y., U. S. A.

Biura zagraniczne: Oddział brytyjski: LONDON TABERNACLE, Lancaster Gate, Londyn. Oddział zachodnioniemiecki: Unterdorner Str., 76, Barmen. Oddział australijski: Flinders Building, Flinders St., Melbourne. W każdym przypadku prosimy o kontakt z TOWARZYSTWEM.

—————

KOSZT ROCZNEJ PRENUMERATY – $1,00 (4s) PŁATNE Z GÓRY.
PROSIMY PRZESYŁAĆ PIENIĄDZE PRZEKAZEM EKSPRESOWYM, CZEKIEM BANKOWYM, PRZEKAZEM POCZTOWYM LUB POLECONYM.
Z ZAGRANICY WYŁĄCZNIE ZAGRANICZNYMI PRZEKAZAMI PIENIĘŻNYMI.

—————

Warunki dla ubogich Pańskich są następujące: Wszyscy Badacze Biblii, którzy z powodu podeszłego wieku, jakiejś choroby lub z powodu innych przeciwności losu, nie są zdolni zapłacić za to Czasopismo, niech, co roku w maju wyślą Pocztówkę, opiszą swoją sytuację i poproszą o kontynuację prenumeraty, a będą otrzymywać ją bezpłatnie. Nie tylko chcemy, ale również pragniemy, aby wszyscy tacy byli stale na naszej liście i mogli korzystać z Wykładów itp.

—————

TAKŻE WYDANIA FRANCUSKIE, NIEMIECKIE, SZWEDZKIE I DUŃSKIE.
EGZEMPLARZE PRÓBNE DARMOWE

—————

WYSYŁKI POCZTOWE DRUGĄ KLASĄ Z URZĘDU POCZTOWEGO W BROOKLYNIE, N.Y.
WYSYŁKI POCZTOWE DRUGĄ KLASĄ Z URZĘDU POCZTOWEGO W OTTAWIE, KANADA.
(drugą klasą w Stanach Zjednoczonych wysyłane są gazety i czasopisma – przyp. tłum.).

—————

WSZECHSTRONNA OBRONA PASTORA RUSSELLA PRZEZ SĘDZIEGO RUTHERFORDA

Ta przepięknie ilustrowana broszura może obecnie być dostarczona w cenie 10 centów za egzemplarz lub w cenie $2.00 za 25 sztuk, przesyłka opłacona. Zamówienia można wysyłać bezpośrednio na adres Towarzystwa.

—————

THE EMPHATIC DIAGLOTT NA SKŁADZIE

Ta cenna do badania Biblii pomoc była niedostępna od kilku miesięcy. W międzyczasie poprawiliśmy kilka wadliwych płyt, dzięki czemu obecne wydanie dorównuje każdemu, z jakim kiedykolwiek dotąd się zetknęliśmy. Dostępna tylko jedna edycja – skórzana, przesyłka w cenie, $2.00. Wraz z nią oferujemy bezpłatną prenumeratę Strażnicy.

—————

POPULARNA BROSZURA O PIEKLE

Żadna inna broszura nie cieszy się tak dużym popytem, jak ta zatytułowana: Co Pismo Święte mówi o piekle? Mamy je teraz w dużej ilości po 5 centów za sztukę. Za tuzin, w formie broszury, 50 centów; w formie Strażnicy, 40 centów za tuzin, 25 sztuk za 75 centów, a za sto sztuk $2.00, przesyłka pocztowa opłacona.

—————

KSIĄŻKi PYTAŃ BEREAŃSKICH

Mamy obecnie w magazynie Pytania Bereańskie w formie broszur do każdego z sześciu tomów Wykładów Pisma Świętego, a także do Cieni Przybytku. Cena 5 centów za sztukę; 50 centów za tuzin.

—————

BEREAŃSKIE BADANIA BIBLIJNE MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA BADACZY PISMA ŚWIĘTEGO (I.B.S.A.)
NA PAŹDZIERNIK

Pytania z Podręcznika do drugiej serii
„WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO”

WYKŁADY – IX, X.

Tydzień od 3 października … pytania od 90 do 96; Tydzień od 10 października … pytania od 97 do 102; Tydzień od 17 października … pytania od 103 do 109; Tydzień od 24 października … pytania od 1 do 2

Podręczniki pytań do tomu II Wykładów Pisma Świętego w cenie 5 centów za sztukę lub 50 centów za tuzin, przesyłka wliczona.

—————

TRZECI TOM WYKŁADÓW NASTĘPNY

Nasze zajęcia Bereańskich Badań Biblii prawie zakończyły badanie tomu II Wykładów Pisma Świętego. Z odpowiednim wyprzedzeniem informujemy, że następne badanie będzie dotyczyło tomu III. Broszury z pytaniami w cenie 5 centów, za tuzin 50 centów, przesyłka pocztowa opłacona.

====================

— 15 września 1915 r. —