R5785-311 Nocne rozmyślania

Zmień język 

::R5785 : strona 311::

Nocne rozmyślania

„Jako tłustością i sadłem byłaby tu nasycona dusza moja, a radosnem warg śpiewaniem wychwalałyby cię usta moje. Zaprawdęć na cię wspominam, i na łożu mojem każdej straży nocnej rozmyślam o tobie” – Ps. 63:6,7

PRZEZ wyrażenie, takie jak nasycenie jego duszy tłustością i sadłem, Prorok Dawid najwyraźniej odnosił się do obfitości Boskiej łaski i błogosławieństwa, które były jego udziałem. Otrzymał ich dużą porcję – tłustą porcję – i doceniał Boską dobroć – Boską łaskę względem niego. To, że wziął go, jako pastuszka spośród stad i zatrudnił go w Swojej służbie, a ostatecznie umieścił go na tronie, jako króla Izraela. Był za to wszystko bardzo wdzięczny Panu. Doceniał wszystkie Boskie błogosławieństwa. Właściwym było, by wysławiał Pana swoimi ustami, był szczęśliwy, mówił o Pańskiej miłującej dobroci. Znajdujemy więc w Psalmach Dawidowych wiele pięknych wyrażeń, w których chwali i składa dziękczynienia Wszechmogącemu. Mówi także o Boskim majestacie, o Jego cudownej mocy i potędze, a także odnosi się do niebios, jako dzieła Jego rąk.

Z pewnością prorok używał swojego języka, by chwalić Pana. Biorąc pod uwagę, że żył w czasach, gdy nauczanie było ograniczone i nie otrzymał go zbyt wiele, uświadamiamy sobie, że z pewnością zrobił dobry użytek z tego, co posiadał. Owoc jego pracy od stuleci jest błogosławieństwem dla świata. Oznajmia on, że część jego pieśni i wysławiania Boga odbywała się w nocy – „zaprawdęć na cię wspominam, i na łożu mojem każdej straży nocnej rozmyślam o tobie”. W starożytności

::R5785 : strona 312::

ludzie w nocy byli bardziej uzależnieni od światła księżyca i gwiazd. Nie byli, tak jak my dzisiaj, w pełni zaopatrzeni w światło uzyskane dzięki rafinowanej ropie naftowej, gazowi, elektryczności itd.. Pan Rockefeller jeszcze się nie narodził, a o nowoczesnych wynalazkach jeszcze nikt nie śnił. Ich sztuczne oświetlenie oparte było o oliwę z oliwek, a nie mieli jej zbyt wiele. W efekcie, ludzie wcześnie chodzili spać. Króla Dawid leżał więc i rozmyślał o Wszechmocnym. Leżąc w łóżku rozmyślał o Bogu. Nie rozmyślał o niemądrych rzeczach i nie planował niemądrych czynów. Gdy się nad tym zastanawiamy, to nie jesteśmy zaskoczeni, że jego umysł był pełen pięknych myśli.

WZNIOSŁY TEMAT ROZMYŚLAŃ

Ktokolwiek ma czas na rozmyślania, otrzyma wielkie błogosławieństwo, jeśli swoje myśli skieruje do Wszechmocnego uznając Jego dobroć, oddając cześć Bogu za Jego różnorodne dobrodziejstwa, w czasie rozmyślania o Nim w godzinach nocnych. Jeśli chodzi o ten werset, to nie widzimy powodu, by uważać, że jest proroczy, ale przedstawia on każdego, kto szuka harmonii z Bogiem. Na świecie są miliony ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o cudownym Boskim Planie i dlatego naszymi ustami powinniśmy chwalić Boga. Stale powinniśmy pamiętać o Panu w każdym momencie naszego odpoczynku, czy to na łóżku, czy gdziekolwiek indziej. Powinniśmy kultywować zwyczaj rozmyślania o Nim. Myślimy, że niewielu ludzi rozmyśla o Panu. Brak tego rozmyślania jest dla nich niekorzystny.

Wielki i święty Zakon Boży znajduje w Nim wyraz. Powinniśmy myśleć o Bogu, jako uosobieniu wszystkiego, co jest sprawiedliwe, pełne miłości, dobra, mądrości w charakterze i zasadach. To powinno nas pobudzać do bycia takimi jak On. Im bardziej doceniamy szlachetny charakter, tym bardziej staramy się go naśladować. W jakim stopniu dostrzegamy potężne Boskie dzieła w naturze i Jego dobrodziejstwa dla nas, w takim nasze serca i usta będą Go chwalić. Jeśli z tym tekstem związana jest prorocza myśl, to taka, że poprzez całe Ciemne Wieki, poprzez czas nocy tego Wieku, wierny lud Boży chwalił Stwórcę. Cały Jego wierny lud chwalił Go i czynił to z radością. Kto tego nie czynił, nie jest z tej klasy. Dlatego, powinniśmy oddać chwałę naszemu Bogu. Powinniśmy rozmyślać coraz więcej o Jego Świętej woli i postępowaniu oraz upodobniać do nich nasze własne. W ten sposób staniemy się coraz bardziej podobni do naszego Ojca w Niebie.

====================

— 15 października 1915 r. —