R5790-322 Informacje redakcyjne

Zmień język

::R5790 : strona 322::

PUBLIKOWANE PRZEZ
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
CHARLES T. RUSSELL, PRESIDENT
„BROOKLYN TABERNACLE,” 13-17 HICKS ST.,
BROOKLYN, N. Y., U. S. A.

Przedstawicielstwa zagraniczne: Oddział brytyjski: LONDON TABERNACLE, Lancaster Gate, Londyn. Oddział zachodnioniemiecki: Unterdorner Str., 76, Barmen. Oddział australijski: Flinders Building, Flinders St., Melbourne. W każdej sprawie prosimy o kontakt z TOWARZYSTWEM.

—————

CENA ROCZNEJ PRENUMERATY – $1,00 (4s.) PŁATNE Z GÓRY.
PIENIĄDZE NALEŻY PRZESYŁAĆ PRZEKAZEM BŁYSKAWICZNYM, CZEKIEM BANKOWYM, PRZEKAZEM POCZTOWYM LUB POLECONYM.
Z ZAGRANICY TYLKO POPRZEZ ZAGRANICZNE PRZEKAZY PIENIĘŻNE.

—————

Warunki dla ubogich Pańskich są następujące: Wszyscy Badacze Biblii, którzy z powodu podeszłego wieku, jakiejś choroby lub z powodu innych przeciwności losu, nie są zdolni zapłacić za to Czasopismo, niech, co roku w maju wyślą Pocztówkę, opiszą swoją sytuację i poproszą o kontynuację prenumeraty, a będą otrzymywać ją bezpłatnie. Nie tylko chcemy, ale również pragniemy, aby wszyscy tacy byli stale na naszej liście i mogli korzystać z WYKŁADÓW itp.

—————

RÓWNIEŻ WYDANIA W JĘZYKU FRANCUSKIM, NIEMIECKIM, SZWEDZKIM I DUŃSKIM.
EGZEMPLARZE OKAZOWE BEZPŁATNE.

—————

NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W BROOKLYNIE, NOWY JORK.
NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W OTTAWIE, KANADA.

—————

DO BRACI POKAZUJĄCYCH DRAMĘ STWORZENIA NA WARUNKACH KOMERCYJNYCH W TEATRACH ITP.

DRODZY BRACIA:

Stwierdzamy, że ludzie z branży teatralnej pragną wyświetlać wszystkie nasze filmy i jak najmniej slajdów oraz nagrań.

Doszliśmy do wniosku, że niemożliwe jest jednoczesne służenie dwóm panom w przypadku DRAMY i jednoczesne zadowolenie obu stron. Dlatego wycofujemy DRAMĘ z wszystkich prezentacji, z wyjątkiem tych, które przedstawiają ją w pełnym czteroczęściowym wydaniu, tak jak na początku. Prosimy was zatem, abyście nie zawierali więcej umów, chyba że będą one dotyczyć pełnego pokazu. Przypuszczamy, że to będzie dotyczyć tylko niedzielnych prezentacji w dowolnym miejscu lub kosztem zgromadzeń.

Wasi prawdziwi słudzy w Panu,

MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE BADACZY PISMA ŚWIĘTEGO
(DEPARTAMENT DRAMY)

—————

Wszystkie czeki, przelewy, przekazy pieniężne itp., należy wystawiać na TOWARZYSTWO BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA”. Nie przewidujemy żadnych wyjątków od tej zasady.

—————

BEREAŃSKIE BADANIA BIBLIJNE MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA BADACZY BIBLII NA LISTOPAD

Pytania do trzeciego tomu serii „Wykładów Pisma Świętego”
WYKŁADY I, II

Tydzień od 7 listopada . . . . . . pytania od 1 do 8

Tydzień od 14 listopada . . . . . pytania od 1 do 7

Tydzień od 21 listopada . . . . pytania od 8 do 13

Tydzień od 28 listopada . . . pytania od 14 do 20

Podręczniki pytań do tomu III Wykładów Pisma Świętego w cenie 5 centów każdy; lub 50 centów za tuzin, opłata pocztowa opłacona.

====================

— 1 listopada 1915 r. —