R5805-354 Informacje redakcyjne

Zmień język

::R5805 : strona 354::

PUBLIKOWANE PRZEZ
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
PREZES, CHARLES T. RUSSELL
„BROOKLYN TABERNACLE”, 13-17 HICKS ST.,
BROOKLYN, N.Y., U.S.A.

Przedstawicielstwa zagraniczne: Oddział brytyjski: LONDON TABERNACLE, Lancaster Gate, Londyn. Oddział zachodnioniemiecki: Unterdorner Str., 76, Barmen. Oddział australijski: Flinders Building, Flinders St., Melbourne. W każdej sprawie prosimy o kontakt z TOWARZYSTWEM.

—————

CENA ROCZNEJ PRENUMERATY – $1,00 (4s.) PŁATNE Z GÓRY.
PIENIĄDZE NALEŻY PRZESYŁAĆ PRZEKAZEM BŁYSKAWICZNYM, CZEKIEM BANKOWYM, PRZEKAZEM POCZTOWYM LUB POLECONYM.
Z ZAGRANICY TYLKO POPRZEZ ZAGRANICZNE PRZEKAZY PIENIĘŻNE.

—————

Warunki dla ubogich Pańskich są następujące: Wszyscy Badacze Biblii, którzy z powodu podeszłego wieku, jakiejś choroby lub z powodu innych przeciwności losu, nie są zdolni zapłacić za to Czasopismo, niech, co roku w maju wyślą Pocztówkę, opiszą swoją sytuację i poproszą o kontynuację prenumeraty, a będą otrzymywać ją bezpłatnie. Nie tylko chcemy, ale również pragniemy, aby wszyscy tacy byli stale na naszej liście i mogli korzystać z WYKŁADÓW itp.

—————

RÓWNIEŻ WYDANIA W JĘZYKU FRANCUSKIM, NIEMIECKIM, SZWEDZKIM I DUŃSKIM.
EGZEMPLARZE OKAZOWE BEZPŁATNE.

—————

NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W BROOKLYNIE, NOWY JORK.
NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W OTTAWIE, KANADA.

—————

::R5805 : strona 354::

1916 – TEKST ROCZNEGO GODŁA – 1916

Na tekst Rocznego Godła wybraliśmy słowa: „[…] ale się umocnił wiarą […]” (Rzym. 4:20). Cena, łącznie z opłatą pocztową, 50 centów za tuzin; 5 centów za sztukę.

—————

THE EMPHATIC DIAGLOTT

Diaglott mamy jedynie w skórzanej oprawie, po obniżonej cenie $2. Wszystkie zaległe zamówienia zostały zrealizowane. Nadal oferujemy roczną prenumeratę Strażnicy jako bonus dla każdej osoby, która nie jest subskrybentem Strażnicy, a zamówi Diaglott. To pozwoli tej osobie zapoznać się z literaturą Strażnicy.

—————

BRAK WYJĄTKÓW OD TEJ REGUŁY

Wszystkie czeki, przelewy, przekazy pieniężne itp., należy wystawiać na TOWARZYSTWO BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA”.

—————

POPULARNA BROSZURA O PIEKLE

Żadna inna broszura nie cieszy się tak wielkim zapotrzebowaniem, jak ta zatytułowana „Co Pismo Święte mówi o piekle?”. Mamy ich teraz sporo w dobrej cenie 5 centów za sztukę. W paczce po dwanaście, w formie broszurki, 50 centów; w formie czasopisma Strażnica, 40 centów za 12 sztuk, za 25 sztuk 75 centów, $2 za sto sztuk, wysyłka w cenie.

====================

— 1 grudnia 1915 r. —

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.