R5819-370 Informacje redakcyjne

Zmień język

::R5819 : strona 370::

PUBLIKOWANE PRZEZ
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
CHARLES T. RUSSELL, PRESIDENT
„BROOKLYN TABERNACLE”, 13-17 HICKS ST.,
BROOKLYN, N.Y., U.S.A.

Przedstawicielstwa zagraniczne: Oddział brytyjski: LONDON TABERNACLE, Lancaster Gate, Londyn. Oddział zachodnioniemiecki: Unterdorner Str., 76, Barmen. Oddział australijski: Flinders Building, Flinders St., Melbourne. W każdej sprawie prosimy o kontakt z TOWARZYSTWEM.

—————

CENA ROCZNEJ PRENUMERATY – $1,00 (4s.) PŁATNE Z GÓRY.
PIENIĄDZE NALEŻY PRZESYŁAĆ PRZEKAZEM BŁYSKAWICZNYM, CZEKIEM BANKOWYM, PRZEKAZEM POCZTOWYM LUB POLECONYM.
Z ZAGRANICY TYLKO POPRZEZ ZAGRANICZNE PRZEKAZY PIENIĘŻNE.

—————

Warunki dla ubogich Pańskich są następujące: Wszyscy Badacze Biblii, którzy z powodu podeszłego wieku, jakiejś choroby lub z powodu innych przeciwności losu, nie są zdolni zapłacić za to Czasopismo, niech, co roku w maju wyślą Pocztówkę, opiszą swoją sytuację i poproszą o kontynuację prenumeraty, a będą otrzymywać ją bezpłatnie. Nie tylko chcemy, ale również pragniemy, aby wszyscy tacy byli stale na naszej liście i mogli korzystać z WYKŁADÓW itp.

—————

RÓWNIEŻ WYDANIA W JĘZYKU FRANCUSKIM, NIEMIECKIM, SZWEDZKIM I DUŃSKIM.
EGZEMPLARZE OKAZOWE BEZPŁATNE.

—————

NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W BROOKLYNIE, NOWY JORK.
NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W OTTAWIE, KANADA.

—————

SPOSOBNOŚCI SŁUŻBY DLA KOMPETENTNYCH

Przez kompetentnych rozumiemy braci i siostry, którzy mają odpowiednie kwalifikacje, a mianowicie łatwość przemawiania, jasną znajomość Prawdy, oraz umiejętność mądrego i ciekawego jej przedstawienia.

Mamy listy osób z całego kraju, które przysłały karty z prośbą o literaturę, wykazując w ten sposób większe lub mniejsze zainteresowanie Teraźniejszą Prawdą. Sugerujemy, aby do tych osób zwrócili się kompetentni bracia i siostry, aby sprawdzić, czy odwrócili swoja uwagę od tych tematów, czy wręcz przeciwnie, ich zainteresowanie utrzymuje się i rośnie – i aby im pomóc. Jeśli oni nie mają Wykładów Pisma Świętego, można im je dostarczyć po bardzo niskich cenach, po których są sprzedawane w dowolnym języku. Jeśli nie mają pieniędzy, książki można im wypożyczyć. Ci, którzy zakupili już książki, często potrzebują jedynie mądrego wezwania i zaproszenia do uczestnictwa w Zgromadzeniu Studentów Biblii. W ten sposób ich zainteresowanie Teraźniejszą Prawdą rozpali się w płomień – gorliwość dla Boga i dla Prawdy.

Taką pracę prowadzimy tutaj w Nowym Jorku z doskonałymi wynikami. Sugerujemy taką formę pracy wszystkim drogim przyjaciołom, którzy mają odpowiednie kwalifikacje. Naszym zdaniem jest to lepsze niż zbyt częsty wolontariat. Uważamy, że wolontariat cztery razy w roku jest wystarczający.

Zgromadzenia chętne do podjęcia tego przedsięwzięcia, otrzymają karty z adresami osób z ich miejscowości, które pisały do nas lub zakupiły książki w ciągu ostatniego roku, lub dwóch. Prosimy o przesłanie kartek pocztowych do Biura Strażnicy w Brooklynie, z prośbą o podanie adresów w waszym mieście i podając nazwiska tych, którzy wezmą udział w akcji, z zapewnieniem, że będą dyskretni i nie będą próbowali nakłaniać ludzi do kupowania książek, jeśli nie będą sobie tego życzyli.

—————

::R5820 : strona 370::

LITERATURA DLA PRACY OCHOTNICZEJ GOTOWA

Nasza pierwsza literatura dla pracy ochotniczej na rok 1916 jest już gotowa, Miesięcznik Studentów Biblii Nr 7-7. Główne artykuły to: „Wielkie proroctwo bliskie wypełnienia” – „Pierwsze Zmartwychwstanie” – „Konsumpcja a Dobra Nowina” – „Śmiertelna ambicja kontra szlachetna ambicja” – „Człowiek zewnętrzny i wewnętrzny”.

Wierzymy, że literatura ta zostanie bardzo dobrze przyjęta do powszechnego obiegu. Zgromadzenia i osoby indywidualne z miejsc, gdzie nie ma zgromadzeń, są proszone o niezwłoczne składanie zamówień – nie większych, niż będą w stanie szybko i wiernie rozprowadzić. Przy szacowaniu wielkości zamówień nie należy przekraczać jednego egzemplarza na każdą rodzinę; czyli jest to jedna piąta angielskojęzycznej populacji.

Literatura dla pracy ochotniczej jest dostarczana bezpłatnie i wysyłana na koszt odbiorcy. Po otrzymaniu literatury w dobrym stanie należy przesłać nam pokwitowanie, a my niezwłocznie zwrócimy koszty. Zauważyliśmy, że czasami mieliśmy pewne trudności, gdy dokonywaliśmy przedpłaty. Czasami przesyłki były dostarczane wolniej, a czasami opłaty za wysyłkę były pobierane po obu stronach.

Drodzy przyjaciele, wciąż przypominamy, że płacimy za przesyłkę tylko w przypadku literatury dla pracy ochotniczej. Tylko taka literatura jest dostarczana w dużych ilościach. Inne numery, przeznaczone do użytku wśród znajomych i sąsiadów, ale nie wykorzystywane dla pracy ochotniczej zapewniamy za darmo, ale oczekujemy zapłaty za przesyłkę. W ten sposób nie są przesyłane duże ilości. W przypadku zamówień pocztowych nie większych niż osiem sztuk opłacamy przesyłkę, nie pobierając opłat.

—————

BEREAŃSKIE BADANIA BIBLIJNE MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA BADACZY BIBLII W MIESIĄCU STYCZNIU

Pytania z podręcznika do serii trzeciej Wykładów Pisma Świętego
WYKŁADY II-III

Tydzień od 2 stycznia……..pytania od 51 do 57
Tydzień od 9 stycznia……..pytania od 58 do 64
Tydzień od 16 stycznia………pytania od 1 do 7
Tydzień od 23 stycznia……..pytania od 8 do 14
Tydzień od 30 stycznia……pytania od 15 do 20

Podręcznik z pytaniami do Tomu III Wykładów Pisma Świętego w cenie 5¢ każdy lub 50¢ za tuzin, łącznie z opłatą pocztową.

====================

— 15 grudnia 1915 r. —