R5842-34 Informacje redakcyjne

Zmień język

::R5842 : strona 34::

PUBLIKOWANE PRZEZ
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
PREZES, CHARLES T. RUSSELL
„BROOKLYN TABERNACLE”, 13-17 HICKS ST.,
BROOKLYN, N. Y., U. S. A.

Biura zagraniczne: Oddział brytyjski: LONDON TABERNACLE, Lancaster Gate, Londyn. Oddział zachodnioniemiecki: Unterdorner Str., 76, Barmen. Oddział australijski: Flinders Building, Flinders St., Melbourne. W każdym przypadku prosimy o kontakt z TOWARZYSTWEM.

—————

KOSZT ROCZNEJ PRENUMERATY $1.00 (4s.) PŁATNE Z GÓRY.
PROSIMY PRZESŁAĆ PIENIĄDZE EKSPRESEM, CZEKIEM BANKOWYM, PRZEKAZEM POCZTOWYM LUB POLECONYM
Z ZAGRANICY WYŁĄCZNIE ZAGRANICZNYMI PRZEKAZAMI PIENIĘŻNYMI.

—————

Warunki dla ubogich Pańskich są następujące: Wszyscy Studenci Biblii, którzy z powodu podeszłego wieku, jakiejś choroby, lub z powodu innych przeciwności losu, nie są zdolni zapłacić za to Czasopismo, niech, co roku w maju wyślą Pocztówkę, opiszą swoją sytuację i poproszą o kontynuację prenumeraty, a będą otrzymywać ją bezpłatnie. Nie tylko chcemy, ale również pragniemy, aby wszyscy tacy byli stale na naszej liście i mogli korzystać z WYKŁADÓW itp.

—————

EDYCJE DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ W JĘZYKU FRANCUSKIM, NIEMIECKIM, SZWEDZKIM I DUŃSKIM.
PRZYKŁADOWE EGZEMPLARZE BEZPŁATNE.

—————

WYSYŁKI POCZTOWE DRUGĄ KLASĄ Z URZĘDU POCZTOWEGO W BROOKLYNIE, N.Y.
WYSYŁKI POCZTOWE DRUGĄ KLASĄ Z URZĘDU POCZTOWEGO W OTTAWIE, KANADA.
(drugą klasą w Stanach Zjednoczonych wysyłane były gazety i czasopisma – przyp. tłum.).

—————

1916 – WIECZERZA PAMIĄTKOWA – 1916

16 kwietnia po godzinie 18.00, w rocznicę śmierci naszego Pana, to wielkie wydarzenie będzie należycie obchodzone przez badaczy Biblii na całym świecie. Więcej informacji na ten temat zamieścimy później.

„EUREKA” DRAMY STWORZENIA

Pomimo wielu próśb, otrzymujemy niewiele sprawozdań dotyczących pracy wykonywanej przez Eureka Drama. Obawiamy się, że wiele z nich zalega bezczynnie, a to wydaje się wielką szkodą, biorąc pod uwagę wspaniałe błogosławieństwo, które płynie z tych miejsc, w których są pokazywane. Mamy nadzieję, że wszyscy drodzy przyjaciele czują się zachęceni i pobudzeni do działania i że stają się coraz bardziej aktywni w ukazywaniu chwały Mistrza.

Pragniemy przypomnieć przyjaciołom, że mamy płyty z nagraniami wykładów w językach: szwedzkim, duńskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim i polskim. Zostały one przygotowane przy znacznym nakładzie kosztów i powinny być prezentowane. Są to dobrej jakości nagrania, których nikt nie powinien się wstydzić. Wiele ludzi pragnie ich słuchać, a ci, którzy mają możliwość głoszenia Ewangelii w ten sposób, powinni to docenić i wykorzystać. Chociaż koszt jest wyższy ze względu na mniejsze zainteresowanie tymi nagraniami, proponujemy dostarczać je wszędzie tam, gdzie mogą być znakomicie wykorzystane, po takich samych stawkach, jakie ustaliliśmy w przypadku nagrań i slajdów angielskich.

====================

— 1 lutego 1916 r. —