R5876-98 Informacje redakcyjne i aktualności

Zmień język

::R5876 : strona 98::

ROCZNICA PAMIĄTKOWA 16 KWIETNIA

Po godzinie szóstej wieczorem w powyższym dniu, tysiące Studentów Biblii na całym świecie spotka się, aby obchodzić najważniejsze wydarzenie w historii – śmierć Jezusa, Odkupiciela Świata.

Wszyscy powinni we właściwy sposób zbliżyć się do Stołu Pańskiego, z czystymi sercami i czystymi rękami – z sumieniem oczyszczonym przez wiarę w zasługę oczyszczającej krwi. Nasze najlepsze wysiłki zmierzające do osiągnięcia czystości wymagają uzupełnienia zasługą naszego Zbawiciela.

Pamiętajmy, że przyjmując symbole złamanego ciała naszego Pana i przelanej krwi, nie tylko wyznajemy Go, ale także wyznajemy, że jesteśmy Jego zwolennikami, naśladowcami – oddając nasze życie za braci.

Zgromadzenie w Nowym Jorku zbierze się w Świątyni o godz. 19:30. Wszyscy ufający w drogocenną krew będą mile widziani.

—————

Przy zamawianiu książek itp., prosimy o zapoznanie się z cenami podanymi w Strażnicy z 1 listopada.

—————

DWIE BROSZURY HOLENDERSKIE

Mamy do zaoferowania niewielką ilość małych holenderskich broszur:

(1) „Co Pismo Święte mówi na temat powrotu naszego Pana? – Jego Paruzja, Epifania i Apokalipsa”.

(2) „Nadzieja Izraela w Boskim Planie”.

Pięć centów za sztukę, opłata pocztowa uiszczona.

—————

W SPRAWIE WOLONTARIATU

Niektórzy bracia piszą do nas, że wysyłają po cztery egzemplarze B.S.M (Miesięcznik Studentów Biblii – przyp. tłum.) do osób z list wyborczych, itp. Obawiamy się, że w ten sposób marnowany jest cenny nakład, ponieważ listy wyborców w wielu społecznościach są bardzo niepożądane i wydaje się nierozsądne ryzykowanie zmarnowania czterech egzemplarzy. Inni drodzy przyjaciele postąpili podobnie w dystrybucji od domu do domu – doręczając po kilka numerów razem. Drodzy Bracia, my również nie możemy pochwalić tej metody. Naszym zdaniem w każdym numerze B.S.M. jest wystarczająco dużo interesujących tematów, aby w dystrybucji wystarczył jeden egzemplarz. Z tego powodu wydajemy materiały dla wolontariuszy w odstępach czasu – a nie kilka numerów razem. Uważamy, że te Zbory, które rozpowszechniają numery gazetek wolontariuszy po jednej kopii na raz, wykonują najlepszą pracę, a także najbardziej ekonomiczną. Prosimy, aby wszyscy tak postępowali. Odmawiamy wysyłania mieszanych partii do ogólnej dystrybucji.

Zalecamy jednak, aby każde zgromadzenie trzymało w swoim głównym miejscu spotkań pewną ilość różnych numerów B.S.M tak, aby wszyscy członkowie Zboru mieli do nich dostęp, gdyby potrzebne były specjalne numery dla poszczególnych osób. Niektóre numery nie nadają się do powszechnego obiegu, ale są bardzo ważne dla konkretnych osób – jak na przykład numery dotyczące doktryny Adwentystów Dnia Siódmego, Nauki Chrześcijańskiej, Teozofii, Wyższego Krytycyzmu i Ewolucji. Podobnie, posiadanie kilku numerów B.S.M. w językach obcych również byłoby właściwe.

Drodzy przyjaciele, szukamy sposobu osiągnięcia jak największego dobra w wyniku naszych wspólnych starań, aby służyć Królowi i Jego głodnemu Prawdy ludowi. Mamy nadzieję, że nasi czytelnicy będą widzieć tę sprawę tak, jak my ją widzimy. Zapewniamy o naszej nieustannej chęci współpracy w każdej formie służby, która jest rozsądna i ekonomiczna.

—————

Wszystkie czeki, przelewy, przekazy pieniężne, itp., należy wystawiać na TOWARZYSTWO BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA”. Nie ma wyjątku od tej zasady.

====================

— 1 kwietnia 1916 r. —