R5882-106 Wiersz: Chwalmy bracia Króla nieba

Zmień język 

::R5882 : strona 105::

 „Chwalmy bracia Króla nieba
Niechaj leci głos przed Tron
Hymn dziękczynny wznieść Mu trzeba
Bo nas wszystkich zbawił On!”

====================

— 1 kwietnia 1916 r. —