R5883-114 Informacje redakcyjne i aktualności

Zmień język

::R5883 : strona 114::

PUBLIKOWANE PRZEZ
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
CHARLES T. RUSSELL, PRESIDENT
„BROOKLYN TABERNACLE”, 13-17 HICKS ST.,
BROOKLYN, N. Y., U. S. A.

Biura zagraniczne: Oddział brytyjski: LONDON TABERNACLE, Lancaster Gate, Londyn. Oddział zachodnioniemiecki: Unterdorner Str., 76, Barmen. Oddział australijski: Flinders Building, Flinders St., Melbourne. W każdym przypadku prosimy o kontakt z TOWARZYSTWEM.

—————

KOSZT ROCZNEJ PRENUMERATY $1,00 (4 s); (4 szylingi to 1/2 funta według systemu monetarnego sprzed 1971 r. – przyp. tłum.). PŁATNE Z GÓRY.

PROSIMY PRZESŁAĆ PIENIĄDZE EKSPRESEM, CZEKIEM BANKOWYM, PRZEKAZEM POCZTOWYM LUB POLECONYM
ZAMÓWIENIA ZAGRANICZNE WYŁĄCZNIE PRZEKAZEM W OBCEJ WALUCIE.

—————

Warunki dla ubogich Pańskich są następujące: Wszyscy Studenci Biblii, którzy z powodu podeszłego wieku, jakiejś choroby lub z powodu innych przeciwności losu, nie są zdolni zapłacić za to Czasopismo, niech, co roku w maju wyślą Pocztówkę, opiszą swoją sytuację i poproszą o kontynuację prenumeraty, a będą otrzymywać ją bezpłatnie. Nie tylko chcemy, ale również pragniemy, aby wszyscy tacy byli stale na naszej liście i mogli korzystać z WYKŁADÓW itp.

—————

EDYCJE DOSTĘPNE SĄ RÓWNIEŻ W JĘZYKU FRANCUSKIM, NIEMIECKIM, SZWEDZKIM I DUŃSKIM.
OKAZOWE EGZEMPLARZE BEZPŁATNE.

—————

WYSYŁKI POCZTOWE DRUGĄ KLASĄ Z URZĘDU POCZTOWEGO W BROOKLYNIE, N.Y.
WYSYŁKI POCZTOWE DRUGĄ KLASĄ Z URZĘDU POCZTOWEGO W OTTAWIE,
W KANADZIE.
(drugą klasą w Stanach Zjednoczonych wysyłane są gazety i czasopisma – przyp. tłum.).

—————

NIEZWŁOCZNIE WYŚLIJCIE SPRAWOZDANIA Z PAMIĄTKI

Prosimy o niezwłoczne sprawozdania ze wszystkich zborów i małych grup, które 16 kwietnia obchodzą Pamiątkę śmierci naszego Pana. Na kartce pocztowej podajcie liczby i interesujące sprawy.

—————

DUŻY SUKCES EUREKA DRAMY

Dziewiętnaście zborów przesłało sprawozdania, które przedstawiają następujące wyniki z cotygodniowych prezentacji EUREKA DRAMY:

Obsłużono trzynaście miejsc. W sumie odbyło się dwadzieścia dziewięć prezentacji, które obejrzało tysiąc trzysta trzydzieści osiem osób. Wręczono sto dwadzieścia dziewięć kart z prośbą o bezpłatną literaturę.

Tych dziewiętnaście sprawozdań z EUREKA DRAMY, które otrzymaliśmy w ciągu tygodnia, to tylko niewielka liczba do tej pory wysłana. Pięćdziesiąt siedem zborów nie wysłało żadnego raportu w ciągu tygodnia. Możemy sobie tylko wyobrazić, ile kolejnych tysięcy mogli obsłużyć, jeśli byli aktywnie zaangażowani lub ile innych tysięcy nie zostało obsłużonych, jeśli nie byli aktywnie zaangażowani.

Wszystkie dotychczasowe sprawozdania z EUREKA DRAMY wykazują 1788 obsłużonych miejsc, ogółem 5967 prezentacji. Całkowita frekwencja − 1041998, całkowita liczba otrzymanych kart: 33188.

To wszystko jest bardzo zachęcające i pokazuje, jakie możliwości są związane z tym zestawem EUREKA DRAMY. W poprzednim ogłoszeniu sugerowaliśmy, aby EUREKA DRAMA nie była wystawiana w teatrach, ale w wiejskich szkołach itp., pozostawiając teatry dla zwykłej DRAMY. Nie chcemy jednak ograniczać korzystania z zestawów EUREKA. Dlatego teraz sugerujemy, aby ją pokazywać wszędzie tam, gdzie tylko można. Rzeczywiście otrzymaliśmy wspaniałe sprawozdania o jej prezentowaniu w teatrach. Całkiem sporo pokazów było ostatnio wystawianych w prywatnych teatrach w niedzielne poranki. Odniosły duży sukces. Publiczność wydawała się, że jest zainteresowana, a uczestnicy należeli do klasy wyższej. Dyrektorzy Teatrów byli bardzo zadowoleni z wystawiania EUREKA DRAMY, pragnąc niewątpliwie w jakiś sposób współpracować dla dobra publicznego, a także, aby wystawić dobrą opinię swoim Teatrom.

Pamiętajcie, że będziemy mieć (wkrótce) nagrania wykładów w języku duńskim, szwedzkim, niemieckim, polskim, włoskim i hiszpańskim. Te obcojęzyczne nagrania kosztowały nas więcej niż angielskie, ale teraz proponujemy oferować je naszym przyjaciołom po jednakowych cenach – cały zestaw płyt DRAMY za $25.

Drodzy Bracia w naszych rękach są wspaniałe możliwości. Wielu okazuje swoją miłość i gorliwość. Niech każdy uczyni według swego osądu to, co będzie miłe w oczach Pana.

====================

– 15 kwietnia 1916 –