R5893-141 Wasi bracia, którzy was nienawidzą

Zmień język 

::R5893 : strona 141::

wasi bracia, KTÓRZY WAS nienawidzą

„[…] Wasi bracia, którzy was nienawidzą, którzy wypędzają was ze względu na moje imię, mówią: Niech PAN pokaże swoją chwałę. Ukaże się jednak dla waszej radości, a oni będą zawstydzeni” – Iz. 66:5 (UBG).

JAKŻE piękne i mądre jest przesłanie Słowa Bożego! Wielu naśladowców Jezusa, którzy nie są jeszcze dojrzali w wierze i posiadają jedynie niewielką miarę Ducha Świętego, byłoby skłonnych straszyć swych nieprzyjaciół przerażającą pomstą Bożą. Na początku nawet apostołowie Jakub i Jan pragnęli zesłać ogień z nieba na miasto samarytańskie, dlatego że jego mieszkańcy odmówili Jezusowi i Jego uczniom sprzedaży chleba. Gdzie w Biblii znajdujemy choć jedno słowo groźby pod adresem tych, którzy prześladowali Jezusa aż do śmierci, lub tych, którzy prześladowali Jego naśladowców? Proste stwierdzenie brzmi: „będą zawstydzeni”. Pańskie oświadczenie przekazane przez proroka Daniela głosi: „A wiele z tych, którzy śpią w prochu ziemi, ocucą się, […]” jedni, aby świecić jako światłość na niebie – święci, chwalebny Kościół – drudzy, aby być zawstydzeni – czeka ich hańba i wieczne wzgardzenie – Dan. 12:2,3.

Nawet tutaj nasza Biblia Common Version pisząc o „hańbie i wiecznej wzgardzie”, wykracza poza oryginał, gdyż hebrajski tekst mówi jedynie o „trwającej hańbie i wzgardzie”. Hańba będzie trwała tak długo, jak długo grzesznik będzie trwał w swym haniebnym stanie, sprzeciwiając się Panu i Jego Poselstwu. Wzgarda będzie trwała tak długo, jak długo postępowanie osoby będzie zasługiwać na pogardę. Jednak tak szybko jak nadejdzie reforma i zrozumienie instrukcji Królestwa, wstyd zacznie ustępować i ostatecznie nie będzie ani wzgardy ani pohańbienia względem tych, którzy okażą właściwą ocenę charakteru naszego Boga i zasad Jego Rządu.

Zatem drodzy bracia, skoro Królestwo Mesjańskie będzie zarządzane przez tych, którzy cierpieli dla imienia Chrystusa, znoście prześladowania cierpliwie i z radością. Zgodnie z radą naszego Pana, „radujcie się i weselcie się”. On zapewnia, że wszystkie cierpienia dla sprawy Pana i Prawdy przyniosą nam wieczną nagrodę, jeśli zostaniemy przez nie właściwie wyćwiczeni, uzyskując charaktery podobne do drogiego Syna Bożego.

Mamy zapewnienie, że imiona wszystkich, którzy cierpią dla sprawiedliwości, są zapisane w Niebie. Jednak będzie nam miło, gdy również tu na ziemi zostanie to zapisane przez tych, którzy będą chcieli wysłać nam swoje imiona. Sporządźcie w miarę możliwości krótką notatkę, opatrzcie ją nagłówkiem I.H.S. (monogram imienia Jezus – przyp. tłum.) i postarajcie się zmieścić ją na kartce pocztowej, nawet jeśli włożycie ją do koperty. Napiszcie z jednej strony kartki o swoich przeżyciach, a z drugiej swój adres. Kartki te zostaną zachowane w naszych kartotekach.

Oprócz krótkiego opisu kosztów, jakie ponieśliście dla Prawdy, możecie nieco napisać o swojej rodzinie, a także kilka słów dotyczących waszych talentów, zdolności i doświadczenia. Kto wie, być może będziemy mogli wam coś zaproponować w przyszłości?

Sugerujemy także, że oprócz kartki, wszyscy bracia lub siostry, którzy mają szczególne uzdolnienia literackie, jako pisarze lub redaktorzy albo mają odpowiednie wykształcenie, prawnicy, lekarze, biegli w mowie kaznodzieje, przesłali nam krótki list dotyczący ich sytuacji finansowej i dołączyli do wyżej wspomnianej kartki.

====================

— 1 maja 1916 r. —

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.