R5909-169 Zakres Przymierza Abrahamowego

Zmień język 

::R5909 : strona 169::

Zakres przymierza Abrahamowego

Pytanie – Które Przymierze jest ważniejsze, Abrahamowe czy Nowe?

Odpowiedź – Przymierze Abrahamowe jest umową wszechogarniającą. Jest w nim wszystko, co Bóg już uczynił i co jeszcze uczyni dla człowieka. Przymierze Zakonu z Izraelem było dodane do tej umowy „Dla przestępstwa przydany jest”. Pomimo że była to jedynie typiczna umowa, Przymierze Zakonu rozwinęło pewną klasę wiernych, którzy w Wieku Tysiąclecia zostaną „książętami po całej ziemi”. Było ono reprezentowane przez Agarę, a jej syn Ismael przedstawiał naród Izraelski (Gal. 4:21-31). Klasa Chrystusa, Nowe Stworzenia, była reprezentowana w Izaaku, synu Sary. Pierwsza żona Abrahama, Sara, reprezentowała część Przymierza Abrahamowego, która dotyczyła Nasienia Duchowego, Nowego Stworzenia, o którym niekiedy mówimy, jako o Przymierzu Sary. To Przymierze Sary – Przymierze Łaski, Przymierze Ofiary (Ps. 50:5) – rozwija klasę Izaaka, Kościół, głowę i Ciało.

Tak jak Izaak nie urodził się, jak każdy, w zwykły sposób, (bo Abraham i Sara byli oczywiście zbyt starzy), lecz był zrodzony w szczególny sposób, podobnie i klasa Chrystusa, Kościół. Ta klasa „Izaaka” jest rozwijana wyłącznie, jako całkowicie Nowe Stworzenie składające się z upadłego rodu ludzkiego. Boskie zaproszenie wystosowane do tych osób wzywa ich, aby stawili swoje ciała, jako żywe ofiary. Poświęcają oni swą ludzką naturę, aby mogli osiągnąć razem z ich Głową, antytypicznym „Izaakiem”, Boską naturę – coś, co nie było oferowane nigdy przedtem. Po skompletowaniu Nowego Stworzenia, błogosławieństwo ukazane w Boskiej Obietnicy danej Abrahamowi dotrze do wszystkich pokoleń ziemi. Będzie ono ich uczyć, w pierwszej kolejności, przez „Nasienie” Izaaka, Nowe Stworzenia, a następnie przez Starożytnych Godnych, rozwijanych na przestrzeni Wieków poprzedzających Wiek obecny, w ramach Boskich typicznych zamierzeń.

Wszystkie rodziny i narody ziemi będą błogosławione

::R5909 : strona 170::

dzięki temu, że będą miały okazje zostać dziećmi Abrahama, dziećmi Bożymi. Abraham reprezentował Boga w figurze. „[…] albowiem ojcem wielu narodów postanowiłem cię” (1 Moj. 17:5; Rzym. 4:17). Rzekł Pan do Abrahama – „I błogosławione będą w nasieniu twojem wszystkie narody ziemi […]”. Będą oni błogosławieni przez Nowe Przymierze – umową na mocy której Przymierze z Abrahamem zostanie ostatecznie zrealizowane w odniesieniu do Izraela, jak i wszystkich ludzi.

Dlatego Przymierze Abrahamowe zawiera w sobie wszystkie inne Przymierza, które jedynie różnią się zarysami Boskich przygotowań, aby Obietnica dana Abrahamowi była spełniona.

Jak już wykazaliśmy, w innych miejscach, po śmierci Sary Abraham pojął kolejną żonę – Keturę. Miał z nią wiele synów i córek. W ten sposób w typie pokazane jest Nowe Przymierze wraz z jego ogromnym dziełem przyprowadzenia wielu do życia – „[…] na wolność chwały dziatek Bożych” – Rzym. 8:19-21.

====================

— 1 czerwca 1916 r. —

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.