R5930-223 Badania bereańskie i wizyty pielgrzymskie

Zmień język 

::R5930 : strona 223::

BADANIA berEańskie i wizyty pielgrzymskie

NIEKTÓRZY pytają, co powinni zrobić, kiedy wizyta Pielgrzyma ma miejsce tego samego wieczoru, co regularne Badanie Bereańskie – wyjaśniając, że czasami muszą oni odłożyć to Badanie Bereańskie. Radzimy, jeśli nie ma ważnych powodów do odłożenia badania, aby Badania Bereańskie miały pierwszeństwo a Brat Pielgrzym może przeprowadzić takie zebranie, dając jednocześnie przykład korzystnego prowadzenia takiego badania. To samo odnosi się do środowego zebrania Modlitw i Oświadczeń. Powinno ono być przeprowadzone jak zazwyczaj, prowadzone przez Pielgrzyma, chyba że istnieje jakaś rozsądna przeszkoda; na przykład, jeśli wizyta Pielgrzyma jest zaplanowana jedynie na jeden wieczór. Uważamy, że nie ma ważniejszych nabożeństw dla Studentów Biblii niż te dwa wyżej wspomniane. Regularność jest tu ważną cechą związaną z tymi rodzajami zebrań.

Wykorzystując obecną sposobność, wyrażamy nadzieję, że wszyscy drodzy przyjaciele, którzy przyjęli Ślub, odczytują go publicznie lub prywatnie każdego ranka oraz że nie zapominają o tekście Manny. Niektórzy dodatkowo czytają MOJE POSTANOWIENIE PORANNE. Tysiące listów od drogich braci i sióstr na całym świecie świadczy o wielkich błogosławieństwach w związku z tymi staraniami, by trzymać się blisko Pana. Krąg Modlitw utworzony przez Ślub jest prawdopodobnie najcudowniejszą rzeczą, jaka kiedykolwiek zaistniała w świecie. Pomyślcie o tym! Około dwudziestu tysięcy poświęconych Bogu ludzi modli się jeden za drugim i za dzieło Żniwa każdego dnia. Błogosławieństwa, jakie to im przynosi, są nieocenione. Jest to taki rodzaj błogosławieństw, który naprawdę ubogaca.

Ci, którzy nie korzystają codziennie z Manny, tracą wielkie błogosławieństwa. Ci, którzy nie uczęszczają na środowe wieczorne Zebrania Oświadczeń, których przedmiotem jest tekst Manny z poprzedniego czwartku, również tracą wielkie błogosławieństwa. Wszyscy wierzący w to, że znajdujemy się teraz w tym Złym Dniu specjalnych prób wobec Kościoła Bożego, powinni doceniać te zebrania – zbliżając się coraz bardziej do Pana i wzajemnie do siebie każdego dnia. Jeśli nie zrobiliście tego do tej pory, zachęcamy do niezwłocznego rozpoczęcia.

Nakłaniając ku temu, jednocześnie chcemy przypomnieć naszym drogim czytelnikom, że wielu praktykuje czytanie przynajmniej 12 stron Wykładów Pisma Świętego każdego dnia, w ten sposób mogą przeczytać wszystkie sześć tomów każdego roku. Sprawozdania pokazują, że owocem tego studiowania są wielkie błogosławieństwa w zakresie wiedzy i łaski.

====================

— 15 lipca 1916 r. —