R5988-338 Informacje redakcyjne i aktualności

Zmień język

::R5988 : strona 338::

PUBLIKOWANE PRZEZ
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY
CHARLES T. RUSSELL, PRESIDENT
„BROOKLYN TABERNACLE”, 13-17 HICKS ST.,
BROOKLYN, N. Y., U. S. A.

Przedstawicielstwa zagraniczne: Oddział brytyjski: LONDON TABERNACLE, Lancaster Gate, Londyn. Oddział zachodnioniemiecki: Unterdorner Str., 76, Barmen. Oddział australijski: Flinders Building, Flinders St., Melbourne. W każdej sprawie prosimy o kontakt z TOWARZYSTWEM.

—————

CENA ROCZNEJ PRENUMERATY – $1,00 (4s.) PŁATNE Z GÓRY.
PIENIĄDZE NALEŻY PRZESYŁAĆ PRZEKAZEM BŁYSKAWICZNYM, CZEKIEM BANKOWYM, PRZEKAZEM POCZTOWYM LUB POLECONYM.
Z ZAGRANICY TYLKO POPRZEZ ZAGRANICZNE PRZEKAZY PIENIĘŻNE.

—————

Warunki dla ubogich Pańskich są następujące: Wszyscy Badacze Biblii, którzy z powodu podeszłego wieku, jakiejś choroby lub z powodu innych przeciwności losu, nie są zdolni zapłacić za to Czasopismo, niech, co roku w maju wyślą Pocztówkę, opiszą swoją sytuację i poproszą o kontynuację prenumeraty, a będą otrzymywać ją bezpłatnie. Nie tylko chcemy, ale również pragniemy, aby wszyscy tacy byli stale na naszej liście i mogli korzystać z WYKŁADÓW itp.

—————

RÓWNIEŻ WYDANIA W JĘZYKU FRANCUSKIM, NIEMIECKIM, SZWEDZKIM I DUŃSKIM.
EGZEMPLARZE OKAZOWE BEZPŁATNE.

—————

NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W BROOKLYNIE, NOWY JORK.
NADAWANE JAKO PRZESYŁKI DRUGIEJ KLASY W URZĘDZIE POCZTOWYM W OTTAWIE, KANADA.

—————

PAMIĄTKOWY NUMER

Z uwagi na fakt, że to wydanie STRAŻNICY było gotowe do druku w chwili śmierci Brata Russella, Towarzystwo postanowiło zamieścić krótką informację wraz z ogłoszeniem, że następny numer z 1 grudnia będzie Numerem Pamiątkowym.

Ostatnia wola Brata Russella przewiduje kontynuację wydawania STRAŻNICY, dlatego pozostawił obszerny rękopis, aby zapewnić jej publikację na nieokreślony czas. Sprawy TOWARZYSTWA BIBLII I BROSZUR „STRAŻNICA” będą również prowadzone zgodnie z postanowieniami podanymi przez niego przed śmiercią.

Każdy, kto chce otrzymać dodatkowe egzemplarze Numeru Pamiątkowego, niech niezwłocznie nas o tym powiadomi. Dodatkowe egzemplarze w zwykłej cenie – 5¢ każdy.

—————

BIBLIE STRAŻNICY

Nasze obecne zapasy są już na wyczerpaniu. Cena tych Biblii zostanie podwyższona 15 listopada 1916 roku.

—————

BEREAŃSKIE BADANIA BIBLII PROWADZONE PRZEZ I. B. S. A. (MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE BADACZY BIBLII) NA GRUDZIEŃ

Pytania Z podręcznika DO DRUGIEGO TOMU „WYKŁADÓW PISMA ŚWIĘTEGO”
WYKŁAD VIII „ODNOWA IZRAELA”

Tydzień od 3 grudnia . . . . . Pytania od 8 do 14
Tydzień od 10 grudnia . . . Pytania od 15 do 21
Tydzień od 17 grudnia . . . Pytania od 22 do 28
Tydzień od 24 grudnia . . . Pytania od 29 do 35
Tydzień od 31 grudnia . . . Pytania od 36 do 42

====================

— 15 listopada 1916 r. —