R6010-371 Otworzył oczy naszego zrozumienia

Zmień język 

::R6010 : strona 371::

Otworzył oczy naszego zrozumienia

C. J. WOODWORTH – SCRANTON

Nasz drogi Odkupiciel uczył nas, że „nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. Słowa, które wypowiedział nasz Odkupiciel, były szczególnie cenne dla naszego Brata, tak bardzo, że nawet najmniejsze Pańskie słowo lub czyn głęboko do niego przemawiały. Pamiętam, jak wyjaśnił jeden mały szczegół odnoszący się do człowieka, któremu Pan otworzył oczy. Jezus splunął na ziemię i z gliny oraz śliny uczynił maść, którą pomazał oczy niewidomego. Potem ten człowiek poszedł umyć się w sadzawce Syloe, a gdy powrócił, już widział.

Brat Russell zwraca naszą uwagę na fakt, że jest to ilustracją tego, w jaki sposób Duch Pana wychodzi z Jego ust i miesza się z gliną ziemi i dzięki temu, glina jest wystarczająco plastyczna, i może posłużyć do otwarcia duchowych oczu tych, którzy urodzili się niewidomi.

::R6010 : strona 372::

Podobnie i dzisiaj, na całym świecie, przez niezliczone wieki, mężczyźni i kobiety mogą cieszyć się, że Jezus, nasz Zbawiciel i Odkupiciel użył tej gliny, leżącej tutaj przed nami, aby wyprowadzić nas z królestwa ciemności i wprowadzić do Królestwa drogiego Syna Bożego. Chwalmy Jego imię za błogosławieństwa przyniesione nam przez naszego drogiego Pastora!

====================

— 1 grudnia 1916 r. —