Zachęta do imigracji do Palestyny

Zachęta do imigracji do Palestyny

(fragment)

W tureckim parlamencie został przedstawiony projekt, który ma na celu zachęcenie Żydów do imigracji do Palestyny. Proponuje się zlikwidowanie tak zwanych „czerwonych paszportów”, które do tej pory otrzymywał każdy Żyd przybywający do Palestyny jako zabezpieczenie, że nie pozostanie tam dłużej jak trzy miesiące. Oczekuje się, że taka ustawa bardzo ułatwiłaby żydowskie osadnictwo w Palestynie i zniosła restrykcje, które powstrzymują wielu przybywających tam Żydów od osiedlenia się na tym terenie.

POSZUKIWANIE STARYCH ŚCIEŻEK

Wydawca tego czasopisma został zaskoczony niedawną propozycją Stowarzyszenia Żydówek, by przemówić do nich na temat proroctw Hebrajskiej Biblii. Niektórzy z ich mężów, dowiedziawszy się o tej sprawie, również zapragnęli uczestniczyć w spotkaniu, tak że ich sala okazał się za mała i zaszła potrzeba poszukania większej. Nawet jeśliby całe to zamierzenie nie doszło do skutku, to i tak dowodzi to właśnie takiego spoglądania na Pana, jakiego powinniśmy się spodziewać w obecnym czasie. Nie powinniśmy się spodziewać, by do Żydów przemówiło duchowe posłannictwo, ale z pewnością mamy dla nich bardzo radosne poselstwo restytucyjne, które dotrze do nich pod ich Nowym Przymierzem wspomnianym w Rzym. 11:27 oraz Jer. 31:31.

Straż, 4/2009, str. 99; Watch Tower R-4521,4523 – 1909 r.