Rodzice Russella

Zobacz także:

Szczegółowy życiorys C.T. Russella


Rodzice Charlesa Russella


Charles Taze Russell był synem Josepha Lytela i Elizy Birney Russellów.

* * *

Joseph Lytel Russell

Joseph Lytel Russell

Joseph Lytel Russell urodził się 4 lipca 1813 roku w hrabstwie Donegal w północnej Irlandii, w prowincji Ulster. Prawie nic nie wiemy o jego wcześniejszym życiu, ale na pewno musiało być ono bardzo ciężkie, gdyż podobnie jak wielu innych Irlandczyków, Joseph zdecydował się na wyemigrowanie do Ameryki Północnej. [Fredrick Zydek “Charles Taze Russell. Jego życie i czasy”, Białogard 2016; str. 21] Możemy przypuszczać, że jego starszy brat, Charles Tays Russell (który prawdopodobnie od 1838 roku przebywał już w Stanach Zjednoczonych i pracował jako pośrednik w handlu nieruchomościami), dopomógł mu w zakupie biletu na statek. Dzięki temu w 1841 roku Joseph przypłynął do Ameryki i zamieszkał w Allegheny. W dniu 21 października 1846 roku złożył podanie o obywatelstwo, które przyznano mu w 1848 roku. [Fredrick Zydek “Charles Taze Russell. Jego życie i czasy”, Białogard 2016; str. 21,22]

Początkowo utrzymywał się z obnośnej sprzedaży różnych dodatków do odzieży męskiej, ale stosunkowo szybko dorobił się własnego sklepu galanteryjnego przy Liberty Street 96 w Allegheny. Był członkiem Kościoła Prezbiteriańskiego (Kalwinista). Prawdopodobnie właśnie w kościele poznał swoją przyszłą żonę. [Fredrick Zydek “Charles Taze Russell. Jego życie i czasy”, Białogard 2016; str. 22,23]

* * *

Anna Eliza Birney

Anna Eliza Birney

Anna Eliza Birney miała szkocko-irlandzkie pochodzenie. Nie jest znana data jej przyjazdu do Stanów Zjednoczonych (brak jakichkolwiek znanych informacji o urodzeniu się jej w Ameryce, ale brak także dokumentów poświadczających jej imigrację). Również należała do kościoła prezbiteriańskiego. Przypuszczalnie w bardzo krótkim czasie po poznaniu się, Joseph Russell i Eliza Birney zaręczyli się, a następnie pobrali – prawdopodobnie około 1849 roku. [Fredrick Zydek “Charles Taze Russell. Jego życie i czasy”, Białogard 2016; str. 23]

W 1850 roku urodził się ich pierwszy syn, któremu nadali imię Thomas (zmarł 4 września 1855, w wieku 5 lat). Następnie urodziła się córka, Mae Margaret (zmarła w 1940, w wieku 90 lat). Wiemy, że Joseph i Eliza mieli jeszcze dwie inne córki (ich imiona są nieznane), które umarły jako niemowlęta. W wieku jednego roku zmarł ich syn, który nosił imiona Joseph Lytel Jr. Oboje rodzice przeżywali z tego powodu wielką tragedię. 16 lutego 1852 roku urodził się drugi syn, któremu nadali imiona Charles Taze (zmarł 31 października 1916, w wieku 64 lat). W 1860 roku urodziła się jeszcze córka Lucinda, która zmarła w pierwszym roku życia. [Fredrick Zydek “Charles Taze Russell. Jego życie i czasy”, Białogard 2016; str. 24]

 * * *

Rodzice Charlesa byli głęboko religijnymi ludźmi i swoje dzieci wychowywali w „karności i napominaniu Pańskim”.  Eliza poświęcała cały swój czas wychowywaniu dzieci. W 1860 roku zaczęła chorować i zmarła w dniu 25 stycznia 1861 roku.

Joseph Lytel Russell dożył wieku 84 lat i zmarł 17 grudnia 1897 roku.

* * *

———————————————

Opracowano na podstawie: Charles F. Redeker, Pastor C.T. Russell. Messenger of Millennial Hope, s. 9-45. Niektóre informacje zaczerpnięto z: F. Zydek, Charles Taze Russell: His Life and Times. The Man, the Millennium, and the Message i czasopisma Watch Tower.


Zobacz także:

1852-1864 – Narodziny i dzieciństwo Charlesa Russella

Szczegółowy życiorys C.T. Russella


Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.