2) Nadszedł Czas

Book Cover: 2) Nadszedł Czas

Jest to drugi tom cyklu Wykłady Pisma Świętego. Został on wydany przez pastora Charlesa T. Russella w 1889 roku. W języku polskim dzieło to ukazało się w 1919 r.

Autor książki, na podstawie świadectw biblijnych, przepowiedział światową erupcję roku 1914. Przewidział też, że przygotowanie do ustanowienia Królestwa Chrystusowego obejmie schyłek i upadek światowych organizacji kościelnych. Mówił o nadejściu ucisku, który swym zasięgiem obejmie cały świat. Zapowiadał narodowe odrodzenie Izraela w jego własnej ziemi. I rzeczywiście, bliski był czas wypełnienia się wszystkich tych rzeczy, zapowiedzianych jeszcze w 1889 roku. Żywioły rozpętane w 1914 roku będą szaleć tak długo, aż cały porządek społeczny upadnie w ogólnoświatowej anarchii. Dopiero potem przyjdzie Królestwo Boże.Tom był zatytułowany Nadszedł czas (The Time is at Hand). Wydany przez Zion's Watch Tower Tract Society. Pastor Russell pisał tę książkę w latach 1886-1889.Biblijna egzaminacja chronologii i historii świata. Celem tej książki jest porównanie świadectw biblijnych i wykazanie ich znaczenia. Między innymi, studia te omawiają następujące tematy:

 • Czasy i chwile od Boga naznaczone;
 • Chronologia biblijna;
 • Wypełnienie się proroctw czasowych przy Pierwszym Przyjściu Chrystusa:
 • siedemdziesiąt tygodni proroctwa Daniela;
 • Zdarzenia przepowiedziane stały się wówczas widoczne;
 • Klucz do innych proroctw czasowych;
 • Czasy Pogan: ich koniec w R.P. 1914;
 • Wypadki jakie nastąpią;
 • Królestwo Boże obali rządy pogańskie;
 • Sposób Wtórego Przyjścia naszego Pana;
 • Wielki Jubileusz Ziemi;
 • Równoległe dyspensacje;
 • Przyjście Eliasza;
 • Człowiek Grzechu.”

Zapraszamy do zapoznania się z tym wspaniałym dziełem.

 

Różne wydania książki

Kolejne wydania:


 

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.