27 czerwca

Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg, który także nas zapieczętował – 2 Kor. 1:21,22

Pieczęcią, znakiem prawdziwego ucznia jest posiadanie Ducha Chrystusowego. Duch ten objawia się w trzech formach: (1) przez najwyższą miłość do Boga i radosną lojalność w Jego sprawie, nawet za cenę cierpienia; (2) przez miłość do braci – niesamolubną, szlachetną, czystą – pragnienie ich dobra, zawsze gotowe im je świadczyć; (3) przez miłość współczującą światu, pobudzającą do dobrych uczynków, w miarę nadarzających się sposobności, oraz do pragnienia i wysiłku, by zawsze żyć w pokoju ze wszystkimi ludźmi. (R2032-211, English)


Czytaj więcej na temat dzisiejszego wersetu w R5498-213.

Pobierz Niebiańską Mannę na każdy dzień roku.

Moje Postanowienie Poranne

Mój uroczysty Ślub Bogu

Jeżeli zauważyłeś błąd w pisowni, powiadom nas poprzez zaznaczenie tego fragmentu tekstu i przyciśnięcie Ctrl+Enter.