R5498-213 Pomazany – Utwierdzony – Zapieczętowany

Zmień język 

::R5498 : strona 213::

Pomazany – Utwierdzony – Zapieczętowany

„A ten, który nas utwierdza z wami w Chrystusie i który nas pomazał, Bóg jest; który też zapieczętował nas i dał zadatek Ducha, w serca nasze” – 2 Kor. 1:21,22

APOSTOŁ pisał powyższe słowa do Kościoła w Koryncie, rozumiejąc, że członkowie tej kongregacji byli jego współpracownikami – przyjętymi przez Boga, jako członkowie Chrystusa, Pomazańca. Chrystus jest tym przepowiedzianym przez proroków antytypicznym Kapłanem, Prorokiem i Królem, który ma błogosławić świat przez dzieło leczenia, nauczania, pomagania i podnoszenia. Apostoł mówi, że tym, który wprowadził nas do ciała Pomazańca, umieścił w nim i utwierdził, jest Bóg. Oznacza to, że Bóg powołuje tych, którzy do Niego przychodzą. Oznacza to także danie wcześniejszego zaproszenia, ponieważ, jak mówi Apostoł, nikt nie bierze sobie sam tego zaszczytu. Nawet Jezus nie mógł sam wziąć sobie tej czci bycia kapłanem i królem. On nie mógł powiedzieć: Ja będę Kapłanem i Królem!

Tak jak Bóg powołał Jezusa, aby był Głową nad swoim Kościołem, czyli ciałem, tak też przez Niego zaprosił nas On, abyśmy stali się Jego członkami. Jeśli stosujemy się do warunków i zostaliśmy przyjęci przez naszego Orędownika, to jesteśmy wtedy wszczepieni w ciało i pomazani. Nie dzieje się to przypadkiem. Pozostaniemy na tym stanowisku, chyba że przez niewierność zostaniemy usunięci, a korona przeznaczona dla nas będzie nam odebrana.

Tym, który nas wszczepił, utwierdził i pomazał Duchem Świętym, czyniąc nas w ten sposób członkami świętej gromadki, jest Bóg, nasz Ojciec Niebiański. Wszczepienie i pomazanie nie jest dziełem Odkupiciela. Jak to Apostoł powiedział: „Bóg ułożył członki w ciele jako chciał”. Wszystkie rzeczy są z Ojca i wszystkie są przez Syna, więc to pomazanie, które otrzymujemy pochodzi od Ojca. Niemniej jednak przewodem jest Pan Jezus. Wylał on na nas Ducha Świętego otrzymanego od Ojca. Ojciec dał upoważnienie, a Syn go wylał.

ZAPIECZĘTOWANI NA PODOBIEŃSTWO MISTRZA

Bóg „także nas zapieczętował”.  Nie jest ważne tylko to, że jesteśmy spłodzeni z Ducha Świętego oraz, że jesteśmy częścią Jego Ciała, ale inną cenną myślą jest to, że mamy być zapieczętowani. Mamy otrzymać pieczęć. Tak jak ktoś przykłada pieczęć do wosku, aby odbić na nim podobieństwo pieczęci, tak ci, którzy pragną poznawać i czynić wolę Bożą są zapieczętowani Duchem Świętym na podobieństwo Mistrza. Przewodem, przez który są pieczętowani, jest Prawda.

Ci, którzy są zapieczętowani Duchem Świętym mają znaczną miarę przywiązania do Prawdy. Wszystkie obietnice pochodzą ze Słowa Bożego i stamtąd wypływa moc, która oddziałuje na lud Boży na całym świecie. Bóg sprawia, że chcemy i wykonujemy to, co się Jemu podoba. To pieczętowanie jest od Ojca, ponieważ dokonuje się to przez Jego obietnice.

::R5499 : strona 213::

Dzieje się to również pod kierownictwem i nadzorem Głowy Kościoła, Pana naszego Jezusa, aby w słusznym czasie mógł przedstawić nas przed Ojcem czystymi i niepokalanymi.

„Gdy na obraz Pana poza zasłoną,
Wstanę podobny do Niego.
O! jak uraduję się tą przemianą,
Wolny od ciała słabego”.

====================

— 15 lipca 1914 r. —